Dijital Strateji

Dijital Strateji programı ve bileşenleri ile ilgili yapacağımız güncellemeler, yayınlar, düzenleyeceğimiz etkinlikler vb. duyurularımızdan haberdar olmak için lütfen aşağıdaki bilgileri tamamlayınız.

  Dijital Dönüşüm Stratejisi Arama Konferansı
  Digital Transformation Strategy Search Conference
  ARAMA
  SEARCH

  Dijital dönüşüm, teknolojinin çalışanlar, müşteriler, iş ortakları dahil tüm paydaşlar tarafından artan bir oranda kullanılmasını, kurum varlıklarının dijitalleşmesini, liderlik ve yönetimde farklılaşmayı, müşteri deneyimleme pratiklerinin artırılmasını ve yaratıcılığın desteklenmesini gerektiriyor. Unutmayalım ki devrim niteliğindeki değişimler doğru stratejilerle desteklenmezse çok maliyetli ve riskli olabilir.

  Dijital dönüşümün kavranabilmesi için analiz edilmesi gereken birçok başlık bulunuyor. Geleneksel kurumlar şimdilik ellerindeki müşteri potansiyeli, fikri mülkiyet hakları ve finansal güçlerle ayakta duruyorlar. Ancak dijital devrimi göz önüne alıp yönetim stratejilerini ve iş yapış yaklaşımlarını yeniden değerlendirmezler ise görünen o ki varlıklarını sürdürmeleri gitgide daha da zor hale gelecek.

  Dijital dönüşüm, teknolojinin çalışanlar, müşteriler, iş ortakları dahil tüm paydaşlar tarafından artan bir oranda kullanılmasını ve kurum varlıklarının dijitalleşmesini gerektiriyor. Ancak dijital strateji salt teknolojik yatırımlara indirgemek doğru bir yaklaşım değil. Zira bu dönüşüm aynı zamanda yönetimde farklılaşmayı, tüm kurum içerisinde stratejik düşünce biçimini değiştirmeyi ve en önemlisi buna liderlik etmeyi öncelikli hale getiriyor. Unutmayalım ki devrim niteliğindeki değişimler doğru stratejilerle desteklenmezse çok maliyetli, riskli ve zor olabilir.

  Dijital teknolojiler sürekli bir devinim halinde ve müşteri beklentilerini sıklıkla ve temelden değiştiriyor. Dijitalleşmenin gerekleri iş modellerine kolayca adapte edilebilecek sıradan değişikler değil. Gündeme gelen bu yenilikleri karşılayabilmek için kurumların, müşterilerine sundukları hizmet ve ürünlere ulaşımı nasıl sağladıklarını hızla ve derinlemesine analiz edip bir an evvel müşteri deneyimleme pratiklerinin artırılması, yaratıcılığın desteklenmesi gibi yaklaşımları ele almak durumundalar. Bu yeni yaklaşımlar gerek yönetim disiplininde gerekse iş modellerinde çok yönlü değişimler gerektireceğinden bahsedilen arındırmayı gerçekleştirmek kolay bir iş değil.

  Tüm bu zorluklara rağmen dijital dönüşümü bir fırsat olarak değerlendirip kurum değerini temelden farklılaştırabilmek mümkün. Bunun için yeniliklere ve getirilere odaklanan, doğru ve iyi planlanmış bir dijital dönüşüm stratejisi geliştirmek gerekli. Dijital dönüşüm süreklilik gerektiren bir yolculuk ve bu süreçte her kurum kendi dönüşüm hikayesinin yazarı olmak durumunda.

  keyboard_arrow_up