Dijital Dönüşüm Stratejisi Arama Konferansı

Dijital Strateji programı ve bileşenleri ile ilgili yapacağımız güncellemeler, yayınlar, düzenleyeceğimiz etkinlikler vb. duyurularımızdan haberdar olmak için lütfen aşağıdaki bilgileri tamamlayınız.

  Dijital Dönüşüm Stratejisi Arama Konferansı
  Digital Transformation Strategy Search Conference
  ARAMA
  SEARCH

  Teknolojinin sürekli olarak gelişmesi ve Internet’in hızlanarak yaygınlaşması ile sanayi ve hizmet sektörleri bir dijital dönüşüm sürecine girmiştir. Bu süreçte doğru adımları atan ve hızlı hareket eden firmalar rakiplerinin önüne geçecek ve pazar paylarını arttıracaktır. Diğer taraftan, Dijital Dönüşüm Stratejisi’ni belirlemeyen ve uygulamaya geçirmek için gerekli adımları cesaretle atamayan firmalar, yıkıcı rekabetin tehditi altında kalacaklardır.

  Dijital dönüşüm, firmaların teknolojik yatırımlar yapmasından daha öte, tüm kurum içerisinde stratejik düşünce biçimini değiştirilmesini gerektirmektedir. Her firmanın içerisinde bulunduğu şartlar ve ihtiyaçları birbirinden farklıdır. Bu nedenle her firma kendi dönüşüm süreci hikayesini planlamak ve Dijital Dönüşüm Stratejisi’ni belirlemek zorundadır.

  Dijital Dönüşüm Stratejisi Arama Konferansı, firmaların öncelikle kendi ihtiyaçlarını tespit etmek ve sonrasında da kendi yol haritalarını çizmelerine yardımcı olur. Ortak akıldan faydalanarak belirlenmiş Dijital Dönüşüm Stratejisi, çalışanların dönüşüm sürecine çok daha hızlı uyum göstermesi yardımcı olmaktadır.

  İÇERİK

  Kurum ile birlikte toplantının planlanması, toplantının yönetimi ve toplantı çıktılarının bir rapor halinde sunumu hizmeti verilir. Konferans ile aşağıda sıralanan amaçlara ulaşılmaya çalışılır:
  • Sektörel açıdan dünyada ve Türkiye’de gelişen eğilimlerin belirlenmesi ve önceliklendirilmesi
  • Kurumların yerel ve küresel rekabet açısından güçlü ve zayıf yanlarının tespit edilmesi
  • Gelecekte oluşabilecek fırsat ve risklerin öngörülmesi
  • Dijital dönüşüm doğrultusunda kurumsal vizyon ve hedeflerin belirlenmesi
  • Kurumsal vizyon ve hedeflere ulaşabilmek için atılması gereken adım ve çalışmaların tespit edilmesi
  • Dönüşüm sürecinin merkezinde olan müşteri ihtiyaçlarının analiz edilmesi
  • Farklı departmanlarda söz sahibi çalışanların bilgi ve tecrübelerini birbirleriyle paylaşması, birbirlerini eğitmesi ve aydınlatması

  FORMAT | ARAMA

  • 2½ günlük Arama Konferansı çoğunlukla, şehir dışında 2 gece kalınacak şekilde bir otelde organize edilir. Toplantı, bir cuma akşamı başlar ve pazar günü öğleden sonra en geç 16.00 gibi sona erer. Toplantıda katılımcılar, serbest kıyafetler içerisinde, küçük gruplarda beyin fırtınası çalışmaları yaptıktan sonra bunu büyük grupta sunar ve tartışırlar.
  • Toplantı minimum 25, maksimum 50 kişilik bir katılımcı sayısına sahiptir. Kurumun gereksinimlerine doğrultusunda süre 1 gün veya 3 gün olacak şekilde düzenlenebilir.
  • Otel organizasyonu ve katılımcıların daveti bu hizmet içerisinde değildir.
  • Ekibin yemek ve konaklama ücreti, organizatör kurum tarafından karşılanır.
  • Konferans Program Koordinatörü tarafından yönetilir. Toplantının her bir evresinde belirlenen başlıkların bilgisayarlarda yazımı ve konferans esnasında dağıtımı hizmetleri sunulur.
  • Arama konferansı ertesinde raporun teslim süresi 10 hafta olup, rapor teslimi pdf formatında yapılır.

  keyboard_arrow_up