Doğru kararı vermek için Kurumsal Modelleme ve İş Süreçleri Mimarisi

Kurumsal Mimari ve Süreç Modelleme – Enterprise Architecture & Business Process Modeling

Business Process Modeling

Bir kurumu analiz etmenin en etkili yolu, onu bir araya getiren bileşenlere ayırmak ve bu varlıkların bir bütün oluşturmak için nasıl biraraya geldiğini göstermektir.

Kurumsal analiz ve modelleme, bir yandan çetinleşen rekabet koşulları diğer yandan düzenleyici uyum gereklerinin artan baskısıyla başetmeye çalışan iş ve teknoloji yöneticileri için kaçınılmaz bir odak haline geldi. Bir kurumun iş süreçleri mimarisi ve daha genel olarak kurumsal mimarisi bir nevi “navigasyon sistemi” konumundadır ve yöneticiler için temel karar alma aracı niteliğindedir. Kurumsal modelleme, işleyişinizin büyük resmini görmenize imkan verir. Ayrıca düzenleyici uyum gereklerinin izlenebileceği bir denetim altyapısı sağlar.

Daha Çok Görebildiğinizde Daha İyiyi Başarırsınız

Yepyeni bir jenerasyonun istekleriyle şekillenen ve temposu devamlı değişen iş piyasalarının baskısına uyum sağlamanın yolu süreçlerle kurum bileşenleri arasındaki etkileşimi zamanında ve doğru hamlelerle yönetebilmekten geçmektedir. Kurumsal analiz ve modelleme, bir yandan çetinleşen rekabet koşulları, diğer yandan düzenleyici uyum gereklerinin artan baskısıyla başetmeye çalışan iş ve bilgi teknolojisi yöneticileri için kaçınılmaz bir odak haline gelmiştir.

Kurumsal analizin en temel bileşeni olan İş Süreçleri Mimarisi, kurumlar için temel karar alma aracı niteliğindedir ve bir çeşit “Navigasyon Sistemi” olarak düşünülebilir. Sürücü koltuğundaki yöneticiler artık, globalizasyonun getirdiği birleşme, satınalma, küçülme veya düzenleyici yasalara uyum gibi çeşitli gerekler karşısında daha atik ve çevik olma çabasındalar. Daha verimli ve etkili çalışma yönünde anlamlı fırsatlar bulma amacıyla gelenekçi altyapı yatırımı odaklı bakış açısından kurumsal mimariye yönelik sorgulamalara yönelmiş durumdalar.

“Hangi süreçler kurumsal hedeflerimi desteklemiyor?”, “İhtiyacım olmayan sistemlere çok fazla mı destek veriyorum?”, “Bir ofisinin yerini değiştirmenin ya da kapatmanın etkisi ne olacak?”. Bunlar ve benzeri potansiyel binlerce soru, Kurumsal Modelleme ve İş Süreçleri Mimarisi araçları ve çözümleriyle ele alınmaktadır. Kurum görünürlüğünü artıran, yönetim panelinden olan biteni izleme ve denetleme yeteneği kazandıran bu modeller yöneticilerin doğru kararlar verebilmeleri için hayati derecede öneme sahiptir.

Kurumlar, kurumsal modelleme uygulamalarını şu amaçlarla kullanmaktadırlar.

  • Kurumsal mimari
  • Uyum yönetimi
  • Kurumsal BT yönetimi
  • Süreç geliştirme/iyileştirme
  • Süreç performans yönetimi
  • Risk yönetimi
  • Değişim yönetimi
  • Servis odaklı mimari
  • Süreç analizi

Kurumsal Modelleme ile ilgili kavramlar

iş analizi | iş planlama | iş süreçleri | iş süreçleri analiz | iş süreçleri modelleme | iş stratejileri | kurumsal mimari | kurumsal modelleme | çerçeve modeller | bt yönetimi | bilgi teknolojileri yönetimi | kurumsal risk yönetimi yazılımı | kurumsal şirket | kurumsal süreç yönetimi | organizasyon yönetimi | risk yönetimi | süreç analizi | süreç modelleme | süreç tasarım | süreç yönetimi çözümü | süreç yönetim yazılımı | süreç yönetim sistemi | süreç yönetimi çözümü | yönetim beyanı

keyboard_arrow_up