Eczacıbaşı EKOM dosya takibini Mind2Biz ile dijital ortama aktardı

Başarı Öyküleri Eczacıbaşı EKOM Dosya Takibini Mind2Biz ile Dijital Ortama Aktardı

Eczacıbaşı Topluluğu kuruluşlarından Eczacıbaşı EKOM, doküman yönetimi konusunda Mind2Biz ile gerçekleştirdiği dosya ve doküman takip projesini tamamladı. Kurumun yaygın içeriği ve özellikle ana faaliyet alanı olan ihracat ve ithalat işlemlerine yönelik dokümanlar ECM eDOCS DM platformu üzerinde dijital ortama aktarıldılar.

Proje sonucunda dış ticaret dosyaları yıl bazında guruplandırılarak ve doküman tipleri bazında kategorize edilmiş olarak hızlı, paylaşımlı ve etkin bir şekilde izlenebilmektedir. Mal Mukabili, Vesaik mukabili, Akreditif, İthalat, Bedelsiz, Credit note, Debit Note, Talimat, Yazışma gibi doküman tipleri bazında izlenebilen dosyaların ilişkili olduğu akreditif dokümanları da sistem içerisinde yer almaktadır ve gerekli noktalarda SAP sisteminden taşınan bilgiler kullanılmaktadır. Sistemin devreye alınması ile üretici ve bankalarla olan finansal ilişkiler, kredi kullanımları, Exim Bank yazışmaları da sistem üzerinde izlenmeye başlanmıştır. Dış ticaret kapsamındaki epostaların da bu yapı içerisinde izlenmesinin yanısıra, kuruluşun tüm kurumsal faaliyetlerine yönelik evrak, yazışma, eposta vb. dokümanlarda da aynı şekilde dijital ortamda yönetilmektedir.


keyboard_arrow_up