Eczacıbaşı Holding Doküman Yönetimi Projesi

Başarı Öyküleri Eczacıbaşı Holding ProjesiBaşarı Öyküleri Eczacıbaşı Holding Projesi

OpenText Document Management eDOCS Edition

  • Holding bünyesinde Topluluk içi ve dışı ile haberleşmenin elektronik ortama taşınması
  • Gelen ve giden dokümanların (yazı, faks, davetiye, vb.) ve dokümanlara bağlı işlerin kolaylıkla takibi ve paylaşımı
  • Gelen yazıların taranarak elektronik ortama aktarımı
  • Kurum haberleşme yönetmeliğine uygun olarak doküman numaralandırma ve klasifikasyon
  • Yazışmaların igili koordinatörlüklerce takip edilmesi, kurum genelinde yapılan yazışmalara ve mesajlaşmalara hızla ve güvenli bir ortamda erişim
  • Cobit kapsamında oluşturulan, Bilgi Teknolojileri Yönetim Model (BTYM) dokümanlarının standardizasyonu
  • Cobit model dokümanlarına her noktadan kolay ve hızlı erişim
  • Kurumsal Portal üzerinden Model dokümanlarının BT çalışanları ile paylaşımı
  • Proje dokümanlarının Cobit – BTYM standartlarına uygun olarak saklanması ve yetkiler bazında paylaşımı

keyboard_arrow_up