Eczacıbaşı Vitra Karo Fatura İşleme Projesi

Kofax Transformation Modules

  • Faturaların teslim alınması, fatura içeriğinin gözden geçirilmesi, işlenmek üzere onaylanan faturalar üzerindeki bilgilerin kontrolü ve faturaların kategorize edilerek gerekli yöntemlerle SAP sistemine girişi
  • Faturaların tarayıcı vasıtasıyla elektronik formata getirilmesi, iyileştirilen fatura görüntülerinin otomatik olarak sistem tarafından okunması ve fatura alanlarının değerlerinin belirlenmesi.
  • Fatura alanları için belirlenen değerlerin doğrulanmak ve hesaplarla ilişkilendirilmek üzere görsel ortamda kullanıcının onayına sunulması.
  • Veri doğrulaması tamamlanan fatura bilgilerinin son aşamada SAP sistemine aktarılması, fatura görüntülerinin ise OpenText Document Management eDOCS Edition (Hummingbird DM) doküman yönetim sistemine kaydedilmesi.
  • Vitra Karo süreçlerindeki otomasyon seviyesinin artırılarak basılı faturaların fiziki ortamda akışı ile ilgili risklerinin elimine edilmesi, bu sayede fatura işleme maliyetlerinin minimize edilip, ileri seviye teknolojilerden yararlanarak veri ve süreç kalitesinin yükseltilmesi.
  • Uzak lokasyonlar da dahil olmak üzere fatura işleme sürecini tek bir platform üzerinde işleterek standartlaşmanın sağlanması

keyboard_arrow_up