Eğitim Hizmetleri – Kurumsal Mimari / İş Analizi

Eğitim Hizmetleri – Kurumsal Mimari

A. Kurumsal Mimari – Genel bakış

Amacı : Kurumsal mimari ile kavramları ile tanıştıran, kurumlara olan katma değerlerini ve iş stratejilerine olan desteğini ele alan bir eğitimdir.

Kapsamı* :

 • Kurumsal mimari kavramları
 • Kurumsal mimari öncesi
 • İş ve bilgi teknolojilerinin yakınlaşması
 • Kurumsal mimari ile yönetim
 • Kurumsal mimari çerçeve modelleri
 • Kurumsal mimari ile süreç modelleme
 • Kurumsal mimari standartlar

Hedef Kitle :

 • Üst yönetim
 • Departman ve süreç yöneticileri
 • Strateji uzmanları
 • Kurumsal BT mimarları
 • Süreç yönetim/iyileştirme uzmanları

Süre : 1 gün (5 saat)

Ön şart : Yok

B. Kurumsal Mimari – Çerçeve modeller ve projelendirme

Amacı : Kurumsal mimari çerçeve modellerinin anlaşılması, farklarının ele alınması, kuruma uygun olan yapının seçimi ve projelendirilmesini ele alan eğitimdir.

Kapsamı* :

 • Kurumsal mimari tanımları
 • Kurumsal mimari ve BT yönetimi
 • Kurumsal mimari kullanımının avantajları
 • Kurumsal mimari çerçeve modelleri
 • Kurumsal mimari çerçeve modellerinin yapısı ve özellikleri
 • Kurumsal mimari seçimi ve uyarlama
 • Kurumsal mimari projelendirme

Hedef Kitle :

 • Strateji uzmanları
 • Kurumsal BT mimarları
 • Süreç yönetim/iyileştirme uzmanları

Süre : 4 gün (Günde 3 saat olarak toplam 12 saat)

Ön şart : Kurumsal Mimari – Genel bakış

Eğitim Hizmetleri – İş Süreçleri Analiz ve Modelleme

A. İş süreçleri analiz/modelleme – Genel bakış

Amacı : Bu eğitimle, iş süreçlerinin analizine ilişkin temel bileşenlerin açıklanması, genel anlamda iş süreçleri, fonksiyonel yapılanma ve süreçler, yeniden yapılanma, süreç ölçümü, analiz teknikleri, iyileştirme hakkında bilgi verilmesi amaçlanmıştır.

Kapsamı* :

 • İş süreçleri, analiz ve modelleme temel kavramlar
 • Süreçlerin tanımlanması ve çerçevesi
 • Süreç modelleme teknik ve standartları
 • Süreç modelleme ve analizinden kurumsal mimariye geçiş

Hedef Kitle :

 • Üst yönetim
 • Departman ve süreç yöneticileri
 • Strateji uzmanları
 • Kurumsal BT mimarları
 • Süreç yönetim/iyileştirme uzmanları

Süre : 1 gün (5 saat)

Ön şart : Yok

B. İş süreçleri analiz/modelleme – Projelendirme

Amacı : Bu eğitimle, fonksiyonel yapılanma ve süreçler, yeniden yapılanma, süreç ölçümü, analiz teknikleri, iyileştirilme ve projelendirmenin nasıl yapılabileceği konusunda bilgi verilmesi amaçlanmıştır.

Kapsamı* :

 • Geleneksel organizasyon yapılarından süreç organizasyona geçiş
 • Süreç iyileştirme ve simülasyon
 • Süreç yönetimi ve geleneksel bilgi yönetim modellerindeki değişiklikler
 • Süreç yönetim sistemleri ve projelendirme

Hedef Kitle :

 • Kurumsal BT mimarları
 • Süreç yönetim/iyileştirme uzmanları

Süre : 4 gün (Günde 3 saat olarak toplam 12 saat)

Ön şart : İş süreçleri analiz/modelleme – Genel bakış

* Kapsam değişikleri olabilir

keyboard_arrow_up