Eğitim Programı – BPMN 2.0 ile Süreç Modelleme (Genel Bakış)

BPMN 2.0 ile Süreç Modelleme (Genel Bakış)

BPMN (Business Process Modeling Notation – İş Süreci Modelleme Notasyonu), işletmelerin, kurumların ya da organizasyonların dahili ve harici iş süreçlerinin belli bir standard çerçevesinde tasarlanmasına yardımcı olan ve süreçlerarası iletişimini kolaylaştıran bir alan standardıdır.

Amacı : Bu eğitimle, iş süreçlerinin analizine ilişkin temel bileşenlerin açıklanması, genel anlamda iş süreçleri, fonksiyonel yapılanma ve süreçler, yeniden yapılanma, süreç ölçümü, analiz teknikleri, iyileştirme hakkında bilgi verilmesi amaçlanmıştır. BPMN 2.0 a giriş seviyesinde bilgilendirme hedeflenmektedir.

Kapsamı* :

  • İş süreçleri, analiz ve modelleme temel kavramlar
  • Süreçlerin tanımlanması ve çerçevesi
  • Süreç modelleme teknik ve standartları
  • Süreç modelleme ve analizinden kurumsal mimariye geçiş

Hedef Kitle :

  • Üst yönetim
  • Departman ve süreç yöneticileri
  • Strateji uzmanları
  • Kurumsal BT mimarları
  • Süreç yönetim/iyileştirme uzmanları

Süre : 2 gün (Toplam 10 saat)

Ön şart : Yok

* Kapsam değişiklikleri olabilir

keyboard_arrow_up