Eğitim Programı – BPMN 2.0 Notasyon Standartları Üzerinden Süreç Modelleme (Projelendirme)

BPMN 2.0 Notasyon Standartları Üzerinden Süreç Modelleme (Projelendirme)

Amacı : Bu eğitimle, BPMN 2.0 notasyon standartlarının benimsenmesi ile yapılacak süreç analiz, modelleme, yapılandırma, ölçüm ve iyileştirme çalışmalarına yönelik projelendirmenin nasıl yapılabileceği konusunda bilgi verilmesi amaçlanmıştır.

Kapsamı* :

  • Süreç modelleme
  • BPMN temel kavramlar
  • BPMN 1. Seviye : Modellemeye başlamak için gereken palet
  • BPMN 2. Seviye : Karmaşık yapıların (pattern) modellenmesi için gereken palet
  • BPMN Modelleme Metodolojisi ve Stilleri (Bu bölümde modellemeye yönelik yaklaşımlar, nasıl iyi model hazırlanır gibi konular detaylandırılmaktadır. BPMN paletlerinin kısa tekrarı yapılır ancak eğitimin konusu paletler değil yöntemlerdir).

Hedef Kitle :

  • Kurumsal BT mimarları
  • Süreç yönetim/iyileştirme uzmanları

Süre :4 gün (Günde 3 saat olarak toplam 12 saat)

Ön şart :İş Süreçleri Analiz ve Modellemeye Genel Bakış eğitim programına katılım

* Kapsam değişiklikleri olabilir

keyboard_arrow_up