Eğitim Programı – İş Süreçleri Analiz ve Modelleme Alanında Projelendirme Nasıl Olmalıdır?

İş Süreçleri Analiz ve Modelleme Alanında Projelendirme Nasıl Olmalıdır?

Amacı : Bu eğitimle, geleneksel fonksiyonel bazlı organizasyon yapısından süreç organizasyonuna geçiş yöntemlerini ele almak, süreçlerle ilgili yürütülecek performans değerlendirme, süreç ölçüm ve analiz teknikleri, simülasyon ve iyileştirme yöntemleri konusunda bilgi vermek, geleneksel bilgi yönetim modellerinde yapılması gereken değişiklikler üzerinde durmak amaçlanmıştır.

Eğitimde ayrıca modelleme ve analiz çalışmalarını takiben iş süreçleri yönetim sistemlerine geçiş planlamasının projelendirme esasları ve kritik başarı faktörleri tanımlanacak, süreç şeffaflığı, denetlenebilirlik, analitik veri toplama, sistemler arası entegrasyon ve teknoloji yönetişimini destekleme ve benzeri faydalar hakkında bilgi verilecektir. 

Kapsamı* :

  • Geleneksel organizasyon yapılarından süreç organizasyona geçiş
  • Süreç iyileştirme ve simülasyon
  • Süreç yönetimi ve geleneksel bilgi yönetim modellerindeki değişiklikler
  • Süreç yönetim sistemleri ve projelendirme

Hedef Kitle :

  • Kurumsal BT mimarları
  • Süreç yönetim/iyileştirme uzmanları

Süre : 4 gün (Günde 3 saat olarak toplam 12 saat)

Ön şart : İş Süreçleri Analiz ve Modellemeye Genel Bakış eğitimim programına katılım

* Kapsam değişikleri olabilir

keyboard_arrow_up