Eğitim Programı – İş Süreçleri Analiz ve Modellemeye Genel Bakış

İş Süreçleri Analiz ve Modellemeye Genel Bakış

Teknolojideki başdöndürücü gelişmeler kurumları çeşitliliği her geçen gün daha da artan çözüm yatırımlarına yönlendiriyor. Çeşitlilik arttıkça karmaşıklık da artıyor ve dolayısı ile bütünü görmek giderek zorlaşıyor.

Amacı : Bu eğitimle, iş süreçlerinin analizi ve modellenmesine ilişkin kavram, standart ve teknikleri tanıtmak, süreç organizasyonu yaklaşımını oluşturmak üzere kurumsal mimari kavram ve yöntemlerinin ne şekilde uygulanabileceği konusunda bilgi vermek amaçlanmıştır.

Kapsamı* :

  • İş süreçleri, analiz ve modelleme temel kavramlar
  • Süreçlerin tanımlanması ve çerçevesi
  • Süreç modelleme teknik ve standartları
  • Süreç modelleme ve analizinden kurumsal mimariye geçiş

Hedef Kitle :

  • Üst yönetim
  • Departman ve süreç yöneticileri
  • Strateji uzmanları
  • Kurumsal BT mimarları
  • Süreç yönetim/iyileştirme uzmanları

Süre : 1 gün (5 saat)

Ön şart : Yok

* Kapsam değişikleri olabilir

keyboard_arrow_up