erwin Data Modeler Veri Modelleme Aracının Getirileri Nelerdir?

erwin Data Modeler Veri Modelleme Aracının Getirileri Nelerdir?
Kaynağından ve türünden bağımsız her veriyi görselleştirin
Veri modeli ve veritabanı şemalarını otomatik oluşturun
Veri modeli tasarımı ve yönetimini merkezileştirin
Veri okuryazarlığını, işbirliğini ve hesap verebilirliği artırın
Bulut geçişini başarıyla gerçekleştirin
Çevik geliştirme yöntemleri uygulayın
Veri kalitesini artırın

keyboard_arrow_up