erwin EDGE Portföyüne Genel Bakış

Veri yönetişimi , şirketinizin genel veri yönetimi verimliliğine yardımcı olacak bilgileri yönetme, iyileştirme ve yararlanmaya yönelik bütüncül bir yaklaşım sağlar.

Kurum potansiyelinizi ve katma değerinizi ortaya çıkarmak için veriyi keşfedin, anlamlandırın, çok boyutlu olarak yönetin ve kurum genelinde yaygınlaştırın.
Akıllı kurumları ayırt eden özellik bilgi teknolojileri ile iş birimleri arasındaki işbirliğini artırmak ve verinin çok boyutlu yönetimini (veri yönetişimini) kurumdaki tüm çalışanların işi hale getirmektir. Günümüzün modern, dijital dünyasında veri yönetişimi kurumsal başarıya ulaştıracak içgörüleri edinmemizi sağlayan, tüm verilerimiz ile iş yapış yöntemlerimiz arasındaki bağlantıyı kuran stratejik bir katmandır.

erwin EDGE platformu, kurumsal mimari modelleme, veri kataloglama ve veri okuryazarlık olanaklarını bir arada sunarak iş bağlamına uygun veri zekası oluşturan tek veri yönetişimi yazılım platformudur. erwin EDGE müşterilerine kazandırdığı “kurumsal veri yönetim deneyimi” ile bilgi teknolojileri ve iş birimleri arasında işbirliğini kolaylaştırır. Böylelikle gerek durmakta olan gerekse akış halindeki verinin keşfedilmesini, anlaşılmasını, kurum stratejileri doğrultusunda çok boyutlu olarak yönetilmesini ve kurum genelinde yaygınlaşmasını sağlar.

keyboard_arrow_up