erwin EDGE: Uyumluluk Çözümünüz 1

GDPR veya KVKK gibi düzenleyici zorunluluklara uyma ihtiyacı veri yönetişim girişimleri için en önemli itici güç olmaya devam ediyor. Bir veri yönetişimi girişimini uygulamak, yalnızca mevzuata uygunluk açısından değil aynı zamanda kurum genelinde veri okuryazarlığını artırmak için de anlamlıdır. Veri yönetişimi dijital dönüşümün ve gerçek anlamda veri odaklı bir işletmenin arkasındaki motordur. erwin EDGE yazılım platformu ile işletmeler kritik düzenlemelere bağlı kalırken veri topografyasını anlama ve bilgi varlıklarından en iyi şekilde yararlanma yetkinliğini kazanır. Any2 yaklaşımı ile erwin EDGE, bulunduğu yerden bağımsız (şirket içinde veya bulutta) herhangi bir yapıdaki (ilişkisel veya yapılandırılmamış) verilerin tümünü hesaba katarak Kimliği Tanımlayabilecek Verileri (PII) ayrıntılı bir şekilde belirlemeyi ve kategorilere ayırmayı mümkün kılar. erwin EDGE, bir kuruluşun GDPR, KVKK ve diğer uyumluluk çabalarının merkezinde yeralan veri yönetişim platformudur. Bir işletmedeki tüm paydaşların verileri keşfetme, anlama, yönetme ve sosyalleştirme yöntemlerinde dönüşüm sağlayarak geleneksel veri varlıkları yönetimi rolünün ötesine geçer.

keyboard_arrow_up