erwin ile METAVERİ YÖNETİMİ

erwin Data Intelligence, erwin EDGE (Enterprise Data Governance Experience) platformunun bir bileşenidir. erwin EDGE veri modelleme, kurumsal mimari ve iş süreci modelleme çözümlerinin veri zekası ile zenginleştiği benzeriz bir akıllı kurum çözümüdür.

erwin by Quest tarafından geliştirilen metaveri yönetimi yazılımı erwin Data Intelligence veri yönetimi ile veri yönetişimi işlevlerini entegre eder ve otomatikleştirir.
erwin Data Intelligence, operasyonel süreçler, iş uygulamaları ve veri modelleri gibi çok çeşitli veri kaynaklarından metaverileri otomatik olarak toplama, dönüştürme ve merkezi bir veri kataloğuna besleme ve ardından rol tabanlı görünümler vasıtasıyla iş bağlamında erişilebilir ve anlaşılır hale getirme yeteneği bakımından benzersizdir.
Etkin bir metaveri yaklaşımı uygulamak ne sağlar?
– İş, teknoloji ve veri mimarilerini anlamak ve aralarındaki ilişkileri analiz edebilmek iç görü yeteneğini artırır.
– Fiziksel varlıklar, veri modelleri, veri akışları, veri kalitesi ve gerektikçe başvurulan köken analizi işlevlerinin tümü özenle geliştirilmiş bir kurumsal veri kataloğunda entegre ve otomatik hale gelir.
– Kurumsal iş terimleri ve veri sözlükleri ile eşleştirildiğinde metaveriler iş bağlamı kazanır, paydaşların veri okuryazarlığı gelişir.

keyboard_arrow_up