erwin Business Process

erwin by Quest çözümleri ile ilgili yapacağımız güncellemeler, yayınlar, düzenleyeceğimiz etkinlikler vb. duyurularımızdan haberdar olmak için lütfen aşağıdaki bilgileri tamamlayınız.
  Erwin Business Process

  Karmaşık bir kurguyu daha iyi anlamanın yolu onu görselleştirmekten geçer. Erwin Business Process (erwin BP) süreç akışlarını, sistemler arası etkileşimleri ve organizasyon yapısını modelleyerek kurum bileşenlerinin birbirleri ile uyumlu hale gelmesini sağlar. Böylelikle çekirdek niteliğindeki en önemli iş operasyonları sağlıklı bir şekilde yönetilir ve mümkün olan en iyi koşullarda gerçekleştirilir. Kurum genelinde iş süreçlerinin uçtan uca ortaya çıkarılması ve analiz edilmesi, onların iyileştirilip yeniden tasarlanmasına ve daha iyi yönetilmesine imkan verir. Ayrıca, iş süreçlerinin görünür hale gelmesi, kurum çalışanlarının işleyişleri daha iyi anlamalarını ve sorumlu oldukları iş adımlarını olması gerektiği şekliyle yerine getirmelerini sağlar.

  İş süreçleri modelleme ve veri yönetimi

  İş süreçleri modelleme ve analizine dayalı iyileştirmelerin gerçekleşeceği bir diğer alan veri yönetimidir. Hassas ve gizli verilerle ilgili olarak güvenlik açıklarına sebep olabilecek uygulama pratikleri, uyumluluk ve yasal zorunlulukları karşılamada yetersizlik yaratabilecek risk alanları ancak iş süreçlerinin detaylı analizi ile tespit edilebilir, böylelikle gerekli kontrol mekanizmaları kurgulanır ve veri kaynaklı operasyonel riskler minimize edilir.

  Düzenleyici uyum gereksinimleri

  Gerek yasal zorunluluklar gerekse endüstri kaynaklı uyum gereksinimleri sebebiyle oluşturmanız gereken uyum süreçlerinizi dokümante ederek kurum genelinde paylaşın, kontrol ve denetim mekanizmalarını doğal akışın bir parçası haline getirin.

  İş birliğine dayalı çalışma ortamı

  Farklı kurum paydaşlarının kendilerine özgü gereksinimlerini karşılayabilecek, birbirinden farklılaşan bakış açılarını destekleyen, ancak tek bir kaynaktan beslenen, entegre iş modelleri geliştirin.

  Süreç iyileştirme

  İş yapış yöntemlerinde kurumun toplam değerine olumlu yönde katkı yapacak değişiklikleri elde edebilmek için var olan süreçlerinizi analiz edin, var olan ile hedefiniz arasındaki farkları tespit edin, verimsizlikleri ve fazlalıkları tanımlayarak süreçlerinizi iyileştirin.

  Kurumunuzun bugün nasıl çalıştığını analiz edin, yarın için daha iyi kararlar alın

  Şu anki iş süreçlerim nasıl görünüyor? Bazı süreçler verimliliği artırmak ve maliyetleri düşürmek amacıyla yeniden düzenlenebilir mi? Eğer yeni bir süreç ekler veya bazı değişiklikleri yürürlüğe koyarsak, bunun gelirimiz üzerindeki etkisi nasıl olur? Bunlar erwin BP çözümümüzün fayda sağlayacağı sorulardan sadece birkaçı. Bu platform, var olan durumdaki işleyişinizi tüm gerçekliği ile görselleştirmenin kolay bir yolunu sunarak yeni potansiyelleri ortaya çıkarma ve iş stratejilerinizle uyumlu sonuçları elde etme yolunda ilerlemenize destek olur.

  İş süreçleri modelleme için neden Erwin çözümlerini seçmeli?

  Sektör lideri sayısız kurumda elde ettiği başarılı uygulamalarla kendini kanıtlamış, güçlü bir iş süreçleri modelleme platformu sağlayıcısı, 25 yıldan fazla tecrübeye sahip Casewise firmasını satın alan Erwin, kurumlara iş süreçlerini anlama, kurum hedefleri ile uyumlu hale getirerek yönetme ve kurgulanan iş modellerinin kurum geneline iletişimini yaygınlaştırma konularında zengin deneyim birikimi ile çözüm sunuyor. Sektörde, iş süreçleri modelleme yeteneklerini, kurumsal mimari ve veri modelleme işlevleri ile entegre sunabilen tek platform sağlayıcısı olan Erwin, müşterilerine kurumsal stratejilerini başarıyla yürürlüğe koyabilecekleri, kapsamı geniş ve modern teknolojilerle bezenmiş bir çözüm seti sunuyor.

  keyboard_arrow_up