erwin Data Catalog

erwin Data Intelligence by Quest ile ilgili demo talebinde bulunmak ve yapacağımız güncellemeler, yayınlar, düzenleyeceğimiz etkinlikler vb. duyurularımızdan haberdar olmak için lütfen aşağıdaki bilgileri tamamlayınız.
  Otomatik Metaveri Harmanlama, Kataloglama, Kod Üretimi, Köken ve Akış Analizi Yazılımı

  Hangi verilere sahipsiniz? Bu veriler nerede? Peki bu verilerle hangi yeni iş potansiyellerini ortaya çıkarabilirsiniz? Dijital dönüşümde kritik rol oynayan bu temel soruları yanıtlamak için daha fazla gecikmeyin, kurumsal içögürünüzü geliştirecek veri süreçlerinizi hızlandırın.

  erwin Data Catalog (erwin DC) Nedir?

  erwin DC, “durağan” ve hareket halindeki “akan” veriler dahil olmak üzere kurumların hangi verilere sahip olduklarını ve bunların nerede bulunduğunu anlamalarına yardımcı olan bir metaveri yönetimi yazılımıdır. Belirli bir konu hakkındaki elde bulunan veri ve metaverileri işaret eder, böylelikle analiz ve karar verme süreçlerinizde bu kaynaklara ve veri varlıklarına hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz. erwin DC, metaverilerin farklı kaynaklardan harmanlanarak toplanması, entegre edilmesi, iş gereksinimlerine uygun biçimde düzenlenmiş, tek ve tümleşik bir katalogda etkinleştirilmesi ve yönetilmesiyle ilgili süreçleri otomatikleştirir. Bu otomasyon veriden değer üretimini hızlandırır ve veri hareketlerine/kullanımına dayalı projelerde daha doğru sonuçlar elde edilmesini sağlar. Kurumun metaveri haritası olarak elde ettiğiniz bu doğru ve tümleşik resim, kurumunuzda yürüttüğünüz Büyük Veri, veri kasası uygulamaları, veri ambarı modernizasyonu, veri gölü, buluta taşıma vb. dijital dönüşüm çabaları ile ilgili yatırımların geri dönüşlerini hızlandırır.

  erwin DC Ne Sağlar?

  erwin DC, sunduğu yönetişim ve otomasyon olanakları ile veri yapıları geliştirme ve devreye alma projelerinde doğruluk derecesini artırır ve veriden değer üretim süreçlerini hızlandırır. Silo düzeninde yapılandırılmış veri yönetim teknolojilerinden bağımsız, merkezi bir veri yönetim çerçevesi oluşturur. Kurumsal veri varlıklarının yanısıra, veri yönetim süreçleri ve veri altyapısını da yöneterek BT denetim ve yasal düzenlemelere uyum operasyonlarınızı destekler.

  erwin DC Veri Kataloğu Çözümünün Getirileri Nelerdir?

  Metaveri yönetimi sürdürülebilir veri yönetişiminin temelidir ve karar verme süreçlerinde veri-odaklılığı gerektiren tüm organizasyonel girişimlerin anahtarıdır. Bugünlerde dijital dönüşümü gerçekleştirmeye çalışan tüm kurumlar çığ hızıyla biriken verilerden yeni değer ve hizmet üretimine odaklanmış durumda. Kurumsal veri varlıklarınız ile ilgili haritalama, sınıflandırma, kalite, entegrasyon ve yönetim gereksinimleriniz için modern ve donanımlı bir veri kataloğu çözümü olan erwin DC mevcutken geleneksel metaveri havuzlarına güvenmeyin. erwin DC, veri profili oluşturma, Büyük Veri, ETL (Extract Transform Load) ve veritabanı yordamlarının üretilmesinden ayrıntılı köken ve etki analizi görünümlerine kadar her şeyi otomatikleştirir. Metaveri zenginleştirme, veri kalitesi ölçümleme, yeniden kullanılabilirlik ve iş akışı işlevleri ile kullanıcı müdahalelerini, elle yürütme maliyetlerini ve hataları en aza indirger.

  Merkezi Veri Yönetişim Çerçevesi

  Verilerinizi, veri politika ve prosedürleriniz ile uyumlu, tek bir birleşik veri kataloğunda verimli bir şekilde bütünleştirin ve etkinleştirin.

  Sağlam ve Doğru Kararlar

  Günlük oprasyonel ve/veya daha kapsamlı stratejik kararlarınızı doğru, gerçek zamanlı, yüksek kaliteli bilgilerin eksiksiz bir envanterine dayandırın.

  Artan Veri Kalitesi

  Modernleşen işletmenizin başarısını güçlendirmek için elinizdeki veri varlıklarına ve bunların altında yatan metaverilere güvenin.

  Proje Teslimlerinde Hızlanma

  Elle yürütülen veri hazırlama, dağıtım ve yönetim işlemlerinde harcanan zaman, para ve emeği geri kazanın, manuel hatalardan arının.

  Metaveri-Yönelimli Yaklaşım

  Metaveri ortamının tamamını görmek için metaverileri gerçek zamanlı olarak tüm kaynaklarda tarayın, kataloglayın ve veri yönetimi ve yönetişim yapılarıyla senkronize edin.

  Daha Doğru Analizler

  Yaşayan bir metaveri yönetim platformuyla güvenilir bir veri analitiği altyapısına sahip olacak, böylelikle kurumunuzdaki değişimler, fırsatlar, riskler ve iyileştirme alanları hakkında daha iyi saptamalarda bulunabileceksiniz.

  Yasal Düzenlemelere Uyum

  Veri varlıklarının yanısıra kurumsal veri altyapısı ve süreçlerini de yöneterek BT denetimlerini ve yasal düzenlemelere uyum operasyonlarınızı destekleyin.

  erwin DC Bileşenleri

  erwin DC kurumsal veri yönetimi ve veri hazırlamaya yönelik otomasyona dayalı, metaveri-yönelimli bir yaklaşım uygular.

  Veri hazırlama, yönetme, yönetişim ve kullanım işlevleri için sürdürülebilir bir metaveri altyapısı oluşturur. Veri yapıları geliştirme ve devreye almaya yönelik manuel yürütülen işleri otomatikleştirir, verimliliği ve kaliteyi artırır, veriden değer üretimi için gereken süreyi kısaltır.

  Veri hareketlerinin, entegrasyon ve dönüşümlerin versiyon kontrolü altında merkezi bir şekilde yönetilebilmesi için entegre bir geliştirme ortamı sunar. Kaynak-hedef eşlemeleri ile birlikte verilerin kaynak sistemden alınıp hedef sisteme yüklenirken geçirdiği dönüşüme ait spesifikasyonların oluşturulması ve bakımını sağlar.

  Kurumsal sistemlerde yaygın kullanımdaki her türlü referans veriyi, görünürlüğünü artırmak, doğru kullanımını ve tutarlılığını sağlamak için yönetir ve kontrol maliyetlerini düşürür.

  Veri taşıma, modernizasyon ve entegrasyon projelerinde sistem geliştirme yaşam döngüsü boyunca görünürlük ve kontrol sağlar. Böylelikle geliştirme sürelerini ve maliyetleri azaltır,  proje çıktılarının doğrululuk derecesini artırır.

  Kayıtlı veri varlıkları ve bunlarla ilişkili metaverilere veri kalitesine yönelik metrikler ekler ve bunu veri profili oluşturma yeteneği ile bütünleştirir. Böylelikle veri keşif ve değerlendirme süreçleri ile ilgili çabaları ve süreleri azaltır.

  İki tür veri bağlantı teknolojisi ile neredeyse her tür kaynak ile hedef sistem arasında metaverileri entegre eder ve etkinleştirir: 1) JDBC uyumlu veri kaynakları için erwin Standart Data Connectors ve 2) ELT/ETL platformları, iş zekası raporları, veritabanı yordamları, test otomasyon araçları, ekosistem destek araçları ve ERP ortamları da dahil olmak üzere çok çeşitli kod türleri ve endüstri standardı diller için isteğe bağlı kullanılabilecek (opsiyonel) erwin Smart Data Connectors

  Kurumsal Veri Kataloğunda erwin Farkı

  erwin veriyi tanıyor, geliştirdiği her çözümün temelinde veri/metaveri yatıyor. Kuruluşundan beri 30 yıldan fazla süredir veri modelleme çözümleri konusunda lider çözüm sağlayıcısı olan erwin, 60’ı aşkın ülkede 50.000’den fazla veri profesyonelinin güvendiği, dünyanın 1 numaralı veri modelleme yazılımı üreticisidir. Bugün erwin kurumsal seviyede veri gereksinimlerini en geniş kapsamda karşılayan, veri yönetimi ve yönetişim yaşam döngüsünün her kritik parçası için bir çözüm sunan tek yazılım sağlayıcısıdır. Bununla birlikte erwin, tüm veri kaynaklarının taranabilmesi ve metaverilerin seçilebilmesi için halihazırda en geniş metaveri bağlantı yelpazesini sunmaktadır. Tüm bu çözümler sayesinde kurumlar ellerindeki verileri anlayarak doğruluklarına güvenmekte ve stratejik kararlar için gereken içgörülere daha hızla ulaşabilmekteler.

  erwin DC ile Kazanılan Benzersiz Avantajlar

  erwin DC veri taşıma, veri entegrasyonu ve veri mimarisi modernizasyonu gibi girişimlerinin tümünde veri haritalama, kod üretimi, veri köken analizini ve metaveri yönetim işlevlerini otomatikleştirir. erwin DC çok çeşitli veri kaynaklarından metaverileri toplayarak harmanlar, “hareket halindeki veriler” dahil olmak üzere tüm veri öğeleri için kaynak-hedef eşlemesini yaparak platformlar arasında veri entegrasyonu birbiriyle uyumlu hale getirir.

  Otomasyon

  Veri taşıma ve dönüştürme projelerini, kod üretimini ve dokümantasyonu hızlandırın.

  Metaveri Harmanlama

  Referans veriler ve kod setleri de dahil olmak üzere desteklenen her türlü veri kaynağında metaveri tarama çizelgeleri oluşturun.

  Kurumsal Veri Kataloğu

  Kaynakların tümünden derlenen metaverileri versiyonlama ve değişim yönetimi olanakları ile düzenleyin, emek ve zaman açısından yüksel maliyetli manuel görevleri ve iş tekrarlarını azaltın.

  Sürükle-Bırak Yönetimiyle Veri Haritalama

  Metaverilerle ilgili kaynak ve hedef eşlemelerini sürükle-bırak yöntemi ile kolaylıkla yapın. Bu amaçla yaygın kullanılan ancak güncel tutulması zor olan Excel vb. ortamlar ve bu ortamlarla birlikte gelen manuel hataları ortadan kaldırarak eşleme süresini ve maliyetlerini % 80’e kadar azaltın.

  Evrensel (Genelgeçer) Kod Üretimi

  Tak-çalıştır düzenekteki eklenti SDK’lar ile ETL/ELT, Veri Kasası vb. veri entegrasyon bileşenleri için kod oluşturun, tekrarlayan iş adımlarını ve dolayısıyla proje teslim sürelerini azaltın.

  Çift Yönlü (İleri ve Geri) Veri Köken Analizi

  Veri kaynakları arasında, kolon seviyesinde, uçtan-uca, çift-yönlü köken analizi uygunlayın, hedef kaynak eşlemeleri doğrultusunda veri akışlarını görüntüleyin. Böylelikle kaynak konumundaki sistemlerden raporlama katmanlarına, ara adımlarda gerçekleşen dönüşümleri içerecek şekilde, iş kuralları ve iş mantığınının nasıl uygulandığını tespit edin.

  Etki Analizi

  İş kurallarında veya fiziksel verilerde yapmayı planladığınız değişikliklerin etkisini, bu değişiklikleri yapmadan önce, hızla belirleyin.

  Veri Profilleme ve Kalite Puanlama

  Kayıtlı veri kümelerinin içerik ve kalitesini kolayca değerlendirin ve bu ölçümleri farklı sistemlerden harmanlanan metaverilerle ilişkilendirin, veri iyileştirmeyi sürekli kılın.

  Sürüm Yönetimi ve Değişiklik Kontrolü

  Sistemde hazır gelen versiyonlama ve değişiklik yönetimi olanakları ile veri haritalama belgelerinin tümünü arşivleyin, yapılan değişiklikleri karşılaştırma raporları aracılığıyla görüntüleyin.

  Hassas Veri Sınıflaması

  Hassas veri öğelerini kategorilere ayırın. Hassas verilerle ilgili bir yönetim paneli (dashboard) oluşturun ve kurum genelinde bu tür verileri genelden detaya inecek şekilde inceleyin.

  Referans Veri Yönetimi

  Veri depoları ve uygulamaların doğruluk derecesini ve kaliteyi artırmak için referans veri kod setlerini merkezi olarak yönetin.

  Yaşam Döngüsü Yönetimi

  Veri taşıma ve dönüştürme projelerinde fonksiyonel gereksinimlerin toplanmasını, haritalama tasarımı, test ve yayın yönetimi aşamlarının tümünü yönetin ve sosyal yeteneklerle kurum geneline yaygınlaştırın.

  Veri Okuryazarlığı Entegrasyonu

  “Kurumsal Sözlük” ve “İş Kullanıcıları Portali” ile entegre olun ve iş birimlerinin merkezi bir katalogda düzenlenmiş verilere, self servis yapıdaki bir iş portali üzerinden, iş terimleri etrafında kendi rollerine uygun tasarlanmış görünümler altında erişmelerini sağlayın.

  erwin DC, Veri Zekasına Giden Yolda Atılması Gereken İlk Adımdır

  erwin Data Catalog (erwin DC) ve erwin Data Literacy (erwin DL), erwin by Quest Portfolio ekosisteminin kalbinde yer alan erwin Data Intelligence Suite (erwin DI) çözümünü oluşturmaktadır. Bu iki çözümün birlikte kullanımı erwin DC’nin tüm getirilerine ek olarak kurumsal sözlük yönetimi, veriye self-servis erişim gibi veri okuryazarlığı yetenekleri kazandırır. Bu sayede kurumsal veri varlıkları gerek teknik ekipler gerekse iş birimleri için erişilebilir ve anlaşılır hale gelir. Bu ekiplerin eşgüdümlü çalışmaları sonucunda iş-bt uyumu ve analiz yetenekleri artar, içgörüler gelişiri, kararlar ve dolayısıyla kurum daha “akıllı” hale gelir.

  Sunduğu birleşik yeteneklerle erwin by Quest Portfolio her kurumsal paydaşın -kurumsal mimar, iş analisti, bilgi teknolojileri uzmanı, veri sorumlusu, ETL geliştiricisi, risk yöneticisi ve CEO- kurumsal zekayı oluşturan tüm veri varlıklarına ulaşımını olanaklı hale getirir. erwin by Quest Portfolio ekosisteminde, erwin DI Veri Zekası çözümü, erwin DM Veri Modelleme ve erwin Evolve Kurumsal Mimari ve İş Süreçleri Modelleme çözümleri ile birlikte çalıştığında kurumlar ellerindeki verilerin iş süreçlerinde nasıl aktığını ve iş, teknoloji ve veri mimarilerinin tümünün nasıl etkileşim halinde olduğunu görebilirler. Böylesi bütünleşik bir ortamda veri varlıklarından elde edilecek değer artar, veriye bağımlı riskler daha iyi yönetilir ve minimize edilir. Özetle veriler artık yalnızca veri uzmanları ve uygulama geliştiricilerin değil, veriyi stratejik anlamda değerlendirmek isteyen ve iş değerini artıracak anlamlı içgörüler oluşturmak isteyen herkesin işi haline gelmiştir. İş bağlamı ile ilişkilendirilen ve anlaşılır hale getirilen verilere dayanan veri zekası, BT ve iş paydaşlarının organizasyonel performansı iyileştirmek için hedeflenen sonuçları üretmelerine yardımcı olur. Daha akıllı kurumlar için veri zekası tüm dönüşüm girişimlerinde başarının anahtarıdır.

  keyboard_arrow_up