erwin Enterprise Architecture

Erwin Enterprise Architecture

Erwin Enterprise Architecture (erwin EA) platformunun geleceği tüm açıklığıyla gösteren “kristal bir küre” olduğunu söyleyemeyiz. Ancak yenilikçi fikirlerle başlattığınız dönüşüm çalışmalarının muhtemelen nerelerde tıkanabileceğine ışık tutar veya bu çalışmaları rekabet avantajına dönüştürmek üzere neler yapılabileceğinize dair yol gösterir. İş ve BT dönüşümü ile ilgili olarak atmanız gereken adımlarda karşılaşabileceğiniz olası başarısızlıkları önceden tespit etmenize yardım eder. Çünkü tahmine dayalı yaklaşımları bir kenara koyarak etki analizine dayanan somut verilerle çalışmanıza imkan verir. Böylelikle örneğin uygulama portföyünün gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi, buluta taşıma veya büyük veri uygulamaları gibi karmaşık girişimlerin yaratacağı olası zorlukları kontrol altına alabilir, gelecek planlarını iş hedefleriniz doğrultusunda daha sağlıklı işletebilirsiniz.

Kurum gereksinimlerine göre uyarlanabilen kurumsal mimari platformu

erwin EA, kurumun uygulamalarını, uygulamalarla ilişkili teknolojileri ve veriyi, etkinleştirdikleri iş fonksiyonları ile eşleştirerek iş süreçleri ile BT’yi uyumlu hale getirir. erwin EA, aynı zamanda veri yönetimini destekler, veri varlıkları ve uygulamalar arasındaki ilişkiyi detaylı kavramanızı sağlar. Böylece veri kullanımı ve akışını, iş hedeflerinize en fazla katkıyı sunacak uygulamalar üzerine odaklayacak şekilde yönetebilirsiniz.

İş yeteneklerini tanımlayın ve değerlendirin

İş yeteneklerinizi ortaya çıkarıp bunların olgunluk, etkinlik ve kalitesini değerlendirin. İyileştirme alanlarınızı belirleyin ve bu gelişimleri sağlayacak BT yatırımlarınızı planlayın.

Yenilik ve dönüşüm için planlayın

Yatırımlarınızın geri dönüşünü en iyi şekilde sağlayabilmek için inovasyon ve dijital dönüşüm çalışmalarınızı iş stratejilerinize uyumlu kurguladığınızdan emin olun.

Kurumsal mimari, iş süreçleri yönetimi ve veri yönetimini entegre edin

erwin EA, kurumsal mimari, iş süreçleri ve veri yönetimi işlevlerini bütünleşik bir düzende sunan tek platformdur. Bu ortam, kurumsal mimarlar, iş analistleri ve veri yönetimi profesyonelleri arasındaki görünmez engelleri ortadan kaldırır ve iş birliğini tesis eder.

Uygulama portföyünü yönetin

erwin EA, kurumsal uygulama portföyünü kolaylıkla yönetmeniz amacıyla tasarlanmıştır. Uygulamaların yararlı olup olmadıklarını, sundukları işlevleri ve yapısal birleşimlerini anlayıp değerlendirmenize imkan tanır. Uygulamalarla ilgili olarak kullanıcı memnuniyeti, toplam sahip olma maliyeti, iş sürekliliği açısından kritiklik seviyesi, hassas verilerin işlenmesi ile ilgili olası riskler, yasal zorunluluklar ve uyum gereklerinin karşılanması vb. bilgileri işleyip yönetmeniz mümkündür. Öte yandan erwin EA kullanarak aynı işlevi yerine getiren birden fazla alternatif uygulamanın varlığı gibi fonksiyonel fazlalıkları ayırt etmeniz, uygulamalar arası konsolidasyon planlarını doğru yapmanız ve modernizasyon projelerini sağlıklı yürütmeniz olası hale gelir.

Kurum içinde uçtan uca iş birliği ortamını oluşturun

Kurumsal mimarinin öncelikli hedeflerinden biri kurum paydaşlarına, alacakları önemli kararlar öncesinde, işlerin farklı yönleriyle ne şekilde yürüdüğü konusunda derinlemesine bakış imkanı sunmaktır. Bunu başarmak için kurumsal mimari platformları, iş birimlerinde süreçlerle ile ilgili uzmanlığa sahip kişiler ile bu bilgilere ihtiyaç duyan “bilgi tüketicisi” konumundaki tarafları kurum varlıklarını analiz etmek, bilgi birikimini paylaşmak ve iş birliği yapmak için yararlanacakları geçişken bir ortam sunar. erwin EA, iş süreçleri ile ilgili olarak farklı iş birimleri arasındaki  iletişimi kullanıcı dostu bir web deneyimi ile artırır. Analize yönelik çok çeşitli görselleştirme olanakları sunar, yorum, görüş alışverişi vb. sosyal çalışma imkanları ile iş birliği kültürünün kurum içinde yaygınlaşmasını destekler.

Endüstri-standardı bir kurumsal mimari çerçeve modelini kendi gereksinimlerinize göre uyarlayın

Kurumsal mimari pratiklerinin yıllar içinde yaygınlaşması sonucunda literatürde TOGAF®, Zachman International® ve DoDAF gibi çeşitli endüstri-standardı çerçeve modeller şekillendi. Yoğunlukla kurumsal mimari profesyonellerine hitap eden bu yaklaşımları destekleyen erwin EA, aynı zamanda bu seviyede teknik bilgisi olmayan farklı kurum paydaşlarının kendilerine has bilgi gereksinimlerini karşılama amacıyla ileri seviyede uyarlama imkanları sunar. Kolaylıkla ve tamamıyla uyarlamaya açık bir yapıda olan erwin EA, kuruma özgü gereksinimleri dikkate alarak, kurum değerini en ileri seviyeye taşıyacak kurumsal mimari bilgi portalinin verimli ve etkin biçimde inşa edilmesini sağlar.

keyboard_arrow_up