erwin Evolve

erwin Evolve by Quest ile ilgili demo talebinde bulunmak ve yapacağımız güncellemeler, yayınlar, düzenleyeceğimiz etkinlikler vb. duyurularımızdan haberdar olmak için lütfen aşağıdaki bilgileri tamamlayınız.
  erwin Evolve ile Dönüşüm Stratejinizi Doğru Kararlarla Yönetin

  Modern kurumlar dönüşüm fırsatlarında doğru yönde yol alabilmek için iş birimleri ve bilgi teknolojilerinin eş güdümünü sağlayan teknoloji ve yönetim prensiplerini geçerli kılmaları gerektiğinin bilincindeler.

  erwin Evolve by Quest (erwin Evolve) Nedir?

  erwin Evolve firmaların kurumsal mimari girişimleri ile iş süreçleri modelleme ve analiz gereksinimlerini karşılamak üzere geliştirilmiş bütünleşik bir çözümdür. Kurumlarda iş uygulamalarını, ilgili teknolojileri ve uygulamaların kullandığı verileri, kurumun iş süreçleri ve fonksiyonları ile ilişkilendirir. Böylelikle stratejik hedeflere ulaşma yönünde iş birimleri ile bilgi teknolojileri arasındaki uyumu tesis eder. Başarısı dünya çapında kanıtlanmış erwin Evolve kurum gereksinimlerine göre uyarlanabilen ve ölçeklenebilen yapıda uzman araçlar ile donatılmıştır. Tüm iş süreçlerini yoğun olarak etkileyen dijital dönüşüm, bulut geçişi, büyük veri çözümleri, uygulama portföy dönüşümü gibi büyük altyapı girişimlerinin getirdiği karmaşıklığı kontrol altında tutmaya destek olur. Kurumsal birleşmeler, satınalmalar, inovasyon girişimleri ve yasal uyum gereksinimleri sebebiyle değişen iş yapış modellerinin şekillenmesine, risklerin ve fırsatların belirlenmesine ve bu yönde gereken teknolojik yol haritalarının oluşturulmasına yardım eder.

  erwin Evolve Ne Sağlar?

  erwin Evolve iş çıktılarına odaklıdır, sürekli dönüşmekte ve gelişmekte olan gereksinimleri karşılayacak nitelikte çeviklik kazandırır. İş yapış modellerinde bir yön değişikliği olduğunda teknolojinin de aynı yönde hareket etmesi gereklidir. erwin Evolve ile operasyonlarınızı destekleyen kritik teknolojiler ve süreçlerinizi modelleyebilir, müşteri deneyiminden ürün inovasyonuna dönüşüm faaliyetlerinizin kurumsal değer akışının ne yönde etkileneceğini tespit edebilirsiniz.

  erwin Evolve Kurumsal Mimari ve İş Süreçleri Modelleme Aracının Getirileri Nelerdir?

  Kurumsal mimari ve iş süreçleri modelleme disiplinleri büyük ölçüde birbirine bağlıdır ve bilgi görselleştirme, dokümantasyon ve analiz ihtiyaçlarının çoğunu paylaşır. erwin Evolve, hem Kurumsal Mimari hem de İş Süreçleri Modelleme kullanım senaryolarının her ikisine de hizmet eden tek ve güçlü bir çözümdür. Karmaşıklığı etkin bir şekilde kontrol edilebilir hale getirmek, değişimi yönetmek ve operasyonel verimliliği artırmak için erwin Evolve kullanın.

  Karmaşık Modellerin Oluşturulması ve Görselleştirme

  Dönüşüm senaryolarının hangisi olursa olsun daha fazla görünürlük kazanmak, kontrole sahip olmak ve iş zekası geliştirebilmek için kurumsal mimari ve iş süreçleri modelleme yeteneklerini birbiriyle uyumlu hale getirin.

  Çeviklik ve Verimlilik

  Dönüşüm girişimleri arasındaki etkileşimleri gösteren, farklı bakışaçıları ile oluşturulmuş görünümlerden faydalanarak fırsatları daha hızla keşfedecek kurumsal içgörüyü oluşturun, iş değerini artıracak çıktılara odaklanın.

  Güçlü Analiz

  Kurumsal mimariyi oluşan tüm bileşenleri, birbirleri arasındaki ilişkileri ve bağımlılıklarını hızlı ve kolay bir şekilde keşfedin, değişikliğin yaratacağı etkiyi belirleyin ve anlayın.

  Dokümantasyon ve Bilgi Birikimin Korunması

  Çalışanların eğitimi ve farkındalığını artırmak ve standart operasyonel prosedürler de dahil olmak üzere kurumsal bilgi birikiminin sürekliliğini sağlamak için temel iş fonksiyonlarına ait bilgileri keşfedin, belgeleyin ve yayınlayın.

  Demokratikleşme ve Karar Verme Süreci

  Başarılı sonuçlara ulaşmayı sağlayan daha bilinçli kararlar verebilmek için organizasyon yapısındaki siloları yıkın. Bilgi teknolojileri ve iş birimleri arasında beraber çalışabilirliği tesis edin, kurumsal işbirliğini kolaylaştırın.

  Maliyetlerde ve Risklerde Azalma

  Dengelenmiş, optimize edilmiş ve görünür hale getirilmiş süreçlerle BT maliyetlerinde ve eğitim gereksinimlerinde azalma sağlayarak performans ve karlılığınızı artırın.

  erwin Evolve Bileşenleri

  erwin, Kurumsal Mimari ve İş Süreçleri Modelleme alanındaki başarılarını geliştirmek ve bu çözümleri daha geniş bir platform olan erwin EDGE Kurumsal Modelleme ve Veri Zekası çözümüne entegre etmek amacıyla 2016 yılında Corso ve Casewise firmalarını satın aldı. erwin, erwin Evolve ürün ailesi üzerinde yapısal yenilikler getirecek ArGe yatırımlarını sürdürerek müşterileri ile birlikte büyüyen ve sürekli değişim gösteren gereksinimleri karşılayan özellikler ve işlevler geliştirmektedir.

  Isı ve yoğunluk haritaları (heatmaps), raporlar, şemalar (charts) ve grafikler dahil olmak üzere içeriği farklı perspektiflere göre oluşturulmuş dinamik görünümler altında inceleyin, düzenleyin ve analiz edin. Sözkonusu görünümler BT ve iş birimlerinin katılımındaki karma ekipleri destekler, farklı paydaşların farklı ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde uyarlanabilir.

  Diyagramlar çizin, model verileri oluşturun, metamodeli yapılandırın, kullanıcı erişimi ve haklarını yönetmek ve CSV düzeneğindeki verileri içe aktararak otomatik model oluşturmak gibi yönetim işlevlerini gerçekleştirin.

  Kurumsal mimari ve süreç modelleme çalışmalarını planlama, tasarlama ve devreye alma adımlarını kolaylaştıran kullanıcı dostu bir arayüz aracılığıyla BT ve iş birimlerinin iletişim ve işbirliği halinde diyagramlar oluşturmasını, düzenlemesini sağlayın.

  Kurum standartlarınıza uygun olarak tasarlanmış şablonlar kullanarak rapor ve diğer belgelerin yayın planını oluşturun ve yayınlayın.

  İş modelinizi iyileştirmek üzere derinlemesine analizler yapmak için model içeriklerinizi iş zekası ekosisteminiz tarafından kolayca erişilebilir hale getirin.

  TOGAF, DoDAF gibi genel veya endüstriye özgü geliştirilmiş çerçeve modellere ve ilgili şablonlara erişim sağlayarak bu modellerin ve çıktılarının benimsenmesini hızlandırın, bu pratiklere daha iyi uyum sağlayın ve kurumsal mimari süreçlerinizin yönetiminde verimi artırın.

  Kurumsal Mimari ve İş Süreçleri Modellemede erwin Farkı

  Artık dünya adeta verinin etrafında dönüyor, bu sebeple de veri varlıklarının yönetimi bilgi teknolojileri sınırını çoktan aştı ve herkesin işi haline geldi. Kurumlarda risk yönetimi, yasal mevzuatlara uyum, inovasyon, çevik iş dönüşümü gibi girişimleri ele almanın en akıllı yolu veri varlıklarını entegre, etkin ve iyi yönetebilmekten geçiyor.

  Kurumlarda veri yönetişimine dayalı esnek iş modelleri geliştirmek ve değer zincirinde dönüşüm sağlayacak yenilikçi tasarımlar yapmak öncelikli gündem maddesi. Bilgi teknolojileri uygulama ve altyapı yeteneklerinin kurumsal strateji ve hedeflere olan etkilerini belirlemeyi, inovasyon ve dönüşümü sağlıklı yönetmeyi hedefleyen kuruluşlar gerçek bilgilere dayalı doğru kararlar alabilmek için güvenebilecekleri esnek ancak güçlü kurumsal mimari ve iş süreçleri araçlarına ihtiyaç duymaktalar.

  erwin, finansal hizmetler, sağlık, üretim, ilaç ve kritik altyapı hizmetleri gibi yüksek seviyede denetim yükümlülüklerine sahip sektörlerde faaliyet gösteren büyük ve küresel işletmelerde, kurumsal mimari ve iş süreci modelleme girişimlerinde başarılı bir geçmişe sahiptir. Gerek teknoloji yönetim projeleri, gerek yeni iş modelleri ve kritik değer akışları tasarlama çalışmaları, gerekse yenilik ve değişimi yönetme amacıyla kullanılan erwin Evolve, karar verme süreçlerinizi gerçek bilgilerle donatır.

  erwin Evolve ile Kazanılan Benzersiz Avantajlar

  Entegre, Web Tabanlı Modelleme

  Kurumsal mimari ve iş süreçleri modelleme yeteneklerini, tüm paydaşlar için kullanımı kolay, sağlam, esnek ve web tabanlı bir modelleme ve diyagram oluşturma arayüzüyle geliştirin.

  Yüksek Performanslı, Ölçeklenebilir ve Merkezi Kütüphane

  Binlerce küresel kullanıcıyı destekleyebilen, kurumsal seviyede güçlü, merkezi bir kütüphanede, kurumsal mimari ve iş süreçleri ile ilgili tüm içeriğe, farklı perspektiflerden oluşturulmuş, birbiriyle bağlantılı, entegre görünümler dahilinde erişin.

  3. Parti Uygulamalar ile Entegrasyon

  Zengin API uzantılarıyla CAST, Cloud Health, RSA Archer, ServiceNow ve Zendesk gibi kurumsal uygulamalardan veri aktarımını sağlayın, verilerin gerçek zamanlı ve güncel olmasını temin edin.

  Rol Tabanlı Görünümler ve Uyarlamalar

  Kurumsal mimari ve iş süreçleri modellerinin tümü ile ilgili geçerli ve doğrulanmış tek bilgi kaynağına erişecek değişik paydaşlar için, ilgili rol ve bilgi gereksinimlerine göre farklılaştırılmış görünümler oluşturun. Bu görünümleri yapılandırırken meta-model, çerçeve modeller ve kullanıcı arayüzü seviyesinde uyarlama imkanlarından faydalanın.

  Görselleştirmeler ve Gösterge Panelleri (Dashboard)

  Merkezi kütüphanedeki kritik verileri kullanıcı-dostu bir biçimde görselleştirin, verilerdeki değişiklikleri dinamik olarak yansıtan grafikler, özet gösterge panelleri (dashboard) ve diyagramlardan faydalanın.

  erwin Evolve, erwin Enterprise Data Governance Experience Ekosisteminin (erwin by Quest Portfolio) Bir Parçasıdır

  erwin Evolve, erwin’in geliştirdiği diğer çözümler olan erwin Data Modeling (erwin Veri Modelleme) ve erwin Data Intelligence (erwin Veri Zekası) uygulamaları ile entegredir. Bu birleşik yetenekler her kurumsal paydaşın -kurumsal mimar, iş analisti, bilgi teknolojileri uzmanı, veri sorumlusu, risk yöneticisi ve CEO- kurumsal zekayı oluşturan tüm veri varlıklarına ulaşımını olanaklı hale getirir. Bütünleşik bir ortamda veri varlıklarından elde edilecek değer artar, verilerin keşfedilmesi, anlamlandırılması, yönetilmesi ve kurum genelinde paylaşımının sağlanması kolaylaşır. Veriye bağımlı riskler daha iyi yönetilir ve minimize edilir.

  Artık dünya veri etrafında dönüyor, bu sebeple veri yönetişimi yalnızca BT’nin değil herkesin işi haline geldi. Bu nedenle, risk yönetimi, uyum yönetimi, çevik inovasyon ve iş dönüşümü vb. girişimleri gerçekleştirmenin akıllı yolu, verinin entegre olmasını, etkinleştirilmesini ve iyi yönetilmesini sağlamaktır.

  keyboard_arrow_up