Finans Invest’in inovasyonuyla müşteri zaman kazanacak

Finans Invest, müşteri talimatlarının işlenmesindeki kayıp zamanları en aza indirmek için inovatif bir sistemi hizmete sunuyor. Finans Invest, müşteri talimatının bütün aşamalarını “arka ofis”e alarak, müşteriyi gereksiz ayrıntılara dikkatten ve yazışmalardan kurtarıyor. Zaman kazandırıyor.

Finans Invest’in Mind2Biz ile gerçekleştirdiği yeni sistemde müşteri talimatları daha hızlı, daha güvenli, düzenleme ve talimatlara daha uygun ve daha etkin bir biçimde işlem görecek. Yeni uygulamada süreç, talimatın şubeden alınmasıyla başlayarak, aralarda ilgili bilgi ve işlemlerin tamamen elektronik ortamda yürütülmesi ve gerçek evrağın merkeze ulaşıp arşivlenmesiyle tamamlanacak.

“Bu sistemi yatırım şirketleri arasında ilk kullanan Finans Invest oldu”

Sistemin ayrıntıları:

Talimat, şubede taranarak elektronik ortama aktarılır. E-posta ekinde merkeze iletilir. Doküman yönetim sistemine kaydedilir. Bu kayıt işlemiyle otomatik başlatılan, kontrol ve onaylar içeren operasyon süreci 37 farklı talimat türü için farklı rotalar izler. Bunların hepsi elektronik ortamda yürütülür. Gerekli aşamalarda müşterinin vekaletnamesi, imza beyanı gibi doküman ve bilgilere doğrudan ekrandan erişim sağlanır. Kontroller sonucunda iş reddedilebilir, veya bir sonraki adıma yönlendirilebilir, veya yeniden işlem görmesi/daha ayrıntılı kontrol amacıyla önceki bir adıma geri döndürülebilir. Reddedilen talimatlara ilişkin bilgi ilgili müşteri temsilcisine otomatik oluşturulan bir eposta ile bildirilir. İlgili kişilere ve müşteriye hızlı geri bildirim olanağı sağlanmış olur. Müşteri temsilcisi devam etmekte olan bir işin durumunu izlemek amacıyla sistemde müşterinin talimatının ne aşamada olduğunu sorgulayabilir. Tüm akış süresince operasyonel sistem ile pararel yürütülen talimat işlemleri, son aşamada “eşleştirme” yapılmak üzere bekletilir. Merkeze ulaşan orijinal talimat için otomatik bir arşiv numarası oluşturulurak arşivlenmesiyle talimat süreci tamamlanır. Bütün süreç, gerek uyumluluk gerekse kalite yönetimi açısından kalite departmanı tarafından gözlenebilir.

keyboard_arrow_up