Finans Sektörü Teknoloji, Uygulama Çeşitliliği ve Süreçlerde Değişim Baskılarını Kurumsal Mimari ile Göğüslüyor

Finans firmaları uzun yıllar boyunca temel uygulamalarını daha verimli ve ileri seviye kullanılabilirlik sağlayan ortamlara taşımanın yanısıra farklı kanallar üzerinden müşterilerine erişim olanakları geliştirmeye odaklandılar. Ancak bu durum gerek teknolojik altyapı, gerek uygulama çeşitliliği gerekse veri yönetimi açısından zaten sektörün yapısı gereği kapsamlı olan bilişim ortamlarını daha karmaşık yapılar haline getirdi.

Bu hızlı gelişmeler sonucunda, teknolojik olanakları daha ileri seviyeye taşımadan önce kurumların dönüp mutfağını toplaması gerekmekte. Hızla oluşan ve pazarın yönlendirdiği ve hatta dayattığı gelişmeler sonucunda oluşan gereksinimler doğrultusunda yaratılan ada çözümlerin ve konumlanan teknolojilerin işleyişteki yerlerinin tespit edilmesi gerekmektedir. Bunun için en sağlıklı yöntem tüm süreç işleyişlerini çok boyutlu olarak modellemek ve süreç adımlarının hangi kurum stratejilerine hizmet ettiğinden, süreçlerde oluşan veya kullanılan en alt detayda veri modeli ve yönetimine varacak bir kapsamda görünür hale getirilmesini sağlamaktır.

Birer veritabanı ortamı olan kurumsal mimari ve süreç modelleme araçları, kurumlara bu tür çalışmalarında gereken tüm desteği sağlamaktadır. Bunun yanısıra bu ürünler gerek denetim otoritelerinin şart koştuğu türde bilginin oluşturulması ve yönetimi, gerekse risk yönetimi konularında da çözüm sağlamaktadır. Kanal yapısının çeşitlenmesi ile güvenlik tehditleri doğru orantılı bir gelişim gösterir. Bu yapının müşteri hizmet seviyesinden ödün vermeden sağlıklı yönetimi için de bu tür sistemler büyük resmi görmek ve yönetmek açısından bire bir çözüm sağlar.

Yine süreçler çevresinde, temel çekirdek uygulamalar ve idari/destek uygulamaların üzerinde, farklı işletim ortamlarına sahip farklı uygulamaları süreç mantığında, kullanıcıya şeffaf tek bir ortamda işletimini sağlayacak iş süreçleri yönetim uygulamaları ise ön plana çıkacak diğer bir uygulama alanıdır. Bu tür uygulamalarda müşteri ve sağlayıcılara dokunan uçların da yapılandırılması gerekir. Bu nedenle de özellikle bu tür ortamların bulut yapısını kullanan mimaride olması önem taşır. Bu yapıdaki ürünler, çoğu zaman, mobil desteği de beraberinde getireceği için mobil ortamlar için ayrı uygulamalar geliştirmek ve yönetmeye çalışmak yerine tekleşmiş bir platform üzerinde tüm ortamlardan işleyişi sağlamak mümkün hale gelir. Mobilitenin vazgeçilemez bir unsur haline geldiği günümüzde bu bakış açısı BT departmanlarının bakım ve yönetim eforunda ciddi bir kazanım elde etmelerini sağlar.

keyboard_arrow_up