Finans Yatırım talimat işleme süreci Metastorm BPM’e taşınıyor

OpenText 2011 yılında iş süreçleri otomasyon platformu sunan, BPM (Business Process Management) konusunda tartışmasız lider olarak değerlendirilen Metastorm firmasını satın aldı ve bu global birleşme sonucu BPM piyasasında lider konumuna geçti. OpenText Türkiye temsilcisi olarak satın alma sonrası çözümlerin entegrasyon stratejilerini yakından izledik ve sürdürdüğümüz başarılı iş ortaklığımızı Metastorm çözümlerini de içerecek şekilde genişletmeye karar verdik. Böylelikle, kritik operasyonel süreçleri içerik ve bilginin farklı departmanlar arasında işlenmesi ve değerlendirilmesine dayanan, dolayısıyla kurumsal içeriğin süreç tabanlı yönetiminin zorunlu olduğu finansal hizmetler, sigorta, enerji, sağlık gibi sektörlerde hizmet veren büyük ölçekli kurumlar için iş süreçlerini baştan sona elektronik formlar ve akışlar desteğiyle işletebilecekleri bütünleşik çözümler sunmayı hedefledik.

OpenText’in ürün gelişim planlarında Metastorm BPM platformunu öncelemesi Finans Yatırım Talimat Süreci Projesi’ni bu platforma aktarma yönünde itici bir güç oldu. Sürecin mevcut işleyişinde sadeleştirme sağladıktan sonra, daha şeffaf ve izlenebilir bir ortam sağlama hedefi ile Metastorm BPM ürününe geçen Finans Yatırım, çok etkin bir geliştirme ve entegrasyon ortamı sunan yazılım sayesinde hem sistem bakımını daha kolay hale getirecek hem de  kullanılan yazılımları azaltarak kullanıcılar açısından işleyiş verimini artırarak müşteri hizmetini daha ileri seviyeye taşıyacaktır.

keyboard_arrow_up