IBTECH Analist Ekipleri için İş Analizi Eğitimi – Seri 1

Uzmanlık alanlarının çok çeşitlendiği, bu yöndeki değişimin her gün daha da hızlandığı ve teknolojinin artan önemi ile birlikte BT projelerine gittikçe daha fazla zaman ayrıldığı kurumlarda, ilgi alanı organizasyonun tümünü kapsayan ve bu nedenle organizasyonun tüm birimleri ile farklı biçimlerde iletişim içinde olan analist ekiplerinin verimliliği ve kalitesi çok önemlidir.

Bilgi teknolojilerinin (BT) hızla artan önemi ve çalışma alanlarından bağımsız olarak tüm kurumların iş süreçlerinin ayrılmaz ve zorunlu bir parçası haline gelmesi de “BT içindeki iş birimi” olarak adlandırılabilecek olan analiz birimlerinin kalitesini kurumun başarısının önemli faktörlerinden biri haline getirmiştir.

Bu birimlerin, iş tanımlarının gereği olarak, BT ile iş birimleri arasında sağlıklı iletişimi sağlayan bir köprü işlevini yerine getirebilmeleri, gerektiğinde farklı birimler arasında arabulucu rolünü üstlenebilmeleri ve BT’ye iletilen talepleri karşılarken yönlendirici ve sorgulayıcı bir rol oynayabilmeleri, çalışanlarının farklı alanlarda yetkinlik sahibi olmalarını ve bu yetkinliklerinin sürdürülebilir kılınmasını gerektirmektedir.

Bu gereksinimlerden yola çıkan Mind2Biz Akademi, İş BT Uyumu Programı kapsamında analist ekipler için İş Analizi Eğitimi düzenlemektedir. Klasik bir “iş analizi eğitimi” formatından uzak, tecrübelerin paylaşıldığı ve kavramların çalışanların günlük iş hayatlarına değecek bir şekilde tartışıldığı, deneyim aktarımına dayanan bir çalışma olmasına özen gösterilen eğitim, 26-27.01.2018 tarihinde 2 günlük bir program düzeninde gerçekleştirilecektir.

IBTECH kurumu ile yapılan görüşmeler ve gereksinim tespiti sonrasında analist kadrosunun iş birimleri ile birlikte çalışma yetkinlikleri ve yazılım süreci boyunca üzerlerine düşen “analist fonksiyonları” ile ilgili hedeflere ulaşmaları yönünde destek olacak bu eğitimin hedefleri şu şekilde tanımlanmıştır:

  • Analist ekiplerin barındırması gereken yetkinliklerin kavramsal tanıtımını yapmak ve farkındalık oluşturmak
  • Çalışanların mevcut durumlarını nasıl algıladıklarını belirlemek ve gelişime açık alanları tespit etmek
  • Analistliğin tanımı, kurum içindeki yeri ve iş birimlerine sağladığı katkı konusunda ortak bir kültür oluşturmak
  • Benzer kurumlardaki olumlu ve olumsuz tecrübelerin paylaşımı ile, mevcut iş yapış şekillerinin sorgulanmasını ve gözden geçirilmesini sağlamak
keyboard_arrow_up