IBTECH Analist Ekipleri için İş Analizi Eğitimi – Seri 2

Günümüzün rekabetçi iş koşullarında dijital dönüşüm belki de etkisi en fazla hissedilen dinamiklerin başında geliyor. Artık ölçekten bağımsız olarak tüm kurumların önünde çok iyi tanımlanması, çözümlenmesi ve yönetilmesi gereken bir soru duruyor: Kurumumuzda bilgi teknolojilerinden en fazla faydayı nasıl sağlarız?

Doğaları gereği farklı kültürlere, hedeflere ve çalışma şekillerine sahip olan İş birimleri ile Bilgi Teknolojileri birimlerinin birbirleri ile uyumu yakalamaları olmazsa olmaz bir gerekliliktir ve uyuşmanın üst düzeye çıkarılması öncelikli hedefler arasında yer almalıdır. Farklı dillerde konuşan bu dünyaların birbirlerini anlam kaymalarını engelleyecek biçimde anlayabilmeleri ve öncelik ve çıkarlarının çatışan değil ortak olduğunu gözlemlemeleri esastır.

Uyumu yakalayabilmenin önemli araçlarından biri, iki dünyayı da tanıyan ve onlarla birlikte hareket edebilen, tarafların talep ve ürünlerini diğerine onun diline çevirerek anlatabilen bir rolü organizasyon içinde kurumsallaştırmaktır. Talepleri dinleyen, sorgulayan ve zenginleştiren bu rol, ihtiyacın doğru anlaşılmasını ve bu ihtiyacı karşılayacak doğru çözümün üretilmesini sağlayacak yetkinliklere sahip olmalıdır. Birbirini anlayabilen birimlerden oluşan kurumlarda uyumun yakalanacağı açıktır. Uyum ortak hedeflere ulaşılmasını kolaylaştıracak, bu da kurumu başarıya taşıyacaktır. Bu nedenle, İş ve Bilgi Teknolojileri birimleri arasında doğru konumlandırılan ve gerekli yetkinliklerle donatılmış iş analizi, dijital dönüşümün sürekliliğinin sağlanması için büyük bir önem taşımaktadır.

Bu gereksinimlerden yola çıkan Mind2Biz Akademi, İş BT Uyumu Programı kapsamında analist ekipler için İş Analizi Eğitimi düzenlemektedir. Klasik bir “iş analizi eğitimi” formatından uzak, tecrübelerin paylaşıldığı ve kavramların çalışanların günlük iş hayatlarına değecek bir şekilde tartışıldığı, deneyim aktarımına dayanan bir çalışma olmasına özen gösterilen eğitim, 2 günlük bir program düzeninde gerçekleştirilecektir.

IBTECH kurumu ile yapılan görüşmeler ve gereksinim tespiti sonrasında analist kadrosunun iş birimleri ile birlikte çalışma yetkinlikleri ve yazılım süreci boyunca üzerlerine düşen “analist fonksiyonları” ile ilgili hedeflere ulaşmaları yönünde destek olacak bu eğitimin ilk dizisi 26-27.01.2018 tarihlerinde gerçekleşmiştir. İkincisi 09-10.02.2018 tarihlerinde düzenlenecek eğitimin hedefleri şu şekilde tanımlanmıştır:

  • Analist ekiplerin barındırması gereken yetkinliklerin kavramsal tanıtımını yapmak ve farkındalık oluşturmak
  • Çalışanların mevcut durumlarını nasıl algıladıklarını belirlemek ve gelişime açık alanları tespit etmek
  • Analistliğin tanımı, kurum içindeki yeri ve iş birimlerine sağladığı katkı konusunda ortak bir kültür oluşturmak

Benzer kurumlardaki olumlu ve olumsuz tecrübelerin paylaşımı ile, mevcut iş yapış şekillerinin sorgulanmasını ve gözden geçirilmesini sağlamak

keyboard_arrow_up