IBTECH analist ekipleri için İş Analizi Eğitimi serisinin ikincisi düzenlendi

Mind2Biz Akademi, İş BT Uyumu Programı kapsamında analist ekipler için geliştirdiği İş Analizi Eğitimi‘ni IBTECH kurumunun gereksinimlerini karşılayacak şekilde 09-10.02.2018 tarihlerinde düzenledi. Ayrı gruplar için tekrarlayacak düzende oluşturulan eğitim dizisinde IBTECH analist kadrosunun iş birimleri ile birlikte çalışma yetkinlikleri ve yazılım süreci boyunca üzerlerine düşen “analist fonksiyonları” ile ilgili hedeflerine ulaşmaları yönünde destek olmak üzere şu başlıklar ele alınmıştır.

  • Bir dedektif olarak iş analisti
  • İş analizi ve iş analisti
  • Yazılım geliştirme yaşam döngüsü
  • Bilgi teknolojileri ve iş birimlerinin uyumu
  • İşinin sahibi ve lideri olmak

İki tarafı uzlaştıran, pasif değil aktif davranan, iş birimi ile BT arasında bir köprü olduğunu bilerek yönlendiren ve yöneten nitelikleri edinmek gerekliliğini vurgulayan eğitimde aşağıdakiler hedeflenmiştir.

  • Analist ekiplerin barındırması gereken yetkinliklerin kavramsal tanıtımını yapmak ve farkındalık oluşturmak
  • Çalışanların mevcut durumlarını nasıl algıladıklarını belirlemek ve gelişime açık alanları tespit etmek
  • Analistliğin tanımı, kurum içindeki yeri ve iş birimlerine sağladığı katkı konusunda ortak bir kültür oluşturmak
  • Benzer kurumlardaki olumlu ve olumsuz tecrübelerin paylaşımı ile, mevcut iş yapış şekillerinin sorgulanmasını ve gözden geçirilmesini sağlamak

Klasik bir “iş analizi eğitimi” formatından uzak, tecrübelerin paylaşıldığı ve kavramların çalışanların günlük iş hayatlarına değecek bir şekilde tartışıldığı, deneyim aktarımına dayanan bir çalışma olmasına özen gösterilen eğitim, 2 günlük bir program düzeninde gerçekleştirilmiştir.

Eğitimin ilk iki bölümü sunum ağırlıklı düzenlenmiştir, eğitim konusu ile ilgili kavramlar tanıtılmış ve bu kavramlar üzerinde katılımcılar ile tartışmalar yürütülmüştür.

Eğitimde kavramların “somut” karşılıkları ile ilgili tecrübelerin ve örneklerin paylaşılmasına özen gösterilmiştir. Programın, klasik bir “eğitim” programından çok, tecrübelerin paylaşıldığı ve kavramların çalışanların günlük iş hayatlarına değecek bir şekilde tartışıldığı bir çalışma olmasına dikkat edilmiştir.

Eğitimin son bölümünde, ilk iki bölümde tanıtılan kavramlarla ilgili analiz tecrübelerinin ve olumlu/olumsuz bu tecrübelerden çıkarılan derslerin paylaşıldığı ve kuruma özel koşulların “daha kaliteli” bir analiz üretimi için nasıl kullanılabileceğinin örnekler üzerinden tartışıldığı bir atölye çalışması düzenlenmiştir. Eğitim sonrasında grup performansları ve yapılması gerekenlere yönelik öneriler bir değerlendirme raporu düzeneğinde kuruma sunulmuştur.

keyboard_arrow_up