İçerik Yönetiminde Neler Oluyor ?

Son yıllarda içerik yönetim pazarı ortalama %11 lik büyüme gösterdi. Bu büyümenin 2007 ve 2008 yıllarında %14 olması bekleniyor. Sadece lisans olarak dünya genelindeki pazar büyüklüklerine baktığımızda 2006 yılı USD 2.6 milyar olan büyüklüğün, 2007 de USD 3 milyara yaklaşması bekleniyor. Hizmetlerle birlikte bakıldığında ise toplam pazar büyülüğünün 2007 de USD 11 milyarı aşacağı, 2008 yılında USD 13 milyara yaklaşacağı tahmin ediliyor.

Türkiye olarak bakıldığında ise maalesef Türkiye’nin dünya bilişim pazarından aldığı pay olan %1’lik payına bakarak aynı şekilde orantılamak imkanımız olamıyor, çünkü halen kurumsal içerik yönetim konusu Türkiye’de faaliyet gösteren firmaların gündemine yeterli ölçüde girememiş durumda. Dünya genelinde baktığımızda Global 2000 firmalarından %60’a yakını artık kurumsal içerik yönetimi konusunda standart platformlar üzerinde işleyişini sürdürüyor.

Son dönemde gerçekleştirilen projelere baktığımızda ana iş alanı etrafında oluşan içeriğin işlenmesi ve yönetilmesi daha öncelikli olarak ele alınıyor. İçerik yönetim altyapılarına bu şekilde sahip kurumlarda bile destek süreçlere yönelik yaygınlaştırma çalışmaları henüz geride kalıyor. Türkiye’de yabancı yatırımların artırması ile daha standart bir işleyişe geçilmesi gereksinimi ve dayatması, gerek operasyonel gerekse destek süreçlerde içerik yönetim sistemlerinin kullanımını artıracaktır.

Finans sektörü pek çok teknolojik alanda olduğu gibi bu alanda da başı çekiyor. İçerik yönetim uygulamaları ve bunların operas-yonel sistemlerle entegrasyonu konusunda kurumlar belirli bir yol aldılar ve bu altyapıları geliştirmek yönünde planları hazır. Finans gerek yasal düzenlemeler nedeniyle ve gerekse müşterisi ile olan temas noktalarının çeşitliliği ve işlem hacminin büyüklüğü nedeniyle bu konumda. Finansı takip eden sektörler üretim ve hukuk. Her iki alan da çok içerik üreten ve bilginin firma değerine katkısının büyük olduğu sektörler. Bu nedenle de bu sektörlerde içeriğin güvenli, etkin ve erişilebilir halde yönetilmesi amacıyla çalışmalar giderek hızlanacak.

Sağlayıcılar tarafından bakıldığında son dönemde çok güçlü firma birleşmeleri ve satınalmalar yaşandı ve bunun bir süre daha devam edeceği tahmin ediliyor. Özellikle kurumsal içerik yönetimi yazılımlarının birer platform olmasına yönelik yaklaşımlarla içerik çevresindeki tüm bileşenleri iyileştirmeye ve tamamlamaya yönelik bu alımlar sonucunda söz konusu platformların kalite, perfor-mans ve fonksiyonalite olarak daha ileri seviyelere taşınması bekleniyor.

Öte yandan da mobil olarak veya internet ortamındaki sosyal networkler üzerinde hızla yayılan bilgi ve içeriğin de kurumların menfaatleri doğrultusunda ve bilgi güvenliğini gözeterek yönetilebilir olması yönünde çalışmaların da bu platformlar içerisinde ele alınması gerekiyor. Bir diğer ön plana çıkacak konu görüntü işleme ve bilgi yakalama konuları. İçerik ve içeriğin hareketi çok hızlı artıyor olunca manuel işleyişi ortadan kaldıracak ve süreç performanslarını artıracak çözümlerle birlikte çalışma gereksinimi de o oranda artacak.

Zaten bu alt segmentin özellikle batıda gelişimine baktığımızda görüntü işleme alanındaki büyümenin %30 lara yaklaştığını görüyoruz. Diğer bir gelişme gösterecek konu ise e-postaların yönetimine yönelik araçlar ve kayıt yönetimi konuları olacak. E-posta sayılarında ve kullanımının katlanarak artması bu bilgilerin kontrollü bir şekilde yönetilebilir olması ihtiyacını getiriyor. Kayıt yönetimi konusu ise dünyada uyumluluk gereksinimleri nedeniyle birsüredir uygulanmakla birlikte, Türkiye’nin de önündeki yol haritaları gereği birkaç yıl içerisinde elektronik imza kullanımı ile birlikte hızla gündeme gelmesi beklenmektedir. E-imza ve buna bağlı yasal düzenlemelerin içerik yönetim sistemleri pazarını olumlu anlamda etkilemesi kaçınılmazdır. 2000’li yılların başında ülkemizde doküman yönetim sistemleri henüz kurumlarda kullanılmaya başladığında, önümüzde hep bu soru oluyordu. Yasal olarak e-imza ile birlikte ne tür atılımlar yapılabileceği konuşuluyordu. Günümüzde gelinen bu noktada artık e-imza konusunda neler yapılacağı giderek netleşmekte ve bu doğrultuda uygulamalar devreye alınmaktadır.

BTHaber Dergisi Kasım 2007 Doküman Yönetimi Dosyası’na ait bildirinin tam metni


keyboard_arrow_up