İETT Kurumsal Mimari Projesi

Casewise Corporate Modeler

Amaç:

İETT (İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel)bünyesinde Kurumsal Mimarinin yönetim bakış açısından modellenmesi ve etki analiz raporlarının oluşturulması, kurumsal mimari üst düzey ve yönetici perspektifine göre iş (iş süreçleri, organizasyon, strateji), uygulama, veri tabanı, teknoloji katmanları ve ilişkilerinin modellenmesi.

Çözüm:

İETT (İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel) Kurumsal Mimarinin yönetim bakış açısından modellenmesi ve etki analiz raporlarının oluşturulmasına yönelik projesinde Mind2Biz ile çalışma kararı almıştır.

Sonuç :

Corporate Modeler kullanımının organizasyonu süreç tasarım ve analizinin potansiyel getirileri konusunda bilinçlendirme, değişimi ortam içine entegre etme, değişimle birlikte oluşacak etki analizini doğrudan sorgulayabilme ve sonuç olarak gerçek iş problemlerinin çözümüne katkıda bulunabilme özellikleri ile hedeflenen noktaya hızla ulaşılması sağlanacaktır.

keyboard_arrow_up