İnovasyon Yönetimi

İnovasyon Yönetimi programı ve bileşenleri ile ilgili yapacağımız güncellemeler, yayınlar, düzenleyeceğimiz etkinlikler vb. duyurularımızdan haberdar olmak için lütfen aşağıdaki bilgileri tamamlayınız.

  Mevcut İnovasyon Yetkinliklerinin Değerlendirilmesi
  Assessment of Innovation Capabilities
  DEĞERLENDİRME HİZMETLERİ
  ASSESS
  İnovasyon Yönetimi Temeller
  Innovation Management
  KAVRAMLARLA TANIŞMA
  CONCEPT
  Yaratıcılık Teknikleri (Tasarım Odaklı Düşünce/TRIZ)
  Creativity Techniques (Design Thinking/TRIZ)
  5N1K YETKİNLİK GELİŞTİRME
  5W1H
  İnovasyon Yönetimi Danışmanlığı
  Innovation Management Consultancy
  DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
  CONSULT
  İç Girişimcilik Programı
  Intrapreneurship Programme
  DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
  CONSULT
  İnovasyon ve Strateji Uyumu
  Streamlining Innovation and Strategy
  DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
  CONSULT
  İnovasyon Ekosistemi ve İş Birliği Ortamları
  Innovation Ecosystem and Collaboration
  DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
  CONSULT

  İnovasyon bir firmanın ve birimin sürekli olarak güncel kalması, sürdürülebilir büyümesinin arkasındaki en kritik güçlerden biridir. Son yıllarda, kurumlar inovasyon yetkinliklerini geliştirmek ve yenilikle büyümek konusunda hedefler oluşturmuşlardır. Sürekliliği için nereden başlanacağı, bir dönüşümü nasıl sağlayacağımız üzerine sistematik araçlardan destek almak hızla sonuca doğru ilerlemek için gerekli. İnovasyon, hem yeniliği hem de yeniliği gerçekleştirme sürecini ifade etmektedir. Kurumsal yapılarda, bir seferlik ve rast gele elde edilen başarılar yerine tekrarlanabilir yenilik hedeflenmelidir.

  “…All successful manufacturers, need to come to terms with a fundamental change: the accelerating flows of knowledge and information that are shortening product cycles and commoditizing their products. They can do this, only by reinventing themselves, not as pure manufacturers or service providers, but as hybrid product–service companies that design their business models around creating more meaningful experiences for their customers.”, Prof.Dr. Henry Chesbrough, “strategy+business, May 24,2011, The Thought Leader Interview”

  Rekabetin, kalite ve mal ya da hizmetin varlığının ötesine taşınması inovasyonu büyüme hedefleyen kurumlar için en önemli rekabet unsuru haline getirmiştir. Yenilik üzerine kurulu yeni ticaret ve sanayi düzeni içinde her kurum kendine bu yönde bir açılım yaparak değişimin hızının arttığı günümüzde pazardaki yerini koruma ya da büyümeyi öngörmektedir.

  Özellikle, sadece tekrarlı iş yapan veya iş alanındaki büyümeyi bir ana sanayiye bağlayan kurumlar için bu açılımı yakalamak kolay olmamaktadır. Yeniliğin arkasındaki bilinmezlik, Ar-Ge tanımları ve iş yapışı ile el ele gitmesi, yaratıcılık gerektirmesi, farklı sektörlerden de etkilenebilmesi, kapalı laboratuvarlarda değil daha fazla iş birliğine dayalı olarak geliştirilmesi vb. etmenler tüm kurumlara yeni öğrenmelerin kapısını açmıştır.

  İnovasyonun yaratıcılık ile gerçekleşebileceğine ait temel düşüncelerden hareketle inovasyonu yönetmenin mümkün olamayacağı önermeleri de yapılmaktadır. İnovasyon, hem yeniliği hem de yeniliği gerçekleştirme sürecini ifade etmektedir. Kurumsal yapılarda, bir seferlik ve rast gele elde edilen başarılar yerine tekrarlanabilir yenilik hedeflenmelidir. Bu hedef doğrultusunda, yaratıcılığa ve yenilikçi kimliklere hoşgörülü bir iş ortamı sağlayarak gerekli iklimi oluşturmak organizasyonların birinci önceliği olmalıdır.

  Prof.Dr.Henry Chesbrough “Açık İnovasyon” yaklaşımı ile bu alandaki çalışmalara yeni bir bakış açısı kazandırmıştır. Kültür zenginliği ve farklılıklardan doğabilecek yeniliği, sadece kurum içinde değil kurumlar arası bir şekilde yönetmenin getirilerini göstermiş ve fikirlerin geçişliliği konusuna yer vermiştir.

  “Crowdourcing”, “crowdfunding”, “design thinking”, “intrapreneurship”, “lean start-up” yaklaşımları standart fikir yönetim sistemlerinin bir adım ötesinde kurumların inovasyon kültürünü değiştirme ve sürekliliğin sağlanması konularında kullanılacak yaklaşımlardır.

  keyboard_arrow_up