İnşaat Sektöründe Kurumsal İçerik Yönetimi

İnşaat sektörünün Türkiye’deki başarılarının yanı sıra, yurtdışında üstlenilen projelerin artması ile bilgi teknolojilerinden yararlanma gereksinimi de artmaktadır. Kurumsal içerik yönetimi de inşaat sektörü için olmazsa olmaz uygulamalardan birisi olarak değerlendirilmeye başlanmıştır.

Kurumsal içerik yönetimi açısından tüm kurumların genel gereksinimi olan bilgiyi korumak, iş sürekliliğini sağlamak, verimi artırmak, etkin ve güvenli bilgi paylaşımı, fiziksel yer gereksiniminin azalması gibi getirilerin yanı sıra inşaat sektörü özelinde proje bazlı çalışmanın getirdiği çeşitli insan gücü formasyonunu ve şantiye yapısından kaynaklanan dağıtık çalışma ortamını desteklemesi nedeniyle getirileri daha da öne çıkmaktadır.

İnşaat sektörüne doküman türleri de çok çeşitli; metin veya tablo bazlı dokümanlar dışında, taranarak oluşturulan dokümanlar, yazışma amaçlı kullanılan epostalar, ses ve görüntü kayıtları ve tabii en önemlisi teknik çizimler. Tüm bu çeşitliliği ve dağıtık yapıyı destekleyecek doğru kurumsal altyapıları konumlandırmak çok önemlidir. Ayrıca, inşaat firmaları için işveren, taşeron gibi farklı partiler arasındaki bilgi alışverişini ve iletişimi kolaylaştırarak etkin işbirliğini sağlamak amacıyla da bu tür sistemlerden yararlanmak gerekmektedir.Proje yönetiminin de bir parçası olarak değerlendirilebilecek bu tip sistemlerin diğer kurumsal sistemlerle de entegrasyonu önemlidir. Örneğin, sağlayıcı veya taşeron faturalarının taranıp elektronik sistem içerisinde dahil edilmesinden sonra, ilgili muhasebe kaydı ile eşleştirilerek finans sistemi içerisinden doğrudan erişilebilir halde olması bunun bir örneği olabilir.

İnşaat firmalarında proje bazında dokümanların izlenmesi, proje bazlı yetkilendirme, dokümanlara gerek merkez, gerekse şantiyelerden erişim, iş bitiminden sonra yine proje bazında elektronik doküman kütüphanelerinin arşivlenmesi ve korunması önemli konulardır. Böylece firmanın da birikimi yapısal bir ortamda, etkin bir şekilde yönetilebilir hale geliyor ve iş sürekliliği, sürdürülebilirlik, denetimsel veya hukuksal hazır oluşluk ve kurumsallık açısından ciddi destek sağlanıyor.

Günlük operasyonlar için de çalışanların bu tip uygulamalardan yararlanmadıkları durumlarda dokümanlara erişme süresinin yüksekliği, erişilemeyen dokümanın yeniden üretilmesi, dokümanın farklı halleri içinde hangisinin en son geçerli hali olduğunun ayırt edilememesi gibi nedenlerle oluşan verimsizlikler bertaraf edilerek hızlı yatırım geri dönüşü sağlayan avantajlar elde edilebiliyor. Bunun yanı sıra farklı lokasyonlardaki proje elemanlarının teknik çizimler üzerinde birlikte çalışabilmelerine kadar uzanan işbirlikçi ortamlarsağlanabiliyor. Ayrıca, proje bazlı çalışanların kurum veya proje kültürüne adaptasyonu, süreç ve dokümanların standartlaştırılması gibi konulara da destek sağlaması açısından bu tip sistemlerin getirileri tartışılmaz. Proje veya merkez çalışanlarının yetkileri dahilinde gerekli dokümanlardan baskı alabilmesi, önceki bir eposta yazışmasını gönderen kişi bazında aratarak hızla erişebilmesi, yeni bir taşeron sözleşmesi için mevcut kurumsal şablonlardan yararlanması gibi özellikler hem hizmet kalitesinin artması hem de idari maliyetlerin azalmasını sağlamaktadır.

BThaber Dergisi 13 Eylül 2010 sayısında yayınlanan bildirinin tam metni


keyboard_arrow_up