İş Analizi – İş ve Bilgi Teknolojileri Birimlerinde Uyumun Sırrı: Birbirini Anlamak etkinliğimiz gerçekleşti (26 Temmuz 2017)

İş Analizi – İş ve Bilgi Teknolojileri Birimlerinde Uyumun Sırrı: Birbirini Anlamak başlıklı etkinliğimiz 26 Temmuz 2017 tarihinde Point Otel Barbaros’ta gerçekleşti. Bankacılık, sigorta, telekom, enerji, sağlık, üretim, perakande gibi çok çeşitli sektörlerden, ağırlıklı olarak organizasyon ve süreç geliştirme, proje/portföy yönetimi, iş analizi, bilgi teknolojileri ve iş birimleri profesyonellerinden oluşan katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte #işbtuyumu ve #işanalizi başlıklarını ele aldık.

Etkinliğimize Mind2Biz Akademi+ bünyesinde sunduğumuz yetkinleşme programlarını tanıtarak başladık. İzleyicilerimize Kurumsal Mimari, İş Süreçlerinde Dijital Dönüşüm, Endüstri/Sanayi 4.0, İş ve Bilgi Teknolojileri Uyumu – İş Analizi, Kurumsal Bilgi Yönetimi, İş Mimarisi ve Süreç Modelleme, Yaratıcı Düşünce, Ortak Akıl ve Strateji serileri dahilinde 4 farklı yetkinlik seviyesine göre – Kavramlarla Tanışma, Temel Teknik Altyapı, Hızlandırıcı Program ve Mentörlük – düzenlendiğimiz eğitim programlarımızın kapsamını özetledik.

Yetkinleşme programlarının kısa tanıtımı ertesinde etkinlik sunumumuza başladık. Doğaları gereği farklı kültürlere, hedeflere ve çalışma şekillerine sahip olan İş birimleri ile Bilgi Teknolojileri birimlerinin birbirleri ile uyumu yakamalarının olmazsa olmaz bir gereklilik olduğunu vurguladığımız ilk bölümde, farklı dillerde konuşan bu dünyaların birbirlerini anlam kaymalarını engelleyecek biçimde anlayabilmeleri ve öncelik ve çıkarlarının çatışan değil ortak olduğunu gözlemlemeleri gerektiği üzerinde durduk. Uyum eksikliğinin temelinde yatan problemleri, uyumun artması durumunda elde edilecek kazançları, uyumu zorlaştıran ve kolaylaştıran faktörleri yaşanan gerçek hayat örnekleriyle irdeledik. Gerek üst yönetim gerekse iş ve bilgi teknolojileri birimlerinin birlikte hareket edebilme becerisini geliştirme amacında olan kurumlar için Mind2Biz Akademi+ bünyesinde sunduğumuz bilinçlendirme eğitimleri, mevcut durum analiz ve değerlendirme çalışmaları ve uyum projesi programını tanıtarak etkinliğimizin birinci bölümü tamamladık.

Seminerin ikinci bölümünde gerek iş birimlerini gerekse BT birimini tanıyan, onlarla birlikte hareket edebilen, tarafların talep ve ürünlerini diğerine onun diline çevirerek anlatabilen İş Analisti rolünün sahip olması gereken özellikleri ele aldık. Talepleri dinleyen, sorgulayan ve zenginleştiren bu rol, ihtiyacın doğru anlaşılmasını ve bu ihtiyacı karşılayacak doğru çözümün üretilmesini sağlayacak yetkinliklere sahip olmalıdır.

Mind2Biz Akademi İş BT Uyumu-İş Analizi

Mind2Biz Akademi İş BT Uyumu-İş Analizi

Mind2Biz Akademi İş BT Uyumu-İş Analizi

Mind2Biz Akademi İş BT Uyumu-İş Analizi

Mind2Biz Akademi İş BT Uyumu-İş Analizi

Mind2Biz Akademi İş BT Uyumu-İş Analizi

Tüm ziyaretçilerimize gösterdikleri ilgi ve katılımları için teşekkür ederiz.

Mind2Biz Akademi İş BT Uyumu-İş Analizi

Mind2Biz Akademi İş BT Uyumu-İş Analizi

Mind2Biz Akademi İş BT Uyumu-İş Analizi

Mind2Biz Akademi İş BT Uyumu-İş Analizi

Mind2Biz Akademi İş BT Uyumu-İş Analizi

Mind2Biz Akademi İş BT Uyumu-İş Analizi

Mind2Biz Akademi İş BT Uyumu-İş Analizi

Mind2Biz Akademi İş BT Uyumu-İş Analizi

Mind2Biz Akademi İş BT Uyumu-İş Analizi

Mind2Biz Akademi İş BT Uyumu-İş Analizi

Mind2Biz Akademi İş BT Uyumu-İş Analizi

Mind2Biz Akademi İş BT Uyumu-İş Analizi

Konuşmacılarımız Dilek Soylu ve Gürkan Kılıçaslan’a teşekkürlerimizle…

Mind2Biz Akademi İş BT Uyumu-İş Analizi

Mind2Biz Akademi

keyboard_arrow_up