BT Uygulamalarının Değerlendirmesi

İş BT Uyumu İş Analizi programı ve bileşenleri ile ilgili yapacağımız güncellemeler, yayınlar, düzenleyeceğimiz etkinlikler vb. duyurularımızdan haberdar olmak için lütfen aşağıdaki bilgileri tamamlayınız.

  İş Analizi
  Business Analysis
  EĞİTİM | 5N1K YETKİNLİK GELİŞTİRME ATÖLYE ÇALIŞMASI
  İş BT Uyumu
  IT Business Alignment
  EĞİTİM | 5N1K YETKİNLİK GELİŞTİRME ATÖLYE ÇALIŞMASI
  Yazılım Testi
  Software Test
  EĞİTİM | 5N1K YETKİNLİK GELİŞTİRME ATÖLYE ÇALIŞMASI
  Kullanıcı Deneyimi Tasarımı
  UX Design
  EĞİTİM | 5N1K YETKİNLİK GELİŞTİRME ATÖLYE ÇALIŞMASI
  Bilgi Teknolojileri Uygulamaları / Kullanıcı Deneyim Tasarımı Değerlendirmesi
  Assessment of IT Application / User Experience Design
  DANIŞMANLIK | DEĞERLENDİRME HİZMETİ
  İş Analizi Danışmanlığı
  Business Analysis Consultancy
  DANIŞMANLIK | DANIŞMANLIK HİZMETİ
  İş Analizi Birimleri İçin Organizasyon ve Süreç Danışmanlığı
  Organization and Process Consultancy for Analysis Units
  DANIŞMANLIK | DANIŞMANLIK HİZMETİ
  İş BT Uyumu Danışmanlığı
  IT Business Alignment Consultancy
  DANIŞMANLIK | DANIŞMANLIK HİZMETİ

  Uygulama geliştirilirken, son derece iyi tasarlanmış, standartlara uygun, performans sorunu olmayan, hatadan arındırılmış, diğer sistemlerle uyumlu ve potansiyel ihtiyaçların kolay adapte edilebileceği sistemler oluşturmaya özen gösterilmelidir. Program, zamanla ve çeşitli nedenlerle bu özelliklerini yitiren mevcut uygulamaların veya yeni geliştirilmekte olanların bu kriterler açısından değerlendirilmesini içermektedir.

  Sistem uygulamalarını kendi bünyelerinde geliştiren kurumlarda sıklıkla aşağıdaki problemlerle karşılaşılmaktadır:

  • Uygulamalar farklı ekipler tarafından, farklı iş birimlerinin ihtiyaçları için ve farklı zamanlarda tasarlanıp geliştirildiğinden, uygulamalar arası tutarlılığın sağlanamaması/korunamaması
  • Yetkin bir analiz çalışmasının yapıl(a)madığı kurumlarda uygulamaların sadece talep edildiği andaki ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirilmesi ve ihtiyacın yeterince sorgulanmaması nedeni ile programların işlevselliğinin yeterince sağlanamaması
  • Rekabet koşulları nedeni ile veya hızla gelişen teknolojiyi yakalayabilmek için zamana karşı yarışıldığından, yeni uygulamaların mevcutlar ile tutarlı bir biçimde ve kurum için belirlenmiş standartlara uygun geliştirilememesi
  • Yasal düzenlemeler, donanım, platform veya organizasyon değişiklikleri nedeni ile yapılan güncellemelerin bu özelliklerin kaybına yol açması

  Sunulan hizmetin hedefi, kurumun mevcut ve yeni geliştirilmekte olan uygulamalarını işlevsellik, tutarlılık, kullanım kolaylığı veya standartlara uygunluk açısından, “dışarıdan” ve tüm resme yukarıdan bakabilen bir gözle kontrol etmek ve değerlendirmektir.

  İÇERİK

  • Değerlendirilecek uygulamaların belirlenmesi
  • Seçilen uygulamaların aşağıdaki başlıkları altında incelenmesi
   • Standartlar
   • Fonksiyonel akış
   • Sistemsel akış
   • Tutarlılık
   • Kurumsal imaj
   • Kurumsal veri sözlüğü
   • Fonksiyonların işlevleri
   • Değerlendirme ve raporlama

  FORMAT | ASSESS

  • Değerlendirme hizmetinin süresi incelenecek uygulamaların sayısı, büyüklüğü, karmaşıklık derecesi ve uygulamalar arası etkileşime bağlı olarak belirlenir. Kurum ile birlikte düzenlenecek çalışma takvimi doğrultusunda değerlendirme servisi sunulur.

  keyboard_arrow_up