İş Analizi Birimleri İçin Organizasyon ve Süreç Danışmanlığı

İş BT Uyumu İş Analizi programı ve bileşenleri ile ilgili yapacağımız güncellemeler, yayınlar, düzenleyeceğimiz etkinlikler vb. duyurularımızdan haberdar olmak için lütfen aşağıdaki bilgileri tamamlayınız.

  İş Analizi
  Business Analysis
  EĞİTİM | 5N1K YETKİNLİK GELİŞTİRME ATÖLYE ÇALIŞMASI
  İş BT Uyumu
  IT Business Alignment
  EĞİTİM | 5N1K YETKİNLİK GELİŞTİRME ATÖLYE ÇALIŞMASI
  Yazılım Testi
  Software Test
  EĞİTİM | 5N1K YETKİNLİK GELİŞTİRME ATÖLYE ÇALIŞMASI
  Kullanıcı Deneyimi Tasarımı
  UX Design
  EĞİTİM | 5N1K YETKİNLİK GELİŞTİRME ATÖLYE ÇALIŞMASI
  Bilgi Teknolojileri Uygulamaları / Kullanıcı Deneyim Tasarımı Değerlendirmesi
  Assessment of IT Application / User Experience Design
  DANIŞMANLIK | DEĞERLENDİRME HİZMETİ
  İş Analizi Danışmanlığı
  Business Analysis Consultancy
  DANIŞMANLIK | DANIŞMANLIK HİZMETİ
  İş Analizi Birimleri İçin Organizasyon ve Süreç Danışmanlığı
  Organization and Process Consultancy for Analysis Units
  DANIŞMANLIK | DANIŞMANLIK HİZMETİ
  İş BT Uyumu Danışmanlığı
  IT Business Alignment Consultancy
  DANIŞMANLIK | DANIŞMANLIK HİZMETİ

  İş birimleri ile onlara bilgi teknolojisi (BT) hizmeti sağlayanlar arasında köprü görevini üstlenerek, iş gereksinimlerini analiz eden birimlerin güçlü ve yetkin olması kurumlar açısından çok değerlidir. Sunulan danışmanlık hizmeti, bu kritik rolü üstlenen iş analizi biriminin, ilgili alanlardaki yetkinlikler, hazırlanan dokümanlar, iş süreçleri ve organizasyon yapısı açısından değerlendirilmesini ve kurumun hedeflerine uygun olarak yapılandırılmasını içermektedir.

  BT’nin organizasyonel yapısı oluşturulurken, kurumun ve BT’nin büyüklüğü, sektörü, öncelikleri, beklenti ve hedefleri, kültürü, BT bütçesi, iş birimlerinin organizasyon yapısı baz alınmalıdır. Uygulama geliştirme süreçleri projenin büyüklüğü ve içeriğine, kurumun organizasyonuna, kültürüne ve ihtiyaçlarına, BT birimlerinin yetkinlik alanlarına göre farklılaşabilir. Bu nedenle her kurum kendi yapısına en uygun çalışma şeklini, rol tanımlarını ve dokümantasyon ihtiyacını belirlemelidir.

  Analiz birimleri

  Analiz birimleri, iş tanımları gereği iki farklı dünyanın ortasında konumlanır: Talep eden iş birimleri ve bu taleplerin “somut” karşılığı olan yazılımları üreten ekipler. İki farklı dünyayı anlayabilmek, onların dillerini konuşabilmek ve aralarında tercüman rolünü üstlenebilmek, iyi bir analistin sahip olması gereken olmazsa olmaz yetkinliklerin arasında yer alır. Kurumların kültürleri, gereksinimleri ve büyüklükleri, analiz ekibinin görev tanımı, bu ekipte yer alacak kişilerin sahip olması gereken yetkinlikler ve süreçler üzerinde doğrudan belirleyici bir etkiye sahiptir ve bu nedenle analiz ekibi ve çalışma yöntemleri kuruma özgü olarak şekillendirilmelidir.

  Analiz ekiplerinin kurumlarına gerekli katkıları sağlayabilmeleri farklı faktörlere bağlıdır ve bu faktörler kurumun özel koşulları ve vizyonu dikkate alınarak belirlenmelidir. İş analistlerinin çalışma süreçleri ve bu süreçlerdeki rol tanımları, kendilerinden hangi yetkinliklerin beklendiği, bu yetkinliklere ne ölçüde sahip oldukları ve organizasyon yapısının bu süreçlere gerekli desteği ne kadar sağladığı projelerin başarısını doğrudan etkileyen kritik faktörlerdir.

  İş biriminin gereksinimini ve bu gereksinimin karşılığı olan çözümü içeren dokümanların da biçim ve içerik olarak yine bu süreçlere uygunluğu büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle, mevcut durumun beklentiler/olması gerekenler ile ne derece örtüştüğünün belirlenmesi için bir değerlendirme yapılması ve çıkarılan mevcut durum resminin bir yol haritasına baz teşkil edecek detayda çizilmesi önemlidir.

  Sunulan danışmanlık hizmetinin hedefi, yukarıda sıralanan başarı faktörleri ile ilgili beklentiler, mevcut durum ve ideal nokta üzerinden eksiklikleri saptamak ve iş analizi ekibinin organizasyon yapısını ve iş süreçlerini oluşturmaktır. Bu bağlamda, uygulama geliştirme süreci boyunca hazırlanan tüm dokümanların format ve içeriğinin belirlenmesi çalışması da yapılacaktır.

  İÇERİK

  • BT’den beklentilerin ve kuruma özgü koşulların belirlenmesi
  • Uygulama geliştirme sürecine yönelik atölye çalışmaları
  • İş analizi ile ilgili organizasyon yapısı, görev tanımları ve sürecin incelenmesi
  • Analistlerin hazırlamakla sorumlu olduğu dokümanların içerik ve format açısından incelenmesi
  • Analistlerin yetkinliklerinin saptanması
  • Beklentiler/ideal ile mevcut durumun karşılaştırılarak farkların ortaya koyulması ve tüm unsurlar için yeni tanımların yapılması: Yeni süreçler, rol ve görevler, dokümanların içerik ve formatları

  FORMAT | CONSULT

  6 hafta olması planlanan servisin süresi değerlendirilecek ekibin büyüklüğüne, incelenecek dokümanların kapsamına ve organizasyon yapısına göre değişiklik gösterebilir.

  keyboard_arrow_up