İş Analizi Danışmanlığı

İş BT Uyumu İş Analizi programı ve bileşenleri ile ilgili yapacağımız güncellemeler, yayınlar, düzenleyeceğimiz etkinlikler vb. duyurularımızdan haberdar olmak için lütfen aşağıdaki bilgileri tamamlayınız.

  İş Analizi
  Business Analysis
  EĞİTİM | 5N1K YETKİNLİK GELİŞTİRME ATÖLYE ÇALIŞMASI
  İş BT Uyumu
  IT Business Alignment
  EĞİTİM | 5N1K YETKİNLİK GELİŞTİRME ATÖLYE ÇALIŞMASI
  Yazılım Testi
  Software Test
  EĞİTİM | 5N1K YETKİNLİK GELİŞTİRME ATÖLYE ÇALIŞMASI
  Kullanıcı Deneyimi Tasarımı
  UX Design
  EĞİTİM | 5N1K YETKİNLİK GELİŞTİRME ATÖLYE ÇALIŞMASI
  Bilgi Teknolojileri Uygulamaları / Kullanıcı Deneyim Tasarımı Değerlendirmesi
  Assessment of IT Application / User Experience Design
  DANIŞMANLIK | DEĞERLENDİRME HİZMETİ
  İş Analizi Danışmanlığı
  Business Analysis Consultancy
  DANIŞMANLIK | DANIŞMANLIK HİZMETİ
  İş Analizi Birimleri İçin Organizasyon ve Süreç Danışmanlığı
  Organization and Process Consultancy for Analysis Units
  DANIŞMANLIK | DANIŞMANLIK HİZMETİ
  İş BT Uyumu Danışmanlığı
  IT Business Alignment Consultancy
  DANIŞMANLIK | DANIŞMANLIK HİZMETİ

  İş analizi rolü, iş gereksinimlerinin bilgi teknolojileri (BT) birimi tarafından en doğru şekilde anlaşılması ve bu gereksinimleri karşılayacak BT uygulamalarının tasarımlarının hazırlanmasından sorumludur. Bu kritik rolün en doğru şekilde oynanabilmesi, ilgili tüm alanlarda yetkin iş analistleri ile sağlanabilir.  Bu hizmet kapsamında bir yandan iş analizi ekibine yürütülen projelerde danışmanlık servisleri sunulurken diğer yandan iş analistlerinin barındırması gereken yetkinliklerin “işbaşı eğitim” yolu ile geliştirilmesi hedeflenmiştir.

  İş analisti, talep eden/ihtiyacı olan ile bu talebi/ihtiyacı karşılamakla yükümlü olan iki farklı taraf arasında yer alan ve temel olarak bu tarafların ilkini doğru anlamak ve ikincisine de ilkinin ihtiyacına en uygun çözümü ürettirmekle yükümlüdür.

  Bu zor rolü gereğince yerine getirmeyi hedefleyen iş analizi ekibinin, alanı için gerekli yetkinliklerle donatılmış olması çok önemlidir. Aksi durumda iş analistleri, hedeflediklerinin tam tersine, yazılım projelerinde karmaşık tasarımlara, gecikmelere ve dile getirilen ihtiyaçların yeterince sorgulanmamasından kaynaklanan yanlış veya yetersiz çözümlere neden olabilir.

  Zoru başarmak

  İş analizi ekibinin rol tanımını çok iyi bilmesi, projelere en fazla katkıyı sağlayabilmesi için sahip olması gerekli yetkinliklerin farkında olması ve iki farklı dünyayı bir araya getiren bir rolün sahibi olarak proje ekibi içindeki iletişimini her zaman en üst düzeyde tutması gerekir.

  İletişim ve diğer alanlardaki (teknik, yönetsel ve analitik) yetkinlikler, iş analistinin, tüm proje süreci boyunca üstleneceği farklı rolleri proje ekibi içinde kabul ettirebilmesini sağlarken, BT’nin sunacağı çözümün de ilgili iş gereksinimini en doğru şekilde karşılamasını garanti edecektir.

  Bu zor hedefe, dışarıdan ve farklı bir bakışa sahip bir danışman rolünün katacağı yenilik ve yönlendiricilik ile daha kolay ulaşılabilir. Kurulan yapının tutarlılığını denetleyecek, iş birimleri ve yazılım ekipleri ile olan iletişimde tarafsız bir konumda bulunmanın ve kurumdaki yerleşik kalıplardan uzak olmanın avantajı ile bir “moderatör” olabilecek bu danışmanlık rolü, analiz ekibine önemli katkı sağlayacaktır.

  Program kapsamında sunulan danışmanlık hizmeti temel olarak iki farklı alanı içermektedir: İş analizi ekibine, seçilen projenin tüm aşamalarında iş analizi danışmanlığı sağlamak ve proje boyunca analistler için bir mentor rolü üstlenerek destek vermek.

  Böylece, hem ekiplere bir analistin üstlenmesi gereken tüm farklı roller için tecrübe aktarımı yapılmış olacak hem de üzerinde çalışılan projenin analiz aşamasının doğru, zamanında ve eksiksiz olarak gerçekleştirilmesine yönelik hizmet verilmiş olacaktır. Bu “birlikte çalışma” sonucunda, daha yetkin analistlere sahip olmak için kuruma özel olarak yapılması gerekenlerin belirlenmesine de yardımcı olunması hedeflenmektedir.

  İÇERİK

  • Analiz dokümanlarının genel tasarım prensipleri ve iş ihtiyaçlarının doğru tanımlanması açısından değerlendirilmesi
  • Analiz çalışmasının iş birimi ve yazılım ekipleri ile paylaşımında mentorluk
  • Tasarımların yönlendirilmesi ve üst düzey prensiplerin belirlenmesi
  • İş birimleri ve teknik ekiplerle yapılan analiz toplantılarında yönlendiricilik
  • Analiz ekipleri ile değerlendirme toplantıları
  • Analiz ekipleri için “işbaşı eğitim”

  FORMAT | CONSULT

  • Danışmanlık hizmetinin verilebilmesi için öncelikle bir çalışma grubu belirlenir.
  • Servisin süresi hedeflenen kapsama göre belirlenecektir.
  • Prensip olarak haftada ortalama üç gün analiz ekibi ile birlikte çalışılacaktır.
  keyboard_arrow_up