İş Analizi

İş BT Uyumu İş Analizi programı ve bileşenleri ile ilgili yapacağımız güncellemeler, yayınlar, düzenleyeceğimiz etkinlikler vb. duyurularımızdan haberdar olmak için lütfen aşağıdaki bilgileri tamamlayınız.

  İş Analizi
  Business Analysis
  EĞİTİM | 5N1K YETKİNLİK GELİŞTİRME ATÖLYE ÇALIŞMASI
  İş BT Uyumu
  IT Business Alignment
  EĞİTİM | 5N1K YETKİNLİK GELİŞTİRME ATÖLYE ÇALIŞMASI
  Yazılım Testi
  Software Test
  EĞİTİM | 5N1K YETKİNLİK GELİŞTİRME ATÖLYE ÇALIŞMASI
  Kullanıcı Deneyimi Tasarımı
  UX Design
  EĞİTİM | 5N1K YETKİNLİK GELİŞTİRME ATÖLYE ÇALIŞMASI
  Bilgi Teknolojileri Uygulamaları / Kullanıcı Deneyim Tasarımı Değerlendirmesi
  Assessment of IT Application / User Experience Design
  DANIŞMANLIK | DEĞERLENDİRME HİZMETİ
  İş Analizi Danışmanlığı
  Business Analysis Consultancy
  DANIŞMANLIK | DANIŞMANLIK HİZMETİ
  İş Analizi Birimleri İçin Organizasyon ve Süreç Danışmanlığı
  Organization and Process Consultancy for Analysis Units
  DANIŞMANLIK | DANIŞMANLIK HİZMETİ
  İş BT Uyumu Danışmanlığı
  IT Business Alignment Consultancy
  DANIŞMANLIK | DANIŞMANLIK HİZMETİ

  İş birimlerinin gereksinimlerini dinleyen, sorgulayan ve zenginleştirerek bir tasarıma dönüştüren rol olarak tarif edebileceğimiz iş analizi, iş birimleri ile bilgi teknolojileri arasındaki uyumu sağlamanın da önemli araçlarından biridir. Yazılım geliştirme yaşam döngüsünde “ne” ve “nasıl” sorularının doğru cevaplanması, projelerin başarısının temel koşullarından biridir. Bu eğitimde iş analizinin teorik ve pratik yönleri ele alınmakta ve tecrübelerin paylaşımı ile katılımcılara yetkin bir analist olmanın yolları gösterilmektedir.

  Yazılım geliştirme projelerinin başarısızlık nedenleri üzerinde yapılan araştırmalar, hataların önemli bir kısmının proje sürecinin “gereksinimi anlama” aşamasında oluştuğunu göstermektedir. Bu hatalar, iş biriminin gereksiniminin karşılanmaması, aşılan bütçeler, tutturulamayan proje süreleri ve özellikle bilgi teknolojileri (BT) çalışanlarında oluşan iş tatminsizliği gibi sonuçlara yol açmaktadır.

  Bu ve benzeri sorunların temel çözüm araçlarından biri yetkin bir iş analizi rolünün kurum içinde oluşturulmasıdır. İş birimleri ile BT arasındaki uyumun sırrı olarak da tanımlanabilecek olan iş analizi, iki taraf arasında üstleneceği köprü rolü ile gereksinimlerin doğru anlaşılmasını ve bu gereksinimleri en iyi biçimde karşılayacak çözümlerin üretilmesini sağlar.

  İş analizi rolü

  Ağırlıklı olarak BT organizasyonları içinde yer alan iş analizi rolü, BT içinde “iş”i sahiplenen ve iş birimi adına ve onunla birlikte düşünebilen bir fonksiyona sahip olmalı, bunun için gerekli yetkinliklerle (analitik düşünme, teknik bilgi, yönetsel beceri ve etkin iletişim) donatılmalı ve rolünün önemi tüm kurum tarafından kabul edilmelidir.

  Yazılım geliştirme yaşam döngüsü boyunca farklı roller (müşteri ile çalışıp onun gereksinimlerini keşfeden bir hizmet sağlayıcı, gereksinimleri modelleyen bir tasarımcı, bu tasarıma uygun yazılımı talep eden bir müşterive bu çözümü müşterisine sunan ve hayata geçirilmesini takip eden bir hizmetsunucu) üstlenen iş analistinin olmadığı veya yetkin bir şekilde çalış(a)madığı kurumlarda, iş birimlerinin taleplerinin detaylı bir şekilde sorgulanması ve BT’nin katacakları ile zenginleştirilmesi mümkün olmayabilir.

  Eğitimin hedefi, iş analizi ve iş analisti tanımları üzerinde tartışarak, analist rolünü üstlenen çalışanların rollerinin önemi ve gücü konusunda farkındalık yaratmak ve iş birimleri ile ilk görüşmeden uygulamanın devreye alınmasına kadar geçen süre boyunca dikkat edilmesi gerekenleri vurgulamaktır.

  Çalışmada kavramlar ile ilgili teorik bilgilendirmeler de yer almakla birlikte, asıl olarak işin pratik boyutları ve günlük hayattaki karşılıkları üzerinde durulmakta ve bu alanda farklı sektörlerdeki başarı ve başarısızlık hikâyeleri paylaşılmaktadır. Örnek bir iş birimi talebi üzerinden bir atölye çalışması düzenlenerek, katılımcıların bu tanımların kendi iş süreçlerindeki yerlerini keşfetmeleri sağlanmakta ve çalışma sırasında gerçekleştirilen gözlemler ve geri bildirimlerin paylaşılması ile “işinin sahibi ve lideri” ve yetkin bir iş analisti olmak için yapılması gerekenler vurgulanmaktadır.

  İÇERİK

  • İş analizi ve iş analisti nedir, neden önemlidir, nasıl daha yetkin olabilir
  • Yazılım geliştirme yaşam döngüsünde iş analizinin rolü
  • Atölye Çalışması
  • Örnek bir senaryo üzerinden analiz çalışması
  • Çalışma sonuçlarının değerlendirilmesi
  • Bilgi teknolojileri ve iş birimlerinin uyumu, uyumun tanımı, önemi ve uyumu gerçekleştirmenin yolları
  • İşinin sahibi ve lideri bir analist olmak

  FORMAT | 5N1K

  • Kavramsal bilgi birikimine sahip ekipler için tasarlanmıştır.
  • 5N1K (Ne, Nasıl, Neden, Nerede, Ne Zaman, Kim) sorularını yanıtlayacak yetkinliği kazandırır.
  • Bilgilendirme amaçlı sunumlar, vaka analizi, atölye çalışması yöntemlerini destekler.
  • En fazla 10 kişilik katılıma uygun eğitimin planlanan süresi 2 gündür.
  keyboard_arrow_up