İş BT Uyumu Danışmanlığı

İş BT Uyumu İş Analizi programı ve bileşenleri ile ilgili yapacağımız güncellemeler, yayınlar, düzenleyeceğimiz etkinlikler vb. duyurularımızdan haberdar olmak için lütfen aşağıdaki bilgileri tamamlayınız.

  İş Analizi
  Business Analysis
  EĞİTİM | 5N1K YETKİNLİK GELİŞTİRME ATÖLYE ÇALIŞMASI
  İş BT Uyumu
  IT Business Alignment
  EĞİTİM | 5N1K YETKİNLİK GELİŞTİRME ATÖLYE ÇALIŞMASI
  Yazılım Testi
  Software Test
  EĞİTİM | 5N1K YETKİNLİK GELİŞTİRME ATÖLYE ÇALIŞMASI
  Kullanıcı Deneyimi Tasarımı
  UX Design
  EĞİTİM | 5N1K YETKİNLİK GELİŞTİRME ATÖLYE ÇALIŞMASI
  Bilgi Teknolojileri Uygulamaları / Kullanıcı Deneyim Tasarımı Değerlendirmesi
  Assessment of IT Application / User Experience Design
  DANIŞMANLIK | DEĞERLENDİRME HİZMETİ
  İş Analizi Danışmanlığı
  Business Analysis Consultancy
  DANIŞMANLIK | DANIŞMANLIK HİZMETİ
  İş Analizi Birimleri İçin Organizasyon ve Süreç Danışmanlığı
  Organization and Process Consultancy for Analysis Units
  DANIŞMANLIK | DANIŞMANLIK HİZMETİ
  İş BT Uyumu Danışmanlığı
  IT Business Alignment Consultancy
  DANIŞMANLIK | DANIŞMANLIK HİZMETİ

  Bilgi teknolojilerinden en fazla yararı sağlayabilmenin temel koşullarından biri, iş birimleri ile BT birimlerinin birlikte hareket edebilmesini sağlayacak uyumu oluşturmak ve sürekli kılmaktır.  Kurumların öncelikle bu uyumun sağlayacağı katkılara inanması ve uyumun oluşması için gerekli düzenlemeleri yapmaya istekli olmaları gerekmektedir.Sunulan danışmanlık hizmeti, kuruma özgü koşulları da dikkate alarak, mevcut durumu belirlemeyi, uyum seviyesini yükseltecek ve kalıcı kılacak mekanizmaları kurmayı hedeflemektedir.

  “BT’den yeterince destek alamamak” veya “BT’nin hizmet kalitesinden memnun olmamak” gibi ifadelerle dile getirilen problemlerin temel nedenlerinden biri, kurumun BT’den nasıl yararlanabileceğini tam olarak bil(e)memesi ve BT’nin de kurum içinde doğru konumlandırılamaması gibi sonuçlarla kendisini gösteren uyum eksikliğidir.

  Uyum nasıl sağlanır?

  Bu nedenle kurumların öncelikle bu uyumu kendilerine özgü çalışma koşullarına veya diğer parametrelere göre tanımlayabilmesi, uyumun sağlayacağı katkılara inanması ve uyumun oluşması için gerekli düzenlemeleri yapmaya hazır ve istekli olmaları gerekmektedir. Bu düzenlemelerin, rol ve görev tanımları, organizasyon yapısı, iş ve BT süreçleri ve kurum kültürü gibi farklı alanlarda yapılması gerekebilir.

  Etkin bir iletişim, tarafların karşılıklı olarak beklentilerini öğrenmelerini ve yetkinliklerinden doğru bir şekilde yararlanmalarını sağlar. Uyumun varlığı için de şart olan bu iletişimin kalitesi pek çok farklı parametreye bağlı olarak değişmektedir. Strateji belirlemekten basit bir sistem talebini gerçekleştirmeye kadar değişebilen alanlarda, bu iletişimin kanalları her zaman açık olmalı ve önemi de kurum içinde genel olarak kabul görmeli ve desteklenmelidir.

  Bu alanda verilecek danışmanlık hizmeti, kuruma özel koşullar ve kurumun hedefleri dikkate alınarak, uyum açısından mevcut durumunun değerlendirilmesi ve uyum seviyesini yükseltecek/sürekli kılacak mekanizmaların kurulması için yapılması gereken düzenlemelerin belirlenmesini kapsamaktadır.

  Temel hedef, kurumun BT’den yararlanma potansiyelini tüm boyutları ile ortaya çıkarabilmek ve sürdürülebilir bir uyum için gerekli koşulları oluşturacak yol haritasını belirlemektir.

  İÇERİK

  • İş BT Uyumu kavramı
  • Tüm kurumların bir “BT kurumu”na dönüştüğü günümüzde uyumun önemi
  • Uyumu etkileyen faktörler
  • Uyumun tarafları ve üzerlerine düşen roller
  • Atölye çalışması
  • Kuruma özel uyum göstergelerinin belirlenmesi
  • Mevcut uyum düzeyinin belirlenmesi
  • Fark analizinin yapılması
  • Kalıcı bir uyum için yol haritasının çıkarılması

  FORMAT | CONSULT

  • Danışmanlık hizmeti BT yöneticileri, analiz, yazılım ve test ekipleri, proje yöneticileri, kurumsal mimari ekipleri ve iş birimleri yöneticilerini hedefler.
  • Mevcut durum, uyum düzeyini yükseltmek için yapılması gerekenler ve yol haritası gibi çıktılar alınır.
  • Çalışmanın planlanan süresi 8 haftadır. Kurum ile birlikte düzenlenecek çalışma takvimi doğrultusunda danışmanlık hizmetleri sunulur.
  keyboard_arrow_up