İş BT Uyumu

İş BT Uyumu İş Analizi programı ve bileşenleri ile ilgili yapacağımız güncellemeler, yayınlar, düzenleyeceğimiz etkinlikler vb. duyurularımızdan haberdar olmak için lütfen aşağıdaki bilgileri tamamlayınız.

  İş Analizi
  Business Analysis
  EĞİTİM | 5N1K YETKİNLİK GELİŞTİRME ATÖLYE ÇALIŞMASI
  İş BT Uyumu
  IT Business Alignment
  EĞİTİM | 5N1K YETKİNLİK GELİŞTİRME ATÖLYE ÇALIŞMASI
  Yazılım Testi
  Software Test
  EĞİTİM | 5N1K YETKİNLİK GELİŞTİRME ATÖLYE ÇALIŞMASI
  Kullanıcı Deneyimi Tasarımı
  UX Design
  EĞİTİM | 5N1K YETKİNLİK GELİŞTİRME ATÖLYE ÇALIŞMASI
  Bilgi Teknolojileri Uygulamaları / Kullanıcı Deneyim Tasarımı Değerlendirmesi
  Assessment of IT Application / User Experience Design
  DANIŞMANLIK | DEĞERLENDİRME HİZMETİ
  İş Analizi Danışmanlığı
  Business Analysis Consultancy
  DANIŞMANLIK | DANIŞMANLIK HİZMETİ
  İş Analizi Birimleri İçin Organizasyon ve Süreç Danışmanlığı
  Organization and Process Consultancy for Analysis Units
  DANIŞMANLIK | DANIŞMANLIK HİZMETİ
  İş BT Uyumu Danışmanlığı
  IT Business Alignment Consultancy
  DANIŞMANLIK | DANIŞMANLIK HİZMETİ

  Dijital dönüşüm ivmesi artan bir hızla kurumların gündeminde yükseliyor. İş ve BT stratejilerinin bağlantılı kurgulanarak yönetilmesini gerektiren bu yeni koşullarda artık BT, tüm kurumlarda ana fonksiyonlardan biri olarak konumlanmak durumunda.  Bu gereksinimi karşılamaya çalışan organizasyonların önlerindeki belki de en önemli soru “BT’den en fazla faydanın nasıl sağlanabileceği”. Bu eğitimde uyumun detaylı tanımı yapılarak iş ile BT birimleri arasında kalıcı ve sürdürülebilir bir uyumun sağlanması için gerekli faktörler ele alınmaktadır.

  Büyüklüğünden ve çalışma alanından bağımsız olarak, günümüzde tüm kurumlar gerek günlük hayatlarını sürdürmek gerekse hedeflerinin yönetimi için “Bilgi Teknolojisi”ni kullanmak durumundadır. Gittikçe artan bir ivme ile BT, iş birimlerinin hayatında daha çok yer kaplıyor ve bu da beraberinde çok iyi tanımlanması ve yönetilmesi/çözülmesi gereken bir problemi getiriyor…

  BT’den en fazla fayda nasıl sağlanabilir?

  Doğaları gereği farklı kültürlere, hedeflere ve çalışma şekillerine sahip olan iş birimleri ile BT birimlerinin uyum içinde ve birlikte hareket edebilmesi, yukarıda sözü edilen probleme en uygun karşılığın verilmesi için olmazsa olmaz bir gerekliliktir ve bu karşılığın mümkün olan en üst düzeye çıkarılması her kurumun öncelikli hedefleri arasında yer almalıdır. Daha “belirsiz” olan parametrelerle yaşamak durumunda kalan bir iş birimi ile teknik karakterinden dolayı daha “belirli” parametrelerle çalışan bir BT biriminin birlikte var olduğu bir kurumda, tarafların birbirlerinin parametrelerini ve önceliklerini anlayabilmeleri, bu hedefe ulaşılabilmesi için zorunludur. Farklı dilleri konuşan bu dünyaların birbirlerinin dillerini anlayabilmeleri, duyduklarını kendi dillerine çevirirken anlam kaybını engellemeleri ve iki tarafın öncelik ve çıkarlarının çatışan değil, ortak olduğunu görebilmeleri sağlanmalıdır.

  Çalışmanın hedefi, uyum kavramını tanımlayarak, önemi için farkındalık yaratmak ve farklı kültürleri, çalışma yöntemleri ve performans kriterleri olan tarafların birlikte hareket edebilmesi için gerekli mekanizmaların -kuruma özel parametreler de dikkate alınarak- oluşturulması için yapılacaklar konusundaki deneyimleri paylaşmaktır. Uyumun varlığı ve yokluğunun neden olduğu sonuçlar, hızla dönüşen bir BT toplumunda uyumun kurumsal kültürün önemli bir parçası olması, uyumun ölçülmesi ve sürdürülebilir bir uyum için yapılması gerekenler de kapsamda yer almaktadır.

  İÇERİK

  • İş BT uyumu kavramı
  • İş ve BT’nin kendilerine özel dünyaları ve bu dünyalar arasındaki farklılıklar
  • Dijital çağda BT ve iş birimi rol tanımlarının ortaklaşması
  • Uyumun önemi, uyumun varlığı ve yokluğunun neden olduğu sonuçlar
  • Etkileyen faktörler
  • Taraflar ve üzerlerine düşen roller
  • Uyum araçlarından biri olarak iş analizi
  • Uyum göstergelerinin belirlenmesi
  • Yapılması gerekenler

  FORMAT | 5N1K

  • Kavramsal bilgi birikimine sahip ekipler için tasarlanmıştır.
  • 5N1K (Ne, Nasıl, Neden, Nerede, Ne Zaman, Kim) sorularını yanıtlayacak yetkinliği kazandırır.
  • Bilgilendirme amaçlı sunumlar, vaka analizi, atölye çalışması yöntemlerini destekler.
  • En fazla 25 kişilik katılıma uygun eğitimin planlanan süresi 1 gündür.
  keyboard_arrow_up