Yazılım Testi

İş BT Uyumu İş Analizi programı ve bileşenleri ile ilgili yapacağımız güncellemeler, yayınlar, düzenleyeceğimiz etkinlikler vb. duyurularımızdan haberdar olmak için lütfen aşağıdaki bilgileri tamamlayınız.

  İş Analizi
  Business Analysis
  EĞİTİM | 5N1K YETKİNLİK GELİŞTİRME ATÖLYE ÇALIŞMASI
  İş BT Uyumu
  IT Business Alignment
  EĞİTİM | 5N1K YETKİNLİK GELİŞTİRME ATÖLYE ÇALIŞMASI
  Yazılım Testi
  Software Test
  EĞİTİM | 5N1K YETKİNLİK GELİŞTİRME ATÖLYE ÇALIŞMASI
  Kullanıcı Deneyimi Tasarımı
  UX Design
  EĞİTİM | 5N1K YETKİNLİK GELİŞTİRME ATÖLYE ÇALIŞMASI
  Bilgi Teknolojileri Uygulamaları / Kullanıcı Deneyim Tasarımı Değerlendirmesi
  Assessment of IT Application / User Experience Design
  DANIŞMANLIK | DEĞERLENDİRME HİZMETİ
  İş Analizi Danışmanlığı
  Business Analysis Consultancy
  DANIŞMANLIK | DANIŞMANLIK HİZMETİ
  İş Analizi Birimleri İçin Organizasyon ve Süreç Danışmanlığı
  Organization and Process Consultancy for Analysis Units
  DANIŞMANLIK | DANIŞMANLIK HİZMETİ
  İş BT Uyumu Danışmanlığı
  IT Business Alignment Consultancy
  DANIŞMANLIK | DANIŞMANLIK HİZMETİ

  Bilgi teknolojilerinin (BT) hayatımızda hızla çoğalan yeri kullanıcılara sunulan uygulamaların, fonksiyonların tümünü hızlı, kaliteli ve hatasız bir şekilde yerine getirmesini her geçen gün daha da önemli kılmaktadır. Hızla dijitalleşen dünyada, uygulamaların pek çoğunun doğrudan müşterinin kullanımı için veya müşteriyi de kapsayacak şekilde geliştirilmek zorunda olunduğu dikkate alındığında, bu uygulamaların sorunsuz/hatalardan arınmış bir işlevselliğe sahip olması kaçınılmazdır. Bu eğitim sözkonusu işlevselliği sağlayabilmek için kaliteli test çıktıları üretme yetkinliklerini artırmayı, kavramlarla tanıştırmayı ve bu kavramların günlük hayattaki karşılıklarını keşfettirmeyi hedeflemektedir.

  Hata bulmak yeterli değil, amaç uygulamayı onaylamak olmalı

  Uygulamanın endüstri standartlarına veya kullanıcı spesifikasyonlarına uygun olduğunu, diğer uygulamalarla bir arada çalışabildiğini ve tanımlanmış ölçüm kriterleri açısından uygun bir performans gösterdiğini kanıtlamaya yarayan test çalışmasının yeterli kalitede yapılmaması kurumlara çok yüksek maliyetler yaratmaktadır. Bu nedenle testin, hataları kullanıcının karşısına çıkmadan ve yazılım geliştirme yaşam döngüsünün mümkün olan en erken aşamalarında saptayarak uygulamaya olan güveni ve verimliliği sağlaması şarttır. Bu hedefe yönelik olarak test aktivitesi sadece “hata bulma”ya değil, “uygulamayı onaylama”ya odaklanarak da gerçekleştirilmelidir.

  Test süreçleri nasıl verimli hale getirilir?

  Test fonksiyonunu gerçekleştiren ekiplerin ana aktivitelerine ek olarak, kendi süreçlerini daha verimli kılmak üzerine de düşünmeleri gerekmektedir. Bundan dolayı test ekipleri, yazılım geliştirme yaşam döngüsünde rol alan diğer tüm ekipler (analiz, yazılım, iş birimi vs.) ile doğru iletişim kurabilmeli ve onlara sağlıklı geri bildirim sağlayabilmelidir. Ek olarak, test fonksiyonunu üstlenen ekiplerin uygulamaya sorgulayıcı ve analitik bir şekilde yaklaşması, test öncesi ve sırasında üreteceği tüm çıktıları (plan, senaryo ve bildirim raporu) yaratıcı ve yorum gerektirmeyecek bir netlikte üretmesi, gerekli bilgiyi (iş ve teknik) edinmeye hevesli olması ve işini sahiplenerek çalışması gerekmektedir.

  Eğitimin hedefi, gerekli yetkinlikler ve test/testçi tanımları üzerinde tartışarak, rolün önemi ve gücü konusunda farkındalık yaratmak ve tüm test süreci boyunca dikkat edilmesi gerekenleri vurgulamaktır. Eğitim kapsamında kavramlar ile ilgili teorik bilgilendirmeler de yer almakla birlikte, asıl olarak işin pratik boyutları ve günlük hayattaki karşılıkları üzerinde durulmakta ve bu alanda farklı sektörlerdeki başarı ve başarısızlık hikâyeleri paylaşılmaktadır. Eğitim süresince mevcut iş yapış şekillerinin sorgulanması ve “işinin sahibi ve lideri” bir çalışan olmanın yolları üzerinde uzlaşma sağlanması hedeflenmektedir.

  İÇERİK

  • Ne?
   • Kavramlar
   • Tarihçe
  • Neden?
  • Nasıl?
   • Risk Analizi
   • Test Verisi
   • Test Ortamı
   • Hata Yönetimi
   • Dokümanlar
   • Türler
   • Zamanlama ve Koşullar
   • Test Otomasyonu
   • Performans Ölçümü
   • Roller ve Sorumluluklar
  • Testçi: İşinin sahibi ve lideri
  • Pratik Uygulama
  • Değerlendirme

  FORMAT | 5N1K

  • Kavramsal bilgi birikimine sahip ekipler için tasarlanmıştır.
  • 5N1K (Ne, Nasıl, Neden, Nerede, Ne Zaman, Kim) sorularını yanıtlayacak yetkinliği kazandırır.
  • Bilgilendirme amaçlı sunumlar, vaka analizi, atölye çalışması yöntemlerini destekler.
  • En fazla 15 kişilik katılıma uygun eğitimin planlanan süresi 2 gündür.
  • Eğitimi süresince yapılan gözlemlere dayanarak eğitimle ilgili geri bildirim raporu oluşturulacaktır.
  keyboard_arrow_up