İş süreçleri analizi, süreç ve kurumsal mimari modelleme, risk ve uyum alanlarında lider Casewise ürünlerinde 2009.1 sürümü yayınlandı

EABPM Haberleri Casewise ürünlerinde 2009.1 sürümü yayınlandı

İş süreçleri analizi, yönetimi, kurumsal mimari ve yönetişim, risk ve uyum alanlarında lider Casewise 2009.1’sürümünü yayınladı.

Corporate Modeler Suite, kurumlara kapsamlı ve çok-yönlü süreç ve bilgi teknolojileri modelleme olanağı sağlayarak, esnek bir depolayıcı sağlar ve hem Oracle, hem de Microsoft SQL Server veritabanı platformları için bağımsız bir destek sunar. Corporate Modeler Suite’e tamamlayıcı modül olarak Casewise Portal, kullanıcılara web tarayıcıları aracılığı ile Corporate Modeler depolayııcısına doğrudan erişim imkanı sunar. Portal, Corporate Modeler’ın depolayıcısının içeriğini bütün kuruma açar ve bilgi, kişiler, sistemler ve kaynakların tek kaynaktan iletişimini sağlar. Ayrıca Portal, bu bilgileri farklı izleyicilere farklı yollarla yayınlama imkanı verir.

Corporate Modeler Suite 2009.1, hem yazılımın kapasitesini genişleten, hem de kullanıcı tecrübesini artıran şekilde aşağıdaki yeni özellikleri içerir :

  • Nesneler arası ilişkileri gösteren çizgilerin farklı açıklamalarının diyagramlar üzerinde görselleştirilmesi.
  • Aktiviteler için başlangıç ve bitiş görseli eklenmesi ile kullanıcıların aktivitelerin tamamlanma zamanlarını rahatlıkla takipedebilmeleri.
  • İsim bazlı lisanslama seçeneğinin sunulması.
  • Otomatik-tamamla seçeneği ile tanımlı nesne kullanımının etkinliğinin artırılması.

Corporate Portal’in 2009.1 sürümünde ise aşağıdaki bazı yeni özellikler yer almaktadır :

  • Corporate Modeler Suite 2009.1 ile uyumlu çalışması.
  • Yeni HTML yazım kontrolleri ile metinlerin istenen şekilde formatlanabilmesi.
  • Diyagramların, Microsoft Silverlight içinde XAML formatıyla uyumlu şekilde daha rahat izlenmesi için ölçeklendirilmiş ve görsel olarak zenginleştirilmiş görüntülerinin sağlanması.
  • Arama sonuçlarının ilişki sıralı görüntülenmesinin sağlanması.
  • Sistem yönetim fonksiyonlarının kolaylaştırılması ve olanakların artırılması.
  • WebModeler içindeki diyagramlarda nesneler arası ilişki çizgilerinin daha kolay ve anlaşılır şekilde yerleşiminin sağlanması

keyboard_arrow_up