Dönüşüme Liderlik

Kültürel Dönüşüm programı ve bileşenleri ile ilgili yapacağımız güncellemeler, yayınlar, düzenleyeceğimiz etkinlikler vb. duyurularımızdan haberdar olmak için lütfen aşağıdaki bilgileri tamamlayınız.

  Sistem Düşüncesi / Sistem Yaklaşımı
  Systems Thinking / Systems Approach
  EĞİTİM | KAVRAMLARLA TANIŞMA EĞİTİMİ
  Sistem Koçluğu
  Systems Coaching
  EĞİTİM | KAVRAMLARLA TANIŞMA EĞİTİMİ
  Kurum ve/veya Ekip Vizyonu (Anlamlı Gelecek Resmi) Oluşturma
  Building Corporate and/or Team Vision
  DANIŞMANLIK | MANAGED WORKSHOP
  Kültürel Dönüşüm
  Cultural Transformation
  DANIŞMANLIK | MANAGED WORKSHOP
  Kültürel Dönüşüm Executive Workshop
  Cultural Transformation Executive Workshop
  DANIŞMANLIK | EXECUTIVE WORKSHOP
  Uyumlanma/Hizalanma
  Alignment
  DANIŞMANLIK | MANAGED WORKSHOP
  Etkili Paydaş Yönetimi
  Stakeholder Management
  DANIŞMANLIK | MANAGED WORKSHOP
  Etkili İletişim Becerisi
  Effective Communication
  DANIŞMANLIK | MANAGED WORKSHOP
  Dönüşüme Liderlik
  Leading Transformation
  DANIŞMANLIK | MANAGED WORKSHOP

  Özellikle teknolojideki baş döndürücü gelişmeler kurumlarda değişim ihtiyacının sıklığını ve şiddetini sürekli artırmaktadır. Kurumu çevreleyen iklimin değişimi, kurum içinde stratejiler, hedefler, iş yapma biçimleri, organizasyonlar, kişiler, ilişkiler ve alt yapılarda değişime yol açmakta ya da kurumların bu zorunluluğu hissetmesine sebep olmaktadır. Bu çerçeve, özellikle değişim ve dönüşüme liderlik etmesi gereken kadroların, değişim dinamikleriyle ilgili daha güçlü bir farkındalığa ve değişime liderlik etme konusunda güçlendirilmiş becerilere sahip olmasını gerekli hale getirmektedir.

  Madalyonun bir yüzünde değişim gündemi varken diğer yüzünde de karşılaşılan dirençler yer alır. Değişim ve dönüşüme liderlik, değişimle ilgili niyetlerin açıklıkla ifade edilebilmesini, dönüşümle ilgili heyecan verici bir vizyonun ortaya konabilmesini, ortak amaç duygusunun oluşturulmasını, dirençlerin anlaşılması ve aşılabilmesi için daha güçlü iletişim becerilerin kazanılmasını gerektirir. Değişimin nasıl bir liderlik tarzını öne çıkarmayı gerektirdiğinin farkında olmak ve bilinçli seçimler yapabilmek de iletişim becerileri kadar önemlidir.

  Kişisel farkındalık

  Değişime liderlik öncelikle kendimizle ilgili farkındalık gerektirir. Bu çerçevede, değişim ile kişisel ilişkimiz, uyum sağlayabilmemizi, esneyebilmemizi sağlayacak/yavaşlatacak kişisel inançlarımız, davranışlarımız, varsayımlarımız, baskın liderlik davranışlarımız (güçlü ve gölge yanlarımız), iletişim dilimiz, seçimlerimiz ve tüm bunların değişimi başlatma ve sürdürme ile ilişkisi (algı ve etki) hakkında farkındalık kazanmak temel önceliktir.

  Sistemsel farkındalık

  Sistemsel farkındalık, dönüştürülecek sistem hakkında üst bakışa sahip olmaktır. Değişim liderinin değişim dinamikleri hakkında bilgi sahibi olması, sistem içindeki ilişkilerin niteliği hakkında içgörü kazanması (ilişki sistemlerindeki ihtiyaçların farkında olmak), değişimdeki dört temel dayanak için (vizyon, rol modeller, zorlayıcı mekanizmalar, eğitim ve beceri kazanma) uygun bir strateji oluşturabilmesi ve stratejinin uygulanmasında ne gibi dirençler oluşabileceğini öngörmesi sistemsel farkındalığın temel unsurlarıdır.

  Liderliği güçlendirecek becerileri artırma

  Değişime liderlik güçlü iletişim becerilerini gerektirir. Kişilerle bağ kurma, açık/temiz iletişim, derin dinleme, vizyon (anlamlı gelecek resmi) ortaya koyma, takdir ve geri bildirimi pozitif bir iklim yaratacak şekilde kullanabilme, olumlu sorgulama temel iletişim becerileridir. Bağlılık yaratma, üst bakış (Sistemde neye ihtiyaç var?) ve uygun liderlik davranışları/tutum seçebilme diğer kritik becerilerdir.

  İÇERİK

  • Değişim dinamikleri
  • Bağ kurma
  • Açık/temiz iletişim
  • Derin dinleme
  • Vizyon ortaya koyma/olumlu sorgulama /bağlılık yaratma
  • Üst bakış (sistemde neye ihtiyaç var?)
  • Uygun liderlik davranışları ve tutum seçebilme (bilge liderlik)
  • Takdir ve geri bildirimi etkin kullanabilme

  FORMAT | MANAGEDWS

  • 12-16 kişilik gruplarla yapılan iki günlük interaktif çalışmadır.
  • Etkileşimli (birbirleri ile çalışarak), deneyimsel (yeni beceriler ve yaklaşımlar deneyerek), deneyim (vaka/hikaye) paylaşımı ve kolektif hasat yöntemleri ile işlenir.
  • İki koç ile yürütülür.
  keyboard_arrow_up