Etkili Paydaş Yönetimi

Kültürel Dönüşüm programı ve bileşenleri ile ilgili yapacağımız güncellemeler, yayınlar, düzenleyeceğimiz etkinlikler vb. duyurularımızdan haberdar olmak için lütfen aşağıdaki bilgileri tamamlayınız.

  Sistem Düşüncesi / Sistem Yaklaşımı
  Systems Thinking / Systems Approach
  EĞİTİM | KAVRAMLARLA TANIŞMA EĞİTİMİ
  Sistem Koçluğu
  Systems Coaching
  EĞİTİM | KAVRAMLARLA TANIŞMA EĞİTİMİ
  Kurum ve/veya Ekip Vizyonu (Anlamlı Gelecek Resmi) Oluşturma
  Building Corporate and/or Team Vision
  DANIŞMANLIK | MANAGED WORKSHOP
  Kültürel Dönüşüm
  Cultural Transformation
  DANIŞMANLIK | MANAGED WORKSHOP
  Kültürel Dönüşüm Executive Workshop
  Cultural Transformation Executive Workshop
  DANIŞMANLIK | EXECUTIVE WORKSHOP
  Uyumlanma/Hizalanma
  Alignment
  DANIŞMANLIK | MANAGED WORKSHOP
  Etkili Paydaş Yönetimi
  Stakeholder Management
  DANIŞMANLIK | MANAGED WORKSHOP
  Etkili İletişim Becerisi
  Effective Communication
  DANIŞMANLIK | MANAGED WORKSHOP
  Dönüşüme Liderlik
  Leading Transformation
  DANIŞMANLIK | MANAGED WORKSHOP

  Bireyler, organizasyonel birimler ve kurumlar paydaşlarıyla birlikte var oldukları bir eko sistem oluştururlar. Diğer bölümler, müşteriler, üreticiler, tedarikçiler, hizmet sağlayıcılar, sendikalar, finansal kurumlar, kamu kurumları vb. paydaşlar dünyasının tipik aktörleridir. Kurumun amaçlarını gerçekleştirmesi için paydaşları ile verimli ilişkiler geliştirebilmesi bir zorunluluktur. Paydaşlarla güçlü iş birliği özellikle karmaşık sistemlerde başarının anahtarıdır.

  Paydaşlarla ilişkilerin niteliği, bireyler, bölümler ve kurumlar için bir engel oluşturabileceği gibi performansı güçlü bir şekilde artıran bir unsur da olabilir. Bu çerçevede, mevcut sorunların aşılması ya da daha iyi bir geleceğin inşası için, kurumun iç işleyişi ve mekanizmaları kadar paydaşlarla ilişkilerini de gözden geçirmesine gerek olabilir. Paydaş yönetimi süreci, paydaşlarla ilişkilerin niteliğine, ağırlığına, önemine üst bakışla yaklaşmayı, iyileştirme yapılması gereken alanların saptanmasını, “kazan-kazan” ilkesi ile paydaşlarla diyaloğun ve iş birliğinin geliştirilmesini içerir.

  Paydaş haritası oluşturma

  Bireylerin, organizasyonel birimlerin ya da kurumların paydaşlarıyla ilişkilerinin haritalanması ve görünür hale getirilmesi sürecidir. Her bir paydaşın ağırlığı (günlük işleyiş üzerindeki etkisinin ne kadar büyük olduğu), ilişkinin niteliği (tek yönlü, çift yönlü), ilişkinin kalitesi (güçlü iş birliği, zayıf iş birliği, çatışma vb.), paydaşlar arası ilişkilerin etkileşimi ve gelişim ihtiyacı gibi konular görünür hale getirilerek mevcut durumun daha net görünmesi hedeflenir.

  Paydaş ilişkileri vizyonu

  Mevcut durumun neye dönüşmesine gerek olduğunun ortaya çıkarılmasıdır. Paydaşların günlük hayat üzerindeki etkisinin azaltılması ya da artırılmasına, ilişkinin niteliğinin değiştirilmesine ya da iş birliğinin güçlendirilmesine gerek olabilir.

  Paydaş diyalogları

  Mevcut durum ve ideal durum arasındaki farkın kapanması amacıyla atılması gereken adımlar için paydaşların iş birliğine ihtiyaç olacaktır. Bu çerçevede paydaşların dünyasında neler olup bittiğinin, onların perspektifinden durumun nasıl göründüğünün anlaşılmasına gerek vardır. Bunun için, yargısız bir merak ile paydaşlar ile bağ kurmaya ve onların dünyasından durumun nasıl göründüğünün araştırılmasına gerek olacaktır.

  Paydaşlarla açık iletişim

  Paydaşların dünyasını kavrarken, onların da bizim dünyamızı bizim gözlerimizle görebilmesine gerek olacaktır. Bu nedenle, “açık iletişim” gerekecektir. Kendi gözlemlerimizi, yaşamakta olduğumuz durumun bizi nasıl etkilemekte olduğunu, ne gibi varsayımlara ve inançlara sahip olduklarımızı, gelecek tasavvurumuzun (vizyon) neye benzediğini, neye ihtiyacımız olduğunu ve ne beklediğimizi paydaşlara açıklıkla ifade etmek gerekecektir.

  Ortak zemin ve eylem planları

  Arzu edilen geleceğin inşası ve bu anlamda paydaşlarla iş birliğinin geliştirilmesi için bireylerin, bölümlerin ya da kurumların münferit olarak ya da paydaşlarıyla birlikte üzerinde uzlaşılmış eylem planlarını oluşturma ve hayata geçirme sürecidir.

  İÇERİK

  • Paydaş haritası oluşturma ve değerlendirme
  • Paydaş ilişkisi vizyonu oluşturma
  • Paydaş diyalogları
  • Açık iletişim – beklenti ve ihtiyaçların paylaşılması
  • Üst bakış – uyumlanma/hizalanma için neye ihtiyaç var sorusuna ortak yanıt aranması
  • Uyumlanma için taahhütler
  • Eylem planı

  FORMAT | MANAGEDWS

  • Uygun aralıklarla yapılacak iki günlük atölye çalışmasıdır. Atölyeler “üst bakış” ve “role play” gibi yöntemlerle, interaktif çalışma şeklinde tasarlanır.
  • İlk atölye sonrasında ilişkilerde gelişme sağlanması istenen paydaşlar önceliklendirilir.
  • İkinci atölye öncesinde “paydaş diyalogları” yapılır ve değerlendirilir. Paydaş diyalogları tanımlı bir format kullanılarak gerçekleştirilir.
  • İkinci atölyede ilişkilerin gelişimi için alınacak önlemler belirlenir. Bu atölyeye ilgili paydaşlar da dahil edilebilir.
  • Eylem planları oluşturulur ve takip mekanizması belirlenir.
  • İki koç ile yönetilir.
  keyboard_arrow_up