Kültürel Dönüşüm Executive Workshop

Kültürel Dönüşüm programı ve bileşenleri ile ilgili yapacağımız güncellemeler, yayınlar, düzenleyeceğimiz etkinlikler vb. duyurularımızdan haberdar olmak için lütfen aşağıdaki bilgileri tamamlayınız.

  Sistem Düşüncesi / Sistem Yaklaşımı
  Systems Thinking / Systems Approach
  EĞİTİM | KAVRAMLARLA TANIŞMA EĞİTİMİ
  Sistem Koçluğu
  Systems Coaching
  EĞİTİM | KAVRAMLARLA TANIŞMA EĞİTİMİ
  Kurum ve/veya Ekip Vizyonu (Anlamlı Gelecek Resmi) Oluşturma
  Building Corporate and/or Team Vision
  DANIŞMANLIK | MANAGED WORKSHOP
  Kültürel Dönüşüm
  Cultural Transformation
  DANIŞMANLIK | MANAGED WORKSHOP
  Kültürel Dönüşüm Executive Workshop
  Cultural Transformation Executive Workshop
  DANIŞMANLIK | EXECUTIVE WORKSHOP
  Uyumlanma/Hizalanma
  Alignment
  DANIŞMANLIK | MANAGED WORKSHOP
  Etkili Paydaş Yönetimi
  Stakeholder Management
  DANIŞMANLIK | MANAGED WORKSHOP
  Etkili İletişim Becerisi
  Effective Communication
  DANIŞMANLIK | MANAGED WORKSHOP
  Dönüşüme Liderlik
  Leading Transformation
  DANIŞMANLIK | MANAGED WORKSHOP

  Pazar dinamikleri, ekonomik koşullar ve müşteri talepleri hızla değişirken teknolojik gelişimlerin de ivmesiyle şirketlerde dijitalleşme, süreç mimarisi oluşturma ve inovasyon yönetimine geçiş vb. “altyapı” değişikliklerine yönelik girişimler doğru orantılı bir şekilde arttı. Tüm bu gelişmeler daha önce görülmemiş iş modellerinin ve çalışma biçimlerinin arayışını hızlandırıyor.

  Bu ihtiyacı hisseden kurumların yetkililerini TEKNOLOJİK DÖNÜŞÜME NASIL BİR KURUM KÜLTÜRÜ, ZİHİNSEL VE YAPISAL DÖNÜŞÜMÜN EŞLİK ETMESİ GEREKTİĞİNİ BİRLİKTE ARAŞTIRMAK ÜZERE buluşturuyoruz.

  Teknolojiye yatırım yapıyoruz. Peki buna uyumlu bir kurum kültürü nasıl olmalı?

  Kurum kültürü, bir kurumda yaşayan değerlerin, inançların, ilişki biçimlerinin, alışkanlıkların, karar mekanizmalarının ve ortalama davranışların tümünü temsil ediyor. İş ortamında köklü değişiklikler olurken kültürün aynı kalması, uyumsuzluk, yetersizlik, mutsuzluk, rekabette geri kalma gibi sonuçlara yol açıyor. Bu gerçeğin farkında olan kurumlar, iş ortamındaki değişimleri yalnızca teknolojiye yatırım yaparak karşılamanın yeterli olmadığının, kültürel dönüşüme de eğilmelerinin bir zorunluluk olduğunun farkındalar.

  Teknoloji donanım ise kültür de yazılım! Birini güncellerken diğerini ihmal etmek boşa kürek çekmekle sonuçlanabilir. Kültürü kurumdaki yapılar belirliyor. Kültürel dönüşüm öncelikle kurumda hangi yapıların değişmesine gerek olduğunu fark etmekle başlıyor.

  Ürün ve hizmetlerin üretim süreçlerinde köklü değişikliklerin olduğu her dönemde insanlar verimi artıracak yeni organize olma biçimleri geliştirdiler. Bunlar doğal olarak kurumsal yapılara da birebir yansıdı. Organizasyonlar, güçlü bir otoritenin hakim olduğu küçük yapılardan yönetenlerle üretenleri kesin çizgilerle ayıran katı hiyerarşik yapılara, performans odaklı organizasyon biçimlerinden daha karmaşık bir iş birliğini gerektiren matris oluşumlara doğru evrim geçirdiler. Her yapı, güç, itaat, istikrar, kontrol, iş birliği gibi farklı değerleri ve karar alma mekanizmalarını ortaya çıkardı. Tüm bunlar da birbirinden oldukça farklı yönetim kültürlerinin oluşmasına yol açtı. Ancak, bu dönemlerin biri açılırken diğeri tam olarak kapanmadı. Farklı kültürler, kuşaktan kuşağa aktarılan deneyimler ve alışkanlıklarla üst üste binmiş bir şekilde, bir arada yaşamaya devam ettiler.

  Dijitalleşme, yıkıcı inovasyonlar ve VUCA daha önce denenmemiş yeni yapıların kurulmasını zorunlu hale getiriyor…

  Teknolojik değişimlerin ivmesi görülmemiş oranda arttı. VUCA diye adlandırılan, karmaşıklığın ve belirsizliğin temel parametreler haline geldiği bir iklim ortaya çıktı. Tüm bunlar daha önce görülmemiş iş modellerinin ve çalışma biçimlerinin arayışını hızlandırıyor. Elbette her sektörün ve kurumun bu küresel değişimle etkileşimi aynı düzeyde değil ama dijitalleşme gibi mega trendlerin ve kaotik VUCA ikliminin tüm sektörleri etkilemekte olduğu bir gerçek. Bu durum farklı bir zihniyet ve yapılanma içinde yeni iş birliği modellerinin ve yeni bir kültürün oluşturulmasını zorunlu kılıyor. Çevresel ihtiyaçlar ve üretim biçimleri hızla değişirken yapılarının ve kurum kültürlerinin aynı kalmasının yetersizlik, uyumsuzluk, verimsizlik ve mutsuzluk gibi sonuçlara yol açtığını gözlemliyoruz.

  Executive Workshop’ta bu ihtiyacı hisseden kurumların yetkilileri ile, ortak akıl ve sezgiyi harekete geçirmek ve teknolojik dönüşüme nasıl bir zihinsel ve yapısal dönüşümün eşlik etmesi gerektiğini birlikte araştırmak istiyoruz.

  GENEL AMAÇLAR ve KAZANIMLAR

  • Teknolojik gelişmeler ile Organizasyon yapıları ve Liderlik biçimleri arasında ilişki kurulması
  • Katılımcıların kendi kurumlarındaki mevcut ve planlanan teknoloji ile kurum kültürü arasındaki ilişkiyi araştırması
  • Katılımcıların birbirlerinden öğrenmeleri ve yeniliklerle birlikte ortaya çıkan olası belirsizliklere yönelik düşünce üretmeleri

  AKIŞ

  Bağ Kurma
  • Kimin gündeminde neler var? Ortak ihtiyaçlar ve arayışlar neler?
  Farkındalık
  • Teknoloji & Kültür değişimleri uyumunda ne aşamadayız?
  Derinleşme ve Paylaşım
  • Deneyim paylaşımı, birlikte araştırma, görüş alışverişi
  Geleceğe Bakış
  • Gelecekte hangi alanlarda ve nasıl birbirimize destek olabiliriz?

  FORMAT | EXECUTIVE WORKSHOP

  • Etkinliğimiz üst düzey yöneticiler ve karar vericiler için tasarlanmıştır. Deneyim paylaşımı, görüş alışverişi ve benzer durumda olanlar için ortak arayış gibi yöntemlerle ortak akıl ve sezgiyi harekete geçiren, katılımcıların birbirlerinden öğrenmeleri ve birlikte üretmelerini destekleyen bir ortam sunar.
  • İki moderatör tarafından yönetilir.
  Ne değildir?
  • Workshop formatı konferans veya panel değildir.
  • Sunum ve tanıtım şeklinde tek yönlü bilgi paylaşımı içermez.
  Nedir?
  • Klasik konferans formatından aşina olduğumuz şekilde bir veya bir kaç kişinin konuşmacı olduğu düzenin aksine katılımcıların tamamı maksimum 20 kişiden oluşacak büyük grupta ve workshop akışı içerisinde oluşturulacak küçük alt gruplarda deneyim ve öngörülerini paylaşır.
  • Moderatörler konu hakkında uzman görüşü sunmaktan çok katılımcıların çalışmanın ana amacı olan “TEKNOLOJİK DÖNÜŞÜME NASIL BİR KURUM KÜLTÜRÜ, ZİHİNSEL VE YAPISAL DÖNÜŞÜM EŞLİK ETMELİ?” sorusuna ortak akıl ve sezgi ile birlikte yanıt aramalarına odaklanır.
  • Birlikte keşfetmeyi ve öğrenmeyi destekleyen, rahat, samimi, eğlenceli ve üretken bir ortam yaratılır.
  keyboard_arrow_up