Kurum ve/veya EKİP Vizyonu (Anlamlı Gelecek Resmi) Oluşturma

Kültürel Dönüşüm programı ve bileşenleri ile ilgili yapacağımız güncellemeler, yayınlar, düzenleyeceğimiz etkinlikler vb. duyurularımızdan haberdar olmak için lütfen aşağıdaki bilgileri tamamlayınız.

  Sistem Düşüncesi / Sistem Yaklaşımı
  Systems Thinking / Systems Approach
  EĞİTİM | KAVRAMLARLA TANIŞMA EĞİTİMİ
  Sistem Koçluğu
  Systems Coaching
  EĞİTİM | KAVRAMLARLA TANIŞMA EĞİTİMİ
  Kurum ve/veya Ekip Vizyonu (Anlamlı Gelecek Resmi) Oluşturma
  Building Corporate and/or Team Vision
  DANIŞMANLIK | MANAGED WORKSHOP
  Kültürel Dönüşüm
  Cultural Transformation
  DANIŞMANLIK | MANAGED WORKSHOP
  Kültürel Dönüşüm Executive Workshop
  Cultural Transformation Executive Workshop
  DANIŞMANLIK | EXECUTIVE WORKSHOP
  Uyumlanma/Hizalanma
  Alignment
  DANIŞMANLIK | MANAGED WORKSHOP
  Etkili Paydaş Yönetimi
  Stakeholder Management
  DANIŞMANLIK | MANAGED WORKSHOP
  Etkili İletişim Becerisi
  Effective Communication
  DANIŞMANLIK | MANAGED WORKSHOP
  Dönüşüme Liderlik
  Leading Transformation
  DANIŞMANLIK | MANAGED WORKSHOP

  Vizyon ya da anlamlı bir gelecek hayali kurumu oluşturan ekiplerin ve bireylerin aynı yönde kürek çekebilmesinin en önemli gereklerinden biridir. Güçlü bir vizyon, kurumda hangi değerlerin yaşatılmasının değerli bulunduğunu, birlikte hangi başarılara ulaşılmak istendiğini ve kurumun neye dönüşmeye çalıştığını görünür hale getirir. Ortak ve görünür bir amacın varlığı heyecanı artıracak, iş birliğini geliştirecek, verimsiz çatışmaları azaltacak ve kurum enerjisinin verimli kullanılmasına yol açacaktır. Ortak amaç görünmez bir liderdir.

  İnsanın en güçlü yanlarından biri anlamlı gelecek hayalleri kurabilmesi ve bu durumu harekete geçmek için bir kaldıraç gibi kullanabilmesidir. Özellikle teknolojik gelişmelerin hızının hiç görülmemiş oranda artması, çevre ve rekabet koşullarının, ilişkilerin ve ihtiyaçların da sürekli değişimine yol açmaktadır. Hızın, belirsizliğin ve karmaşıklığın arttığı bir iklimde, kurumların ve ekiplerin “Şu anda neredeyiz ve nasılız?” ve “İleride nerede ve nasıl olmak istiyoruz?” gibi sorulara daha sık aralıklarla yanıt aramaları gerekmektedir.

  Mevcut gerçekliğin algılanması

  Kurumlarda her aktör mevcut durumu kendi perspektifinden görme eğilimindedir. Farklı bölümlerden ya da organizasyonel seviyelerden görünen kurum farklıdır. Anlamlı bir gelecek resmi oluşturmadan önce mevcut gerçekliğin tüm boyutlarıyla anlaşılması ve ortaya konulması bir zemin oluşturur. Bunun için, “Herkes kısmen haklıdır” ilkesiyle, aktörlerin kendi bakış açılarını ortaya koyması, farklı bakış açılarını dinlemesi ve mevcut gerçekliğe dair ortak bir algının ortaya çıkarılması vizyon çalışmasının temelini oluşturur

  Anlamlı gelecek hayalinin (vizyon) oluşturulması

  Bir aile, bir ekip ya da birçok ekipten oluşan bir kurum bir sosyal sistem oluşturur ve her sosyal sistemin ortak gelecek hayalleri vardır. Bazen bunlar dile getirilmez, bazen da şikayetler şeklinde ortaya çıkar. Her şikayetin ardında bir hayal kırıklığı vardır. Vizyon çalışması, ulaşılabilir bir gelecekte neyin anlamlı olacağının araştırılması ve resmedilmesidir. Anlam duygusu zihinden çok gönülde yaşar. Vizyonun ortaya çıkması için, kalplerle, gönüllerle ve değerler dünyamızla ilişki kurulmasına gerek vardır.

  Kontrast oluşturma

  İhtiyaçların “problem” olarak ortaya konulması durumunda, zihnimiz genellikle “neden-sonuç” ilişkisi kurma ve problemin kökünü arama yönünde harekete geçer. “Mevcut durum” ve “ideal gelecek” olarak bir kontrast ortaya konulması durumunda ise, zihinler aradaki mesafenin nasıl aşılabileceğine yönelik seçenekler üretmek üzere daha yaratıcı bir çalışma içine girmektedir. Bu da vizyonun gerçeğe dönüştürülmesi için olasılıkları çoğaltır.

  Değerlerle ve kaynaklarla buluşma

  Ortak hayallerin bir vizyon haline gelmesi ve dönüşüme yön verebilmesi için gerekli kaynaklarla buluşmasına gerek vardır. Dolayısıyla, vizyonun hangi kaynaklar ile gerçekleştirileceğinin de ortaya konulmasına ihtiyaç vardır.

  Vizyon çalışması, temel aktörlerin bir araya geldiği atölye çalışmaları ile gerçekleştirilir.

  İÇERİK

  • Ekibin/kurumun bir canlı varlık olarak nasıl algılandığının ortaya çıkarılması
  • Tüm sosyal sistemler canlı varlıklar gibidir. İçinde yaşadıkları çevrede fırsatlar ve tehditler bulunur. Onları yaşatan değerleri, hayatta kalmalarını sağlayan güçlü yanları ve tehditlere karşı açık hale gelmelerine neden olan zaafları vardır.
  • Ekibin/kurumun neye dönüşmek/nasıl bir çevrede yaşamak istediğinin ortaya çıkarılması
  • Anlamlı gelecek hayalinin (vizyon) resmedilmesi
  • Dönüşümün gerçekleşebilmesi için neye ihtiyaç olduğunun (kaynaklar, zihniyet, ilişkiler vb.) ortaya çıkarılması
  • Kaldıraçların (en az enerji ile en büyük ilerlemeyi sağlayacak alanlar) saptanması
  • Vizyona taşıyacak kilometre taşları ve temel prensiplerin belirlenmesi

  FORMAT | MANAGEDWS

  • Kurumdaki/ekipteki temel aktörler ile bir ya da iki günlük atölye çalışması olarak yapılır.
  • Çalışma öncesinde kimlerin katılması gerektiği belirlenir.
  • Çalışmalarda metaforlar, imajlar, resimler kullanılır.
  • Bireysel, küçük gruplar ve büyük grup çalışmaları ve sosyal sistem simülasyonu gibi interaktif yöntemler ile çalışılır.
  • İki koç ile yönetilir.
  keyboard_arrow_up