Sistem Koçluğu

Kültürel Dönüşüm programı ve bileşenleri ile ilgili yapacağımız güncellemeler, yayınlar, düzenleyeceğimiz etkinlikler vb. duyurularımızdan haberdar olmak için lütfen aşağıdaki bilgileri tamamlayınız.

  Sistem Düşüncesi / Sistem Yaklaşımı
  Systems Thinking / Systems Approach
  EĞİTİM | KAVRAMLARLA TANIŞMA EĞİTİMİ
  Sistem Koçluğu
  Systems Coaching
  EĞİTİM | KAVRAMLARLA TANIŞMA EĞİTİMİ
  Kurum ve/veya Ekip Vizyonu (Anlamlı Gelecek Resmi) Oluşturma
  Building Corporate and/or Team Vision
  DANIŞMANLIK | MANAGED WORKSHOP
  Kültürel Dönüşüm
  Cultural Transformation
  DANIŞMANLIK | MANAGED WORKSHOP
  Kültürel Dönüşüm Executive Workshop
  Cultural Transformation Executive Workshop
  DANIŞMANLIK | EXECUTIVE WORKSHOP
  Uyumlanma/Hizalanma
  Alignment
  DANIŞMANLIK | MANAGED WORKSHOP
  Etkili Paydaş Yönetimi
  Stakeholder Management
  DANIŞMANLIK | MANAGED WORKSHOP
  Etkili İletişim Becerisi
  Effective Communication
  DANIŞMANLIK | MANAGED WORKSHOP
  Dönüşüme Liderlik
  Leading Transformation
  DANIŞMANLIK | MANAGED WORKSHOP

  Sistem koçluğunda temel amaç, sistem (yönetim ekibi, takım, iş birimi) içindeki aktörlerin birlikte oluşturdukları kültüre, davranışlara ve ilişkilere ayna tutulması ve bu sayede bireysel öğrenmelerin kolektif öğrenme ile güçlendirilmesidir. Sistem koçluğu süreci ile sistemi oluşturan tüm seslerin duyulması, ortak vizyon ve amacın belirlenmesi, ekibi vizyona taşıyacak stratejilerin oluşturulması ve ortak amaçlar doğrultusunda uyumlanmanın sağlanması hedeflenir. Amaç iş birliğinin, motivasyonun ve inisiyatifin artmasıdır. Bu eğitimde sistem koçluğu kavramı ve prensipleri deneyimleme desteğiyle tanımlanır.

  Kurumsal organizasyonlar çok yönlü, çok katmanlı bir ilişki ağının yaşamakta olduğu canlı organizmalar gibidir. Organizmayı oluşturan pek çok aktör iletişim ve etkileşim halindedir. İşlerin beklentilere uygun gelişmemesi ya da istenilen sonuçların alınamaması durumunda, sistemi oluşturan aktörlerin olaylara kendi bakış açılarından açıklama getirmeye çalıştıklarını ve “neden-sonuç” ilişkisi kurarak kendilerini etkileyen diğer aktörlerle ilgili yargılar geliştirdikleri yaygın bir şekilde gözlemliyoruz. Bu da sistemdeki görünür-görünmez çatışmaların, kısır döngülerin ve kilitlenmelerin en önemli kaynağıdır.

  Sistem koçluğu

  Organizasyonlar karmaşıklaştıkça bütünün görülmesi güçleşir. Sistem koçluğunda temel amaç sistemi oluşturan ilişkiler ağına ayna tutulmasıdır. Aktörler aynada bireysel davranışlarını, kurumda yaşatılan ya da yaşatılamayan değerleri, ilişkilerin niteliğini, ortak amaçlar konusunda ne kadar netlik olduğunu, paydaşlarıyla nasıl bir ilişki içinde olduklarını ve tüm bunların kurumdaki motivasyonu ve performansı nasıl etkilemekte olduğunu fark ederler. Bu farkındalık bireysel ve kolektif olarak hangi adımların atılması gerektiğine yönelik bir uzlaşma ve taahhüt ile sonuçlandırılır.

  Temel prensipler

  Duruma “Sistem” olarak bakabilmek yargılarımızı fark etmeyi ve bir süreliğine askıya alabilmeyi gerektirir. Bu çerçevede temel prensiplerden biri “Herkesin kısmen haklı” olduğu düşüncesiyle hareket etmektir. Diğer bir prensip ise çalışmaların birkaç organizasyonel katmandan katılımcılar ile (Üst yönetim, orta kademe, alt kademe vb.) yapılmasıdır. Her seviyede kurumla ilgili algı farklı olacaktır (Herkesin fili tarifi farklı olacaktır) Amaç tüm bakış açılarını birleştirip birlikte oluşturulan canlı varlığı kolektif bir sezgi ile görünür hale getirmektir.

  Yaklaşımlar

  Sisteme ayna tutulması, iş ortamının simülasyonu, ortak amacın metaforlar ve resimlerle netleştirilmesi, katılımcıların birbirlerinin perspektiflerini dinlemesi, farklı rolleri deneyimlemeleri ve benzeri pek çok interaktif çalışma aracılığı ile gerçekleştirilir. Bu amaçla, uluslararası akredite koçlar tarafından, yapılacak çalışmanın temel amacına göre atölye çalışmaları ve kullanılacak yöntemler tasarlanır ve uygulanır.
  Bu eğitimde amaç sistem koçluğu kavramının tanıtılması ve daha kapsamlı çalışmalara karar verilebilmesi için kısa bir deneyim yaşatılmasıdır.

  İÇERİK

  • Sistem kavramı anlatımı ve örnekler
  • Sistem koçluğu kavramı ve tanıtımı
  • Temel prensipler
  • Örnek deneyim (katılımcı sayısına bağlı olarak yapılır)
  • Örnek uygulamalar (farklı kurumların deneyimleri)
  • Sorular ve yanıtlar

  FORMAT | CONCEPT

  • Sistemdeki karar vericiler ile en fazla üç saatlik atölye çalışması olarak yapılır.
  • Çalışma öncesinde kimlerin katılması gerektiği belirlenir.
  • Konu kavramsal anlatım, örnekler ve kısa bir deneyim ile işlenir.
  • Katılımcıların soruları yanıtlanır.
  keyboard_arrow_up