Uyumlanma/Hizalanma

Kültürel Dönüşüm programı ve bileşenleri ile ilgili yapacağımız güncellemeler, yayınlar, düzenleyeceğimiz etkinlikler vb. duyurularımızdan haberdar olmak için lütfen aşağıdaki bilgileri tamamlayınız.

  Sistem Düşüncesi / Sistem Yaklaşımı
  Systems Thinking / Systems Approach
  EĞİTİM | KAVRAMLARLA TANIŞMA EĞİTİMİ
  Sistem Koçluğu
  Systems Coaching
  EĞİTİM | KAVRAMLARLA TANIŞMA EĞİTİMİ
  Kurum ve/veya Ekip Vizyonu (Anlamlı Gelecek Resmi) Oluşturma
  Building Corporate and/or Team Vision
  DANIŞMANLIK | MANAGED WORKSHOP
  Kültürel Dönüşüm
  Cultural Transformation
  DANIŞMANLIK | MANAGED WORKSHOP
  Kültürel Dönüşüm Executive Workshop
  Cultural Transformation Executive Workshop
  DANIŞMANLIK | EXECUTIVE WORKSHOP
  Uyumlanma/Hizalanma
  Alignment
  DANIŞMANLIK | MANAGED WORKSHOP
  Etkili Paydaş Yönetimi
  Stakeholder Management
  DANIŞMANLIK | MANAGED WORKSHOP
  Etkili İletişim Becerisi
  Effective Communication
  DANIŞMANLIK | MANAGED WORKSHOP
  Dönüşüme Liderlik
  Leading Transformation
  DANIŞMANLIK | MANAGED WORKSHOP

  Vizyonun ve ortak amaçların bilinir/görünür olmaması kurumsal aktörlerin (iş birimlerinin) farklı yönde kürek çekmesi ile sonuçlanabilir. Değişim/dönüşüm dönemlerinde bölümlerin eşik atlamaları aynı hızda olmayabilir. Bunun en temel sonucu senkronizasyon sorunları olacaktır. Bununla birlikte değişimler sırasında organizasyonda süreçlerin nasıl işletileceği, kararların nasıl alınacağı vb. hususlarda netlik kaybedilmiş olabilir. Tüm bunlar ise sürtüşmelere, verimsiz çatışmalar ve enerji kaybına yol açacaktır.

  [cl-popup btn_label=”DETAYLI BİLGİ AL” align=”center” size=”m” paddings=”” animation=”fadeIn”]

  Hata: İletişim formu bulunamadı.

  [/cl-popup]

  Uyumlanma çalışmalarında temel amaç netliğin artırılması, uyumlanamama nedeniyle oluşan enerji kayıplarının azaltılması ve güçlü bir iş birliği zemininin oluşturulmasıdır. Bunun için vizyon ve amaçların netleştirilmesi yanında, iş yapış biçimlerinin, sorumluluk alanlarının, karar alma mekanizmalarının da netleştirilmesine, karşılıklı ihtiyaç ve beklentilerin anlaşılmasına gerek olacaktır.

  Vizyon

  Uyumlanma ve hizalanmayı sağlayacak temel unsur ortak vizyondur. Bu nedenle “Uyumlanma” amaçlı çalışmaların alt yapısını ortak amacın ve ortak hayalin netleştirilmesi oluşturur.

  Empatinin geliştirilmesi

  Her birey/bölüm kurumu kendi perspektifinden görme eğilimindedir. Uyumlanmanın artması için kimin “haklı” olduğu tartışmasının yerini “diğer tarafın görüşündeki haklılık payının anlaşılması” çabası almalıdır. Bunun için bireylerin/bölümlerin kendi bakış açıları dışına çıkarak mevcut gerçekliği diğer tarafın gözünden anlamasına/algılamasına gerek duyulur. Bu da diğer alanın coğrafyasından mevcut gerçekliğe bakmak ile sağlanabilir.

  Açık iletişim

  Empatinin (anlayışın) güçlendirilmesinin yanı sıra, karşılıklı ihtiyaçların ve beklentilerin daha net anlaşılması uyumlanma kalitesini artıracaktır. Bu çerçevede her bireyin/alanın kendi gözlemlerini, yaşamakta oldukları durumun kendilerini nasıl etkilemekte olduğunu, ne gibi varsayımlara ve inançlara sahip olduklarını, neye ihtiyaçları olduğunu ve ne beklediklerini açıklıkla ifade etmeleri ve karşı tarafı yargısız bir şekilde dinlemeleri ancak açık iletişim kanalları ile gerçekleşir.

  Üst bakış

  Empatinin geliştirilmesi tüm aktörlerin birlikte oluşturdukları sisteme “üst bakış” ile yaklaşmasına imkan sağlayacaktır. Bu aynı zamanda uyumlanmanın diğer bir alt yapısını oluşturacak ve sistemde neye ihtiyaç olduğunun anlaşılmasına imkan sağlayacaktır. Böyle bir süreç, bireylerin ve bölümlerin uyumlanmanın ve senkronizasyonun sağlanması için nasıl katkıda bulunabileceklerini anlamaları ve bu yönde taahhüde girmeleri ile sonuçlanır. Aynı zamanda, ortak adımlar ve yaklaşımlar için de eylem planları oluşturulması hedeflenir.

  İÇERİK

  • Vizyonun netleştirilmesi
  • Coğrafya çalışması (farklı bakış açılarının keşfi)
  • Açık iletişim – beklenti ve ihtiyaçların paylaşılması
  • Üst bakış – uyumlanma/hizalanma için neye ihtiyaç var sorusuna ortak yanıt aranması
  • Uyumlanma için taahhütler
  • Eylem planı

  FORMAT | MANAGEDWS

  • Uyumlanmanın artırılmasına gerek duyulan birimleri temsil eden temel aktörler ile bir ya da iki günlük atölye çalışması olarak yapılır.
  • Çalışma öncesinde kimlerin katılması gerektiği belirlenir.
  • Çalışmalarda ağırlıklı olarak simülasyonlar ve empati artırma üzerine çalışmalar yapılır.
  • Bireysel, küçük gruplar ve büyük grup çalışmaları olmak üzere interaktif yöntemler ile çalışılır.
  • İki koç ile yönetilir.
  keyboard_arrow_up