Kurumsal İçerik Yönetimi Projeleri ile devam…

Mind2Biz olarak bu yıl da Epsilon Danışmanlık tarafından düzenlenen Kurumsal İçerik Yönetimi ve Kurumsal Bilgi Portalleri konulu eğitim semineri organizasyonunda, Hummingbird Enterprise 2004 Kurumsal Birikim Yönetimi Çözümleri ve Bilgi Güvenlik Sistemleri: BS 7799 Standardı başlıklı sunum ve gün boyu stand katılımı ile yeralmaktayız.

Güncel sürüm lansmanı 1 Mart 2004’de yapılan Hummingbird Enterprise 2004, İçerik ve Doküman Yönetimi, E-Posta Yönetimi, E-Kayıt Yönetimi, Akıllı İçerik Arama ve Kavramsal Çözümleme, Takım ve Proje Organizasyonunu Destekleyen İşbirlikçi Çalışma Ortamı ve BI Sorgu/Raporlama gereksinimlerine odaklanan farklı bileşenlerini Kurumsal Bilgi Portali altında entegre eden yapısını yeni özellikleri ile zenginleştirerek kurumsal birikim yönetim sistemleri alanında liderliğini pekiştirdi. Bu yayınımızda, Hummingbird Enterprise bileşenlerinden Hummingbird DM Doküman Yönetimi Sistemi konusundaki yeni referanslarımız, Eczacıbaşı Yapı Gereçleri Vitra Seramik Grubu için yürüttüğümüz DM 5.0 Sürüm Artırım Projesi’ni ve yine bir Eczacıbaşı Topluluğu kuruluşu olan Eczacıbaşı Beiersdorf bünyesinde başlayan Bilgi Yönetim Sistemi Projesi’ni duyurmayı hedefledik.

Duyurumuzda ele alacağımız bir diğer konu ise, yeni bir danışmanlık ve eğitim hizmet alanımız olan BS 7799 Bilgi Güvenliği standardı, esasları, uygulama yöntemi ve bu standarda göre kurulmuş bir Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin getirileri olacak. Temelde gizlilik [bilginin sadece yetkili kişiler tarafından erişilebilir olması], bütünlük [bilginin ve işlem metotlarının doğruluğunun ve bütünlüğünün korunması, içeriğinin değişmemesi] ve ulaşılabilirlik [yetkili kişilerin bilgi ve kaynaklara ihtiyaç duyulduğu an ulaşabilmeleri] esaslarına dayalı BS 7799 Bilgi Güvenliği Yönetim uygulamaları için Hummingbird Enterprise çözümleri ile etkin bir altyapı sağlamayı hedefliyoruz. Bültenimizde yeralan konularla ilgili teknik yayınlar, duyuru ve tanıtım dokümanlarını web sitemizden takip edebilirsiniz.

Eczacıbaşı Vitra Hummingbird DM 5.0 Sürüm Artırım Projesi

Eczacıbaşı Topluluğu Yapı Grubu’nun önde gelen kuruluşlarından, Türkiye’nin en büyük seramik sağlık gereçleri ihracatçısı ve dünyada tek çatı altında bulunan en büyük üretim tesislerinden birine sahip olan Eczacıbaşı Yapı Gereçleri-Vitra, “Vitra” markası ile seramik sağlık gereçleri (lavabo, klozet, eviye, duş teknesi, v.b.) üretmektedir; beş kıtada müşterilerinin değişen ihtiyaçlarını karşılamak üzere, tamamlayıcı ürünlerle birlikte 500’den fazla modele sahiptir. Eczacıbaşı Yapı Gereçleri-Vitra, Büyük Ölçekli Kuruluşlar Kategorisi’nde 1998 TÜSİAD-KalDer Kalite Büyük Ödülü’nü kazanmış, 1999 yılında Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı tarafından düzenlenen yarışmada finalist kuruluş olma başarısını göstermiş ve 2000 yılında ise Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı tarafından Başarı ödülüne hak kazanmıştır.Paylaşımcı çalışma ortamlarını destekleyerek kurum içi bilgi ve birikim yönetimine büyük önem veren Vitra, 1999 yılında devreye aldıkları Hummingbird Doküman Yönetim sistemi ile dokümanlarının güvenli bir ortamda saklandığı, gerektiğinde tüm kullanıcılarının yetkileri dahilinde erişerek paylaşabildikleri bir sistem kurmuş, böylelikle birikim yönetiminin temel altyapısını oluşturmuştur. Kurulumundan bu yana DOCSFusion 3.9 versiyonunu kullanan kuruluş, Ekim 2003 döneminde Mind2Biz danışmanlığında Hummingbird DM 5.0 versiyonuna geçiş kararını vererek, bu hizmeti Mind2Biz’den almayı tercih etmiştir. Aralık 2003 sonu itibari ile DM 5.0 yapısına taşınan sistemde ikinci faz DM 5.0 eğitimleri ile tamamlanacaktır.

Eczacıbaşı Beiersdorf Bilgi Yönetimi Projesi

Eczacıbaşı Beiersdorf (EBC), kurum bünyesinde yürüttüğü özdeğerlendirme çalışmaları doğrultusunda Bilgi Yönetimi Projesi başlatarak sözkonusu projenin hedeflerini “bilgiye kişiden bağımsız, tek bir yerden, yetkiler bazında, kolay ve hızla erişim, dokümanların gruplanması ve standartların tanımlanması, e-postaların ve görsel materyallerin elektronik ortamda arşivlenmesi ve kolay erişimi ve ürünlerle ilgili her türlü bilginin ürün bazında kolay erişiminin sağlanması” olarak tanımlamıştır.

İyileştirmeye açık alan olarak tespit edilen bilgi kaynaklarının yönetilmesi konusunda konulan hedeflere uygun çözüm oluşturmak amacıyla Kurumsal İçerik ve Doküman Yönetimi araçları konusunda değerlendirme çalışmalarını Ocak 2003 döneminde başlatan EBC, proje değerlendirme çalışmaları sonucunda Mind2Biz ve sunduğu Hummingbird Enterprise çözümünde karar kılmıştır. Hummingbird DM 5.1 Doküman Yönetim Sistemi ve entegre olarak Hummingbird Collaboration Takım ve Proje Organizasyonunu Destekleyen İşbirlikçi Çalışma Ortamı bileşenlerinin implemente edileceği proje 11 Mart 2004 itibarı ile başlatılmıştır. Projenin Mayıs 2004 sonu itibarı ile tamamlanması hedeflenmektedir.

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri ( BS 7799/ISO 17799)

Birikim Yönetimi alanında sunduğumuz danışmanlık ve implementasyon hizmetlerine, Mind2Biz – Consulteam işbirliği ile Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri danışmanlık ve eğitim hizmetleri eklendi. Bilgi güvenliği yönetim sistemleri, iş devamlılığını sağlamak, meydana gelebilecek zararı en aza indirgemek, kazancın ve iş fırsatlarının artırılması amacıyla bilgiyi birçok tehlikeye karşı korumayı hedefleyen sistemlerdir. Günümüzde bilgi basılı, sözlü, elektronik ortamlar olmak üzere birçok yerde bulunmakta, saklanmakta, posta ve e-posta gibi birçok yolla transfer edilebilmektedir. BS 7799 bilgi güvenlik standardı, bilgi güvenliğine yönelik olarak olası risklerin tanımlanması, değerlendirilmesi ve ortadan kaldırılması için gerekli tedbirlerin alınmasını ön plana çıkaran bir risk yönetim sürecini temel alan bir standarttır. BS 7799 standardına göre kurulmuş bir Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, gizlilik [bilginin sadece yetkili kişiler tarafından erişilebilir olması], bütünlük [bilginin ve işlem metotlarının doğruluğunun ve bütünlüğünün korunması, içeriğinin değişmemesi], ulaşılabilirlik [yetkili kişilerin bilgi ve kaynaklara ihtiyaç duyulduğu an ulaşabilmeleri] olarak tanımlayabileceğimiz üç ana karakteristiğin korunması ve güvence altına alınması için gerekli kontrollerin belirlenmesi ve uygulamaya alınmasını öngörmektedir.


keyboard_arrow_up