Kurumsal İçerik Yönetimi uygulamaları başarıyı hedefleyen her kurum için vazgeçilmez bir altyapıdır

Kurumsal İçerik Yönetimi – ECM (Enterprise Content Management)

Enterprise Content Management

Kurumsal içerik yönetimi bilgiye dayalı kurumsal birikiminizi katma değer sağlayacak şekilde yönetmenizi sağlayacak sizi kurumlararası rakebette diğerlerinden bir adım önde kılacaktır.

Günümüzde iş yapış yöntemleri sürekli değişim gösteriyor. Dış kaynaklardan edinilen veya kurum içinde üretilen bilgilerin herkesin yetkileri dahilinde erişebildiği ortak bir birikime katılımını hızla sağlamak artık vazgeçilmez bir ihtiyaç. Uygun platform ve entegre araçlarla desteklenmediği sürece, kurum içinde biriktirilen içerik, belge ve bilgiler, birbirinden bağımsız bilgi adacıkları olmanın ötesine geçememekte ve kurum çalışanları genellikle kendi yarattıkları bilgi ve belgelerin dışındaki kaynaklara erişimde zorluk yaşamaktalar.

Hedef başarı ve sürdürülebilirlik ise …

Günümüzde bilgi hacmi ivmelenerek artan bir hızla büyümekte ve iş yapış yöntemleri piyasa koşullarına bağlı olarak sürekli değişmektedir. En detay seviyede operasyonel işleyişten en üst seviyede karar verme süreçlerine kadar bilgiyi etkin kullanabilmenin önemi çok büyüktür. Bu sebeple rekabette üstünlük sağlamayı hedefleyen bir kurumun elindeki bilgileri kurum birikimine dönüştürmesi ve bu birikimi katma değer sağlayacak şekilde kullanabilmesi için etkin yöntemlere ihtiyacı vardır. Bu yöntemler bilgilerin süreçler içerisinde kolay, hızlı ve güvenli bir şekilde paylaşımını sağlar ve gerektiğinde kurum duvarları dışına taşıyarak müşteri, sağlayıcılar ve iş ortakları ile paylaşılabilir hale getirir. Süreç verimlilikleri açısından çok ciddi kazanımlar sağlayan bu tür sistemler kurumları rekabette onlarca basamak yukarıya taşıyacaktır.

İş süreçlerini incelediğimizde, çalışanların önceden bir başkası tarafından oluşturulmuş veya paylaşılmış bilgiyi kullanarak yeni bilgiler ürettiklerini ve ürettikleri yeni bilgileri bir döngü halinde yeniden başkaları ile paylaştıklarını görmekteyiz. Kurumların başarılı olmaları için bu çok büyük boyuttaki bilgiyi etkin ve verimli bir şekilde yönetebilmeleri artık bir zorunluluk olarak ortaya çıkmaktadır. Kurum çalışanlarının iş süreçleri gereği yaptıkları yazışmalar, ortak kullanım ve çalışma notları amaçlı oluşturdukları ve yararlandıkları tüm dokümanlar, belgeler, e-postalar veya farklı içerik kümeleri, ilgili olabilecek tüm paydaşlar tarafından güvenli bir ortamda kolaylıkla aranarak ulaşılabilmelidir. Bilgilerin kurum içinde birbirinden kopuk adacıklar şeklinde gömülü kalması engellenmeli, kurum bilgi birikiminin dinamik bir ortamda iş süreçleri ile bütünleştirilmesi sağlanmalıdır.

İşte bu sebeple Kurumsal İçerik Yönetimi uygulamaları bir kurumu rekabette sürdürülebilir başarı vizyonuyla buluşturacak en önemli yatırımların başında gelmektedir. Her sektör ve iş fonksiyonu içerisinde mutlak kullanım alanları bulunan Kurumsal İçerik Yönetim Sistemleri ile :

  • Süreçlerde oluşan her türlü bilgiyi kurum dağarcığınıza ekleyerek bilgiye ihtiyaç duyduğunuz anda ulaşabilirsiniz
  • İşinizi daha hızlı ve kısa zamanda yapabilmek için kurumda var olan yararlanabileceğiniz bilgilerin farkında olursunuz
  • Müşterilerinize daha hızlı ve doğru geri dönüşler ve bildirimler sağlayarak hizmet kalitenizi artırırsınız
  • Entellektüel birikiminizi etkin bir şekilde koruyabilirsiniz
  • Süreç işleyişlerinizde standardizasyonu sağlayabilir, kişisel performanslara bağımlılığı ortadan kaldırabilirsiniz
  • Süreçlerinizde geriye dönük denetimler ve performans sorgulamaları yaparak, gelişmeye açık noktaları tesbit edebilirsiniz
  • Dahili takım çalışmalarındaki ve üçüncü partilerle çalışmalardaki işbirliği seviyesini artırabilirsiniz
  • Uyumluluk ve risk yönetim gereksinimlerini sağlıklı bir şekilde karşılarsınız
  • Olağanüstü durumlara karşı hazırlık seviyenizi yükseltebilirsiniz

Kurumsal İçerik Yönetimi ile ilgili kavramlar

arşiv sistemi | arşiv yazılımı | arşiv yönetim sistemi | arşiv yönetimi | arşivleme | arşivleme sistemi | arşivleme yazılımı | arşiv yazılımı | belge yönetimi | belge yönetim sistemi | belge yönetimi yazılımı | bilgi yönetim programı | bilgi yönetimi sistemi | bilgi yönetimi uygulaması | dijital arşiv | dijital arşivleme | doküman arşivleme | doküman tarama | doküman yönetimi | doküman yönetim sistemi | dosya arşiv programı | dosya arşivleme | dosya arşivleme programı | dosya yönetim sistemi | elektronik arşiv | e-posta yönetimi | email arşivleme | evrak arşiv programı | evrak yönetimi | evrak yönetim sistemi | evrak yönetim yazılımı | içerik yönetimi | içerik yönetim aracı | içerik yönetim sistemi | iş akışı | iş akışı yönetimi | iş akış sistemi | iş akış şemaları | iş akış uygulaması | karakter tanıma | kayıt yönetimi | kayıt yönetim sistemi | kayıt yönetim yazılımı | kurumsal bilgi | kurumsal bilgi yönetimi | kurumsal içerik yönetimi | süreç otomasyonu | Süreç yönetimi programı | süreç otomasyon sistemi | süreç otomasyon yazılımı | tarama aracı | tarama uygulaması | tarama yazılımı

keyboard_arrow_up