Kurumsal Mimari ile Dijital Dönüşümde Anahtar Yaklaşım: İş ve Bilgi Teknolojilerinde Uyumu Yakalamak Eğitim Semineri

Kurumsal Mimari ile Dijital Dönüşümde Anahtar Yaklaşım: İş ve Bilgi Teknolojilerinde Uyumu Yakalamak

Günümüzün rekabetçi iş koşullarında dijital dönüşüm belki de etkisi en fazla hissedilen dinamiklerin başında geliyor. Artık ölçekten bağımsız olarak tüm kurumların önünde çok iyi tanımlanması, çözümlenmesi ve yönetilmesi gereken bir soru duruyor: Kurumumuzda bilgi teknolojilerinden en fazla faydayı nasıl sağlarız?

Doğaları gereği farklı kültürlere, hedeflere ve çalışma şekillerine sahip olan İş birimleri ile Bilgi Teknolojileri birimlerinin birbirleri ile uyumu yakamaları olmazsa olmaz bir gerekliliktir ve kurumsal mimari uygulamalarında bu uyuşmanın üst düzeye çıkarılması öncelikli hedefler arasında yer almaktadır. Farklı dillerde konuşan bu dünyaların birbirlerini -kuşkusuz ana dilleri gibi olamasa da- anlam kaymalarını engelleyecek biçimde anlayabilmeleri ve her iki tarafın da öncelik ve çıkarlarının çatışan değil ortak olduğunu gözlemlemeleri esastır.

Kurumsal mimaride anahtar yaklaşım bu iki dünyanın kendilerine özgü ancak diğer birimler ile örtüşen süreçlerini, tüm paydaşların gereksinimleri, yetkinlikleri ve hedefleri çerçevesinde doğru anlamaya yöneliktir. Böylelikle ortak hedef doğrultusunda hizalanmış bir kuruma dönüşmek ve bu dönüşümü sürekli kılmak mümkün hale gelecektir.

Kurumsal Mimari ile Dijital Dönüşümde Anahtar Yaklaşım: İş ve Bilgi Teknolojileri Uyumunu Yakalamak | 5 Nisan 2017 | Ücretsiz Eğitim Semineri Katılımınızı Online Bildirmek İçin Tıklayın

Dönüşümde Süreklilik

Dinamik koşullara ve rekabetçi değişimlere hızlı tepki verme yeteneğini artıran, kurumsal çeviklik kazandıran yönetim modeli

Kurum Stratejileri ve Etki Analizi

Kurum genelinde etkileşim ve risk alanlarının tespiti, örtüşen bileşenlerin stratejiler ve iş hedefleri ile uyumlu hale getirilmesi

İş ve BT Birimleri Etkileşim ve Uyum

İki yönlü ve etkin işleyen iletişim kanalları ile birimlerin diğerine ait kültür, çalışma yöntemi, ihtiyaç ve öncelikleri karşılıklı anlamaları

Tarih: Nisan 5, 2017 ÇARŞAMBA

Saat: 13:30 – 17:30

Yer: Point Hotel Barbaros

Etkinliğimiz ücretsizdir.

Katılım için LCV: (212) 232 47 20 Son Tarih: 31 Mart 2017. Ücretsiz etkinliğimize katılımınızı online olarak bildirin.

Etkinlik ve daha fazlası için bizi twitter ve linked-in üzerinden takip edebilirsiniz.

keyboard_arrow_up