Kurumsal mimari ve iş süreçleri analiz yazılımı konusunda lider sağlayıcı Casewise, Evolve ile daha sosyal

Casewise, Evolve ile daha sosyal

Kurumsal Mimari ve İş Süreçleri Analiz yazılımı konusunda lider sağlayıcı Casewise, sosyal web iletişim platformu Casewise Evolve’u yayınladı. Casewise Evolve, kullanıcıları süreçlerin merkezine konumlandırarak kurum dahilinde sahip olunan uzmanlık ve yeteneklerden faydalanma imkanı sunar. Sosyal teknolojideki gelişmeler sayesinde kurumsal silolar ötesinde çapraz işbirliğini teşvik eder ve kurumsal vizyon ve yürütme arasında mükemmel uyum sağlar.

Gartner’ın tesbitleri projelerin %40 ının iletişim eksikliği nedeniyle başarısızlıkla sonuçlandığını ortaya koymaktadır. Bunun temel nedenlerinden birisi kurumsal mimari ekibinin birbirinden kopuk silo uygulamalar üzerinde çalışması ve yeni girişimler için organizasyonun ilgili tüm birim ve fonksiyonlarının katılımını sağlayamamasıdır.

Kurumsal mimari içinde sosyal teknolojileri kullanmak, farklı bölümler ve departmanlardaki takımların ortak bir amaca ulaşmak için işbirliği yaparak birlikte çalışabilecekleri anlamına gelmektedir.

En Değerli Bilgi Kaynağınızı Kullanın

Casewise evolve, kurumsal kadroyu, en önemli bilgi kaynaklarınızı kurumsal mimariyi yeniden inşa ederek bir araya getiren basit, yapısal bir yöntemdir.

Kazanımlar:

  • Kurum-çapında işbirliği
  • Gelişmiş yönetim
  • Kritik bilgileri açığa çıkarma

Temel Özellikler:

  • Kurumsal zeka kontrol paneli
  • Rol-bazlı erişim
  • Veri Yaşamdöngüsü Yönetimi
  • Sosyal teknoloji yetenekleri

İşbirliğini Destekleyin ve Geliştirin

Teknoloji ve kültür, bilginin kurumsal ve fonksiyonel departmanlar ve bölümler arasında paylaşımını zorunlu kılar. Evolve, siloları yıkar ve bu baskıları ortadan kaldırır. Evolve, sezgisel bir forum kullanarak işbirlikçi tartışma ve öğrenme imkanı sunar.

Görüşmelere Bir Yapı Sağlayın

Evolve, bir kurum için gerekli olan sosyal teknolojilerin açıklığı ve kontrolleri arasında doğru dengeyi elde etme imkanı verir. Evolve, veri yaşamdöngüsü yönetimi ve kurumsal yönetimi sağlamak, görüşmeleri izlemek ve yönlendirmek için belirli izleyicilere görünümler atama imkanı verir.


keyboard_arrow_up