Kurumsal Mimari ve Süreç Modelleme Ne Kazandırır? Eğitim Semineri

“Kurumsal Mimari ve Süreç Modelleme Ne Kazandırır?”

süreç gelişim ve yönetimi | iş ve çözüm mimarisi | iş ve süreç analizi | risk ve uyum yönetimi | bilgi teknolojileri ve sistemleri yönetimi | organizasyon ve metot geliştirme | kalite yönetimi | operasyonel mükemmeliyet | yönetim danışmanlığı | yalın yönetim | 6Sigma

Bir kurumu analiz etmenin en etkili yolu onu bileşenlerine ayırmak ve bu varlıkların bir bütün oluşturmak için nasıl bir araya geldiğini göstermektir. Kurumsal Mimari kurum stratejilerini doğru yansıtan bütünsel mimari süreçleri ortaya çıkarır. Hızlı ve plansız değişimlere esnek bir biçimde karşılık vermek, fırsat ve riskleri daha kolay görmek için gereken dokümantasyon ve analiz ortamını sunar. Sadece iş süreçlerini değil teknoloji, organizasyon, insan, bilgi depoları ve benzeri tüm kaynakların paylaştığı ortak bir gelecek vizyonu oluşturulmasını sağlar.

Kurumsal Çeviklik ve Esneklik

Dinamik koşullara ve rekabetçi değişimlere hızlı tepki verme yeteneği, kurumsal çeviklik artışı

Süreç Ölçüm ve İyileştirme

Durum analizleri, senaryo ve simülasyon olanakları ile iş süreçlerini sürekli iyileştirme ve geliştirme ortamı

Mimarinin Görselleştirilmesi

Tüm kurum süreç ve sistemlerinin analiz edilmesi, görselleştirilmesi, dokümantasyon ve optimizasyonu

Denetim ve Yeni Hizmet Tasarımı

Yeni hizmetlerin tasarlanması, sektörel ve yasal gereklerin sağlanması için yönetim ve denetim altyapısı

Etki Analizi ve Risklerin Tespiti

Etki analizleri ile verimsizliklerin tespiti ve süreçlerin yeni iş hedeflerine uygun hale getirilmesi

Multi Disipliner Takımlar

İş birimleri, bilgi teknolojileri ve süreç geliştirme takımlarının en ileri seviyede iletişimi

Tarih: Kasım 3, 2016 PERŞEMBE

Saat: 13:30 – 17:30

Yer: Point Hotel Barbaros

Etkinliğimiz ücretsizdir.

Katılım için LCV: (212) 232 47 20 Son Tarih: 28 Ekim 2016. Ücretsiz etkinliğimize katılımınızı online olarak bildirin.

Etkinlik ve daha fazlası için bizi twitter ve linked-in üzerinden takip edebilirsiniz.

keyboard_arrow_up