Kurumsal Mimari ve Süreç Yönetimi İlişkisi

Geçtiğimiz dönemlerde, teknolojideki başdöndürücü gelişmeler bazı sektörlerdeki kurumları “geride kalma” endişesi ile sıkıştırarak, teknoloji yatırımları konusunda hızlı ve çok da düşünmeden karar almaya yönlendirdi. Kurumlar pekçok fonksiyonel gereksinime yönelik çeşitli altyapılar kullanıyorlar ve bu çeşitlilik arttıkça karmaşıklık da artıyor ve dolayısı ile bütünü görmek giderek zorlaşıyor. Hem rekabetin ve regülasyonlarn zorlayıcılığı, hem ekonomik iklimin yarattığı maliyet baskısı hem de servis bakış açısının önemi, kurumların etkin bir şekilde bütünü görme gereksinimini artırıyor. Şöyle ki, noktasal bakıldığında bir derde çare olduğu düşünülen bir çözüm aslında kurumun genel teknoloji altyapısı içerisinde değerlendirildiğinde çeşitli verimsizlik ve uygunsuzluklar içeriyor olabilir. Mesela, sistemler arası entegrasyonun eksikliği , bakım yükü, ilgili süreçlerde kullanılan bilginin geçerliliği ve doğruluğu, yarattığı toplam değer, bunların kurum politika ve stratejileri ile uyumu gibi parametrelerle bakıldığında, çözümün ne derece verimli veya verimsiz konumlandırıldığına yönelik veriler elde edilebilir.

Giderek kurumların anlamaya ve uygulamaya çalıştıkları, bir yaklaşım olan kurumsal mimari kavramı bu gereksinime hizmet eder. Kurum değerini maksimize etme hedefi ile, organizasyonların temel bileşenlerinin hiyerarşik, soyut, ilişkisel ve bütünsellik içinde tanımlanması esasına dayanır. Böylece bir görevin hangi amaca hizmet ettiği, bir uygulamanın hangi süreçte kullanıldığı, bilgi çalışanlarının hangi bilgilere ne şekilde ihtiyaç duyduğu gibi pek çok bilgiye kolaylıkla erişmek mümkün hale gelir.

Kurumsal mimari temelde, 4 ana yapıyı ve ilişkilerini ortaya koyar; iş ve süreç mimarisi, veri ve bilgi mimarisi, çözüm ve uygulama mimarisi ile teknoloji ve altyapı mimarisi. Bu 4 ana ve kapsamlı yapının kavramsal, mantıksal ve fiziksel katmanlar olarak modellenmesi esasına dayanır.

Tüm bu yapıyı kurgulamak, kurumun özellikle BT ile iş birimlerinin arasında, ortak bir dil geliştirmesi açısından çok uygun bir ortam yaratır. BT nin sınırlı kaynakla, sağlıklı ve gerçekci bir talep yönetimi uygulayabilmesi açısından da önemli bir araç olan kurumsal mimari yaklaşımı, zamana yayılarak ve kademeli olarak kapsamın genişletilmesine dayalı yapılan bir çalışma olmalıdır. Bu çalışma içerisinde mevcut durum ve hedeflenen işleyiş da yer alarak, BT ve işbirimlerine yönelik yol haritaları da ortaya konmuş olur. Yani kurumsal mimari iş stratejilerini baz alarak, işin dönüştürülmesi, geliştirilmesi için de önemli bir araçtır.

Kurumlar içerisinde çok çok fazla bilgi bulunuyor, ancak çoğu zaman bu bilgiler bir işe yaramıyor. Bilginin kurumsal bir değer olarak benimsenmesi felsefesini ön plana çıkartan kurumsal mimari çalışmaları sonucunda, kurumun mevcut sistemler arasında en etkin işleyişi, en hızlı şekilde sağlamak amacıyla konumlandırılabilecek en etkin çözümlerden birisi iş süreçleri yönetim sistemleridir. 4 ana yapıyı kapsayacak şekilde kurumun işleyiş mimarisi oluştrulduktan sonra, etkin işleyiş için gereken, ancak eksik olan işleyişin tesbit etmek kolaylaşıyor. Bundan sonra, doğru ve güncel bilgiyi, doğru zamanda, doğru kişiye, en etkin şekilde sunacak işleyişi sağlamak amacıyla konumlandırılacak en doğru teknoloji iş süreçleri yönetim sistemleridir. Başlıbaşına kapsamlı bir teknoloji olan iş süreçleri yönetim sistemleri konusunda işleyişi standartlaştırmak ve iş kurallarını uygulamak, süreç şeffaflığını ve denetlenebilirliğini artırmak, süreç performanslarını geliştirme amaçlı verileri toplamak, kurumsal sistemler arası entegrasyonu sağlamak, BT yönetişimini destekleyecek altyapıyı kurmak gibi pekçok diğer temel kazanımı da gözden kaçırmamak gerekir.

Mind2Biz Informatics olarak bu konularda farkındalığı artırmak için eğitim seminerleri ve detaylı kurumsal eğitimler veriyoruz. Ayrıca, manuel veya kelime işlemci, tablo ve çizim uygulamaları ile yönetmek mümkün olamayan bu gereksinimlere özel tasarlanmış kurumsal uygulamalara yönelik de ürün sağlama ve danışmanlık hizmetlerimiz bulunmakta.

Sistem davranışlarını değiştirmek uzun sürer, bunun iletişimi de oldukça zor bir konudur. Teknolojideki gelişmeler hızlı ve bu tür bir uygulama olmadan doğru konumlandırmayı yapmak imkansız.


keyboard_arrow_up